Forrige recordNæste record  Æresmedlem  2013   Poul Bunk-Jensen   Film/Lyd

Født: 18. november 1929

Levnedsbeskrivelse:

Direktør. Formand for selskabet i årene 1989 til 1998.


I 2008 gav æresmedlemmet sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jeg blev født i København den 18. november 1929 som den sidstfødte af i alt tre børn. Mine forældre var grosserer Albert V. Jensen og Poula Jensen, født Bunk.
De første 15 år af barndommen opvoksede jeg i Herluf Trollesgade, Gammelholm (bag det Kongelige Teater). De næste 2 år flyttede familien til hus på Ulrichsdalvej ved Damhussøen. Min far døde 65 år gammel i 1946, i hvilken forbindelse familien flyttede med min moder til lejlighed i Valby.
Jeg var i lære som handelslærling/repræsentant hos Chr. Jørgensen, Rosengården fra 1945 til 1950. I forlængelse heraf var jeg værnepligtig ved luftværnsartilleriet fra 1950 til 1951.

Hele mit arbejdsliv har først og fremmest været helliget isenkram en gros branchen.
Jeg kan ridse min karriere op således:

1951 -1954: Imerco, indkøbsassistent.

1954 -1964: Imerco, disponent, værktøj, beslag, have og sport.

1964 - 1979: Imerco, prokurist, værktøj, beslag, have og sport.

1979 - 1981: Imerco, underdirektør, chefindkøber, værktøj, beslag, have og sport.

1981 - 1989: Danimerco, underdirektør, logistikchef.

1989 - 1990: D2 Trading, direktør, logistik og økonomi.

1990 - 1992: D2 Trading, konstitueret adm. direktør.

1992 - 1995; D2 Trading, direktør, logistik og økonomi.

1995 - 1998: D2 Trading og Nomac, direktør.

1998 - 1999: GPV Industri, konsulent, ejendom Smedeland 22.

1999 - 2000: F&H, Viborg, adm. direktør.

I 1955 blev jeg gift med Ingelise Randrup, der var slagtermesterdatter fra Frederiksberg. Sammen har vi fået tre børn, Arno, Ole og Mette.
I 1967 flyttede vi til Roskilde, hvor vi erhvervede afdøde ostegrosserer J. Engholms rødstensvilla på Elisagårdsvej 27 A.

Jeg blev indballoteret i fugleskydningsselskabet i 1975. I 1982 trådte jeg ind i bestyrelsen. Her var jeg næstformand fra 1985 til 1989, mens jeg bestred formandsposten fra 1989 til 1998. Herefter trådte jeg ud af bestyrelsen.

Af tillidsposter kan jeg nævne følgende:

1971 - : Bestyrelsesmedlem Roskilde Grundejerforening.

1973 - 1992: Næstformand i Ejerlauget Herstedøster Industri Centrum.

1968 - 1993: Revisor i Foreningen af Danske Isenkramgrossister.

1989 - 1993: Delegeret Toldvæsenets Erhvervskontaktudvalg.

1991 - 1992: Bestyrelsesmedlem Ironside International.

1994 - 1995: Bestyrelsesmedlem H+G Kontorforsyning.

1998 - : Revisor Parcelhusejernes Landsforening.

1998 - 2000: Bestyrelsesmedlem F&H A/S.

Mine fritidsaktiviteter har været rejser, foreninger, badminton, sejlsport, styrketræning, gymnastik, svømning og meget andet.


Se filmklip fra Poul Bunk-Jensens udnævnelse til æresmedlem her.

* * * * * * * * *

Selskabets formand i perioden 1989 til 1998, Poul Bunk-Jensen, blev indballoteret ved generalforsamlingen den 9. april 1975. Som proponent stod den senere fuglekonge i 2005, arkitekt Svend Aage Hansen.

* * * * * * * * *

Poul Bunk-Jensen var initiativtager til udgivelse af bogen "Skydebrødre gennem 200 år i 1987. Han sad ligeledes i jubilæumsudvalget ved såvel 200 års jubilæet i 1987 som ved 225 års jubilæet i 2012.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningsfrokosten i 2000 modtog direktør Poul Bunk-Jensen erindringstegn for 25 års medlemskab.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 18. marts 2013 blev Poul Bunk-Jensen udnævnt til æresmedlem.

* * * * * * * * *

Bestyrelsens motivering til at udnævne Poul Bunk-Jensen til æresmedlem den 18. marts 2013:

”Poul Bunk-Jensen har været medlem af selskabet i 38 år, optaget i 1975. Poul har ydet en meget stor og trofast indsats for selskabet. Poul har altid været en sikker deltager ved alle selskabets arrangementer. Det være sig generalforsamlinger, fugleskydninger, skiveskydninger på skolerne og torskegilde.
Poul er meget social, og kan godt lide at spille kort. Poul er en sikker kortspiller. Denne grille bliver også videreført privat sammen med gode venner. Gennem mange år styrede Poul mødedatoer og spillesteder.
Poul har ikke alene været skydebror i selskabet, han har også taget sin tørn i bestyrelsen. Han var selskabets dynamiske formand gennem ni år fra 1989 til 1998.
I 1987 havde selskabet 200 års jubilæum. Allerede der viste Poul sit organisationstalent, bl.a. ved initiativet til af udgivelsen af den særdeles fortræffelige jubilæumsbog som alle skydebrødre har modtaget et eksemplar af, og som fortsat udleveres til nye skydebrødre så længe lager haves.
Poul var med i planlægningen og gennemførelsen af den flotte 200 års jubilæumsfest på Osted Kro.  Derfor var det helt naturligt for den jubilæumskomite der i år har gjort sig selv overflødig, at spørge om du ville træde ind i jubilæumskomiteen og være med til at planlægge og gennemføre markeringen af selskabets 225 års jubilæum. Selvfølgelig var Poul parat til at påtage sig opgaven, hvilket selskabet nød godt af, idet Poul kunne hjælpe med referater og øvrige arbejdsbilag i forbindelse med 200 års jubilæet, når der opstod spørgsmål til hvordan noget kunne gøres. Også jubilæumsfesten i 2012 blev en stor succes.
Poul har virkelig arbejdet for selskabet, og altid været hjælpsom, med et ønske om at forbedre selskabets aktiviteter.
Arbejdsmæssigt har Poul inden for isenkrambranchen haft stor succes, og de var jo ikke glade for at lade Poul gå på pension, før han blev 70. Så de må have synes at Poul har gjort det godt.
Hermed udnævner bestyrelsen Poul Bunk-Jensen til æresmedlem.”

 * * * * * * * *

Ved fugleskydningsfrokosten i 2015 modtog direktør Poul Bunk-Jensen erindringstegn for 40 års medlemskab.

 Læs også artiklen fra Lokalavisen Roskilde, den 15. november 1989 Slapper af med skydebrødre og fjerbolden...