Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1986   Arnold Hvalø Hansen  

Født: 11. juli 1906 • Død: 9. juli 1990 i Osted Sogn

Levnedsbeskrivelse:

Ostehandler, Rorup. I en årrække bestyrelsesmedlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab fra 1950 til 1952 og igen fra 1955.

A. Hvalø Hansen blev i 1946 optaget i selskabet. Var i over 30 år medlem af bestyrelsen og skydeudvalget. Giver af selskabets vandrepokal, der på bestyrelsesmøde den 24. oktober 1977 blev vedtaget bestemmelser for. Blev i 1986 udnævnt til æresmedlem, ved generalforsamlingen den 17. marts.


Onsdag, den 9. juli 1986, kunne følgende artikel læses i Dagbladet:

80 år og ivrig skytte

På fredag 11. juli fylder forhenværende ostehandler A. Hvalø Hansen, Rorupvej 4 i Rorup, 80 år

Trods alderen er han frisk og rørig, og den interesse, han har haft gennem det meste af sit liv, nemlig skydning, holder han stadig ved lige. Det er ikke uden en vis stolthed i stemmen, at han fortæller, at han kan skyde og læse sin daglige avis uden at bruge briller.
A. Hvalø Hansen stammer fra Dåstrup, og han blev udlært som handelskommis hos en nu nedlagt købmandsforretning på Københavnsvej i Roskilde. I 1920´erne var det heller ikke nemt at få arbejde, og da hans far, der kørte rundt med hestevogn og solgte ost, blev syg i en periode, afløste Hvalø Hansen ham. I 1930 købte han en gammel Ford og gav sig til at handle med ost, især på Syd- og Midtsjælland.
Da han i 1934 købte en osteforretning i Karen Olsdatterstræde 4 i Roskilde, passede hans nu afdøde kone forretningen, mens han kørte rundt med vognen. Forretningen havde de til 1951, hvor den blev solgt, og parret flyttede til den nuværende adresse i Rorup.
Skydning har hele livet haft A. Hvalø Hansens store bevågenhed.
- Jeg har skudt i 62 år, og den første riffelplade vandt jeg i 1924, hvor jeg begyndte i De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger. Jeg har også været med i Roskilde Salon Skytte Forening i mange år og blandt andet været formand og bestyrelsesmedlem i ca. 20 år, fortæller A. Hvalø Hansen.
At han har været trofast mod skytteforeningerne viser de mange æresemblemer, han har. Der er æresemblemer fra Gl. Roskilde Amts 1. skyttekreds, l. Roskilde Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, Sjællands Skytte Forbund, Tønsberg Skyttelav, Roskilde Salon Skytte Forening af 1904, Dansk Skytte Union, og tirsdag fik han det synlige bevis på at være udnævnt til æresmedlem i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab af 1787, hvor han har været medlem i 40 år.
At han har været en dygtig skytte, vidner de 32 sølvpokaler og mere en 335 riffelplader, han har vundet, og som i dag kan ses på museet i Idrættens Hus.
Lokalt har han været revisor og i bestyrelsen i Rorup Vandværk I/S, hvor han stadig er revisor, og han har været kasserer i Rorup-Glim Sygekasse fra 1952 til 1966. Og desuden har han siden 1950 været med i Hjemmeværnet, hvor han stadig er aktivt medlem. Det samme er han bl.a. i Fugleskydningsselskabet i Roskilde, hvor han så sent som for to år siden fik sin højeste score, nemlig 20 10´ere i træk.


Arnold Hvalø Hansen var fuglekonge i 1964

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 5. juli 1954 stod A. Hvalø Hansen som proponent for gårdejer Alfred Petersen.  I 1965 overtog Alfred Petersen fuglekongetitlen netop fra A. Hvalø Hansen.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningen i 1955 blev A. Hvalø Hansen kongeskytte for hotelejer Viggo Andersen.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen den 6. juli 1971 modtog ostehandler A. Hvalø Hansen 25 års erindringstegnet.