Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1878   Carl Ludvig Kornerup  

Født: 6. juni 1809 • Død: 1. april 1881 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Købmand, manufakturhandler i Roskilde. Kasserer i fugleskydningsselskabet fra 1861 til 1881.

Som fjerde ud af seks børn, søn af Peder Pedersen Kornerup og Olise Charlotte Michelsen.

Faderen, Peder Pedersen Kornerup var købmand i Roskilde og blev født den 1. august 1769 i Roskilde og døde den 24. juni 1847. Han blev gift med Olise Charlotte Michelsen den 7. november 1801 og den 4. oktober 1811 i Frederiksberg kirke med Louise Elisabetn Duus.

Moderen, Olise Charlotte Michelsen var datter af silkevæver Rasmus Michelsen, Lyngby. Hun blev døbt den 20. november 1774 i Lyngby og døde den 27. maj 1811.

Carl Ludvig Kornerup blev gift den 28. maj 1838 med Cæcilia Bidstrup. Ægteskabet forblev barnløst.

Cæsilia Bidstrup blev født den 11. november 1801 og døde den 21. august 1877 i Roskilde. Hun havde tidligere været gift med købmand Joseph Barchalia.
Cæsilia Bidstrup var datter af skibskaptajn Mogens Bidstrup, der levede fra 1769 til 1814 og Barbara Ursilia Madsen, der levede fra 1770 til 1844.

* * * * * * * * *

I 1856 udnævnes købmand C.L. Kornerup til selskabets sekretær.

* * * * * * * * *

Den 6. juli 1861 stiftes et nyt selskab med Pædges som formand, fuldmægtig Kyhn og købmand Niels Madsen som direktører og købmand Carl Kornerup som kasserer.

 * * * * * * * * *

Ved fugleskydningen den 4. juli 1878 blev det med stor acclamation vedtaget at udnævne købmand C.L. Kornerup og farver H.G.W. Hammer til æresmedlemmer i selskabet.
Købmand Kornerup havde været selskabets kasserer siden Pätges rekonstruktion i 1861. Farver Hammer blev selv samme dag kåret som årets fuglekonge.

* * * * * * * * *

I 1881 gik C.L. Kornerup af som kasserer. Han havde da ret mange penge tilgode hos selskabet, men eftergav generøst sine skydebrødre beløbet.