Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1827   Frederik von Lowzow  

Født: 27. august 1788 i København • Død: 7. august 1869 I København

Levnedsbeskrivelse:

Kammerherre, gehejmekonferensråd, storkorsridder, Cand. jur., amtmand i Grevskabet Laurvig, højesteretspræsident  og stiftamtmand.

Frederik von Lowzow blev i 1813 konstitueret amtmand over Grevskabet Laurvig, men måtte to år senere forlade Norge, da han ikke ville aflægge ed til den ny konge. Han var senere stiftamtmand i Sjællands Stift, direktør for Generaltoldkammeret og endelig i perioden 1843-56, justitiarius i Højesteret, i hvilke stillinger han lagde stor dygtighed og iver for dagen. Lowzow blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.