Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1878   Hans Gunner Wegggerslev Hammer  

Født: 30. april 1836 • Død: 1. januar 1893 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

I en årrække medlem af ligningskommisionen og af Borger- og Haandværkerforeningen.

Farver i Skomagergade, hjørnet af Ringstedgade.

Hans Gunner Weggerslev Hammer var fuglekonge i 1878


Læs mere i artiklen Skoven har lukket sig over den gamle pavillon og den senere udgave af artiklen Skoven har lukket sig over den gamle pavillon.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningen den 4. juli 1878 blev det med stor acclamation vedtaget at udnævne købmand C.L. Kornerup og farver H.G.W. Hammer til æresmedlemmer i selskabet.
Købmand Kornerup havde været selskabets kasserer siden Pätges rekonstruktion i 1861. Farver Hammer blev selv samme dag kåret som årets fuglekonge.

* * * * * * * * *

H.G.W. Hammer forærede i 1882 selskabet et drikkebæger af sølv, som kun fuglekongerne måtte drikke af.
Omkring århundredeskiftet fik selskabet af medlemmer gaver i form af ialt fire smukke sølvbægre. De blev i en periode brugt ved fugleskydningen, hvor kongeskytten og formanden samt den gamle og den nye fuglekonge udbragte en skål i det højtidelige øjeblik, hvor den nye fuglekonge blev kåret.
I dag opbevares bægrene på Roskilde Museum, til hvem selskabets har skænket klenodierne.