Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1902   Johannes Peter Langgaard Treschow  

Født: 18. januar 1840 i Esbjerg • Død: 2. januar 1907 i Roskilde og begravet på Holmens Kirkegård

Levnedsbeskrivelse:

Johannes Treschow stammede fra Esbjerg og blev gift med Agnes Katinka, der var født Brandt den 7. december 1847. Hustruen afgik ved døden i 1921.
Ægteparret fik børnene:

  • Karl, født  den 27. oktober 1874.
  • Emily, født den 22. september 1875 og død den 11. oktober 1939. Hun giftede sig med Christian Engelhardt Egtorp den 9. august 1904 i Roskilde Domkirke.
  • Ida, født den 12. april 1877 og død den 21. april 1914. Hun giftede sig med Frederik Christian Fordsmand den 14. april 1899 i Roskilde Domkirke.

Johannes Treschow var medlem af selskabet fra 1886. Selskabets formand i perioden 1889 - 1899 samt 1900 - 1902.

Ved generalforsamlingen 1886 på Hotel Prindsen bemærkes det, at spritfabrikant og toldforvalter Treschow indballoteres. Treschow bliver siden alene omtalt som toldforvalter,

så mon ikke den lidt pudsige sammenblanding af opgaver har haft en kort varighed. Mon ikke man også i 1886 kendte til det gamle mundheld om konsekvensen af at "sætte ræven til at vogte gæs". 

Toldforvalter Treschow tiltrådte som selskabets formand, oven på megen turbulens i 100 års jubilæumsåret 1887.
Jubilæumsfestligheder startede noget kaotisk. Den 12. august måtte holdes en ekstraordinær generalforsamling, blandt andet, fordi to af bestyrelsesmedlemmerne, guldsmed F. Gold og købmand W. Schmiegelow, havde nedlagt deres mandater som protest mod, at der ikke, som vedtaget på den ordinære generalforsamling i maj, var blevet afholdt fugleskydning den 7. juli. Den ekstraordinære generalforsamling ledes af toldforvalter Treschow, der året før var blevet skydebroder.
Man kunne ikke blive enige om valg af nye medlemmer, og til sidst vedtog man derfor et forslag om, at de to tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, tømrermester K.J. Bruun Kornerup og tobaksfabrikant Vilh. Bang, indtil videre varetager selskabets interesser, og at der i anledning af den forestående jubilæumsfest "adjungeredes" denne af to mand bestående bestyrelse samt et festudvalg på fire medlemmer. Til dette valgtes købmand O.V. Simonsen, redaktør Julius Christjansen, malermester Christensen og guldsmed Gold. Disse skulle træffe de fornødne foranstaltninger til afholdelse af fugleskydning og jubilæumsfest, så man kom så tæt som muligt på den 28. august. 

 

På den ordinære generalforsamling i 1888 blev de to ledige pladser i bestyrelsen besat af toldforvalter Treschow og købmand O.V. Simonsen. Treschow tiltrådte som formand.

Ikke mange år efter det festlige 100-års jubilæum i 1887 løb selskabet ind i vanskeligheder. Medlemstallet sank mærkbart fra 54 i jubilæumsåret til 34 i 1889, hvor oven i købet tre medlemmer af bestyrelsen ikke ønskede genvalg på generalforsamlingen, heriblandt de to nyvalgte fra året før. Noget måtte altså gøres, og det blev besluttet ikke at vælge nogen ny bestyrelse, men at lade et udvalg på tre indtil videre "administrere selskabets affærer". I.P. Rasmussen, W.P. Jacobsen og Hans Winther blev valgt til dette hverv, og de viste sig at være yderst effektive. Tre uger senere indkaldte de tre administratorer til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev valgt en ny bestyrelse bestående af købmand V. Thomsen, toldforvalter Treschow og redaktør Georg Christensen. Samme efterår blev der nedsat et lovudvalg, der lavede udkast til de love, som blev vedtaget i 1890.

I november 1899 er der igen uro i selskabet. En tid træder toldforvalter Treschow tilbage som formand, og redaktør Georg Christensen fungerer som sådan. Der afholdes en række generalforsamlinger og føres lange beslutninger ind i protokollen om rent personlige mellemværender. På den ordinære generalforsamling i marts 1900 er der atter ro, og Treschow indtræder igen som formand. 

På generalforsamlingen i maj 1902 trådte toldforvalter Treschow tilbage efter 15 år som formand for selskabet. Han blev ved årets fugleskydning udnævnt til æresmedlem.

Under generalforsamlingen den 19. april 1907, blev Johannes Treschow mindet som en af de afdøde medlemmer siden sidste generalforsamling.

 Se udskrift fra kirkebogen i forbindelse med Johannes Treschows død her.