Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1887   Niels Juel Simonsen  

Født: 16. maj 1846 • Død: 25. maj 1906

Levnedsbeskrivelse:

Baryton, kgl. kammersanger. Søn af operasangerinde Catharine Simonsen (1816-1849).

Niels Juel Simonsen havde sin debut på Det kgl. Teater den 4. november 1868 som "Hans Heiling" i Marschners opera, og han er dermed en af de ældste danske operasangere, som er foreviget på plade. Efter bare seks år på Det kgl. udnævnte kong Chr. IX i 1874 Simonsen til kgl. kammersanger. I april 1885 blev han også udnævnt til kgl. skuespiller. I årene 1882-95 og igen i perioden 1900-02 var Niels Juel Simonsen formand for "Skuespillerforeningen af 1879".

Niels Juel Simonsen var i en menneskealder en af de førende på Det kgl. Teater i København. Efter sin debut i 1868 kan nævnes store partier som Hans Sachs i Wagners "Mestersangerne", Figaro i Mozarts "Figaros Bryllup". Han sang partiet som Saul i Carl Nielsens "Saul og David" fra 1902.

Niels Juel Simonsen spillede marsk Stig ved førsteopførelsen af operaen "Drot og Marsk" i 1878. Komponisten Peter Heise kendte Simonsen fra bl.a. opførelsen af korværket "Tornerose" i 1872. Han havde en stor malmfuld stemme, men var ikke skuespilleren med de fine nuancer. Marsken blev dog et af højdepunkterne i hans karriere, hvor han på en naturlig måde kunne udtrykke de store følelser. Heise indstuderede selv rollerne med sangerne og med koret, og marskens rolle var fra komponistens side tiltænkt Simonsen. Han nåede da også at spille den ca. 80 gange.

Var også populær som foredrager af fædrelandssange og romancer ved festlige lejligheder. Pastel fra kunstnerkarnevallet i Casino 1885.

Af konsul Gottfried M. Rubens samling er bevaret en hel del valser. De er indspillet i perioden omkring 1888-1895 og indeholder unikke optagelser med sangere og skuespillere, også med en del, som ellers ikke findes bevaret på plade. Valserne blev bl.a. benyttet til at demonstrere den nye opfindelse, Edison Fonografen.

Niels Juel Simonsens plader er ikke hverdagskost. Han indspillede ikke så mange, kun 14, hvis man ser bort fra konsul Rubens private optagelser. En var en Berliner, og to udkom kun som valse. Pladenumre uden selskabsangivelse er alle udgivet af The Gramophone Co. (ES) hvilket betyder, at pladen er udsendt som enkelt-sidet.

Niels Juel Simonsen blev udnævnt til æresmedlem i fugleskydningsselskabet under frokosten ved fugleskydningen den 25. august 1887, der samtidig var festdagen for selskabets 100 år jubilæum.

Læs mere om Niels Juel Simonsen i hans diskografi. Diskografien er venligt stillet til rådighed af René Aagaard og kan sammen med mange andre tilsvarende læses på www.the-discographer.dk.

* * * * * * * * *

Af de kendte æresmedlemmer i selskabet, er Niels Juel Simonsen med sine 41 år den yngste ved sin udnævnelse.
Når man læser i selskabets protokoller og annaler, er Simonsen ikke den, der virker mest fremtrædende. Han kan naturligvis have beklædt poster eller på anden måde gjort sig fortjent til den fine titel. Man kan også tænke sig, at det for skydebrødrene var af betydning at have en prominent person som æresmedlem.