Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1861   Peter Feddersen  

Født: 1800 • Død: 1869

Levnedsbeskrivelse:

Stiftamtmand, justitsråd og kammerherre.

Peter Feddersen blev i 1829 kancellist i Danske Kancelli, i 1831 kancellisekretær og i 1837 kontorchef og departementchef for 3. departement. I 1841 blev han borgmester og byfoged samt by- og rådstueskriver i Kalundborg. I 1848 blev han byfoged og skriver samt vejer og måler i Frederikssund, herredsfoged og -skriver i Horns herred.
Den 16. august 1857 blev Peter Feddersen beskikket som borgmester og byfoged i Roskilde. Han bestred stillingen til 1863.

Han var søn af etatsråd Peter Feddersen, der levede fra 1765 til 1845.
Blandt justitsraadens sønner kan nævnes professor Arthur Frederik Feddersen og lægen Gustav Feddersen.

Peter Feddersen blev udnævnt til æresmedlem den 29. juli 1861 sammen med kaptajn Sveistrup og agent Svane. Kaptajn Sveistrup havde inden da, været æresmedlem i det gamle selskab siden 1852.