Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1866   Christian August Klüver  

Født: 1793 eller 1794 • Død: 6. marts 1872

Levnedsbeskrivelse:

Skovrider. Forstraad, Vernersminde pr. Hvalsø.

Der vides ikke meget om Klüver. I Roskilde Avis kunne man i hans dødsannonce læse følgende:

"Efter 6 Maaneders haarde Lidelser indgik i dag ved en blid og rolig Død til et bedre Liv min elskede Mand, mine Børns kjærlige Fader, forstraad Christian August Klüver, Skovrider ved Bidstrup Gods, i sit 78.de Aar, hvilket herved bekjendtgøres for fraværende Slægt og Venner. Wernersminde 6te Marts 1872. Nacy Klüver, født Wilson."

Endvidere vides det, at hustruen, Nacy Klüver, var født i Annisse sogn i nærheden af Helsinge. Hendes morfar var engelsk konsul og boede en del år i Helsingør, men i folketællingen for 1801 står han som selvejerbonde. En morbror til Nacy Klüver trådte i morfaderens sted og var også forlover ved deres bryllup.


I 2010 har Hvalsø Arkiv bidraget med følgende:
 
"Christian Klüver er født i Ahrensbek (det staves sandsynligvis forkert - der skal nok stå burg i sidste stavelse) i Holsten. Han blev gift med Nancy Wilson, født i Tikøb. De blev gift den 8. juli 1825. De fik 8 børn. Christian Klüver blev skovrider i 1828 på Vernersminde.
Vi er usikkre på, om Christian Klüver er søn af den tidligere skovrider på Vernersminde i 1802, Hans Frederik Klüver, som var gift med Karen Laurine Breunnicke, som stammer fra en gammel købmandsslægt i Roskilde.
Ifølge fokketællingen fra 1834 bor Karen Laurine med sin ugifte datter på 30 år, Mette Marie i Roskilde, Blagårdsstræde.
Den 27. september 1809 bliver Karen og Frederiks søn, Carl Christian, døbt. Derfor er vi ikke sikre på, at de to familier er tæt beslægtede."


Christian August Klüver blev fuglekonge i 1835


Læs mere i artiklen Fik aldrig "det pure guld" samt billedet af skovriderens embedsansøgning