Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1941   Niels A. Dreyer  

Født: 14. januar 1865 • Død: 28. april 1946

Levnedsbeskrivelse:

Smedemester. Æresmedlem i selskabet og kongeskytte syv gange. Niels A. Dreyer var et fremtrædende medlem af Roskilde Smedelaug, hvor hans far, J. Dreyer, i sin tid var såkaldt bisidder.


Niels A. Dreyer var fuglekonge i 1890


Læs mere i artiklen To frimandage årligt samt den senere udgave  af artiklen To frimandage årligt

* * * * * * * * *

Af selskabets regnskabsprotokol for 1884 fremgår det, at snedker Wismann fremstillede fuglen formedelst 10 kroner, og smedemester Dreyer beslog fuglen for 16 kroner, og endelig blev den malet af C. Christensen for 4 kroner, så flot må den ha' været inden d'herrer skydebrødre gik i gang med dagens skydning.

* * * * * * * * *

Forud for fugleskydningen forsynede smedemester Dreyer hvert år træfuglen med de nødvendige jernbeslag. I jubilæumsåret 1937 nævnes det, at smedemester Dreyer med ganske få undtagelser havde gjort dette siden 1885 - altså på tidspunket over 50 år !
Undtagelserne stammer givet fra de tidligste år af Niels Dreyers medlemsskab, hvor der bl.a. i årene 1887-1889 var uro i medlemsskaren. Niels Dreyer fremgår af medlemslisterne i 1885 og 1887. Han må ha' udmeldt sig på et tidspunkt, for han bliver indballoteret igen i 1888 for ved udgangen af året atter at udmelde sig.
Niels Dreyer er dog vendt tilbage her i 1890, uden at der ses at have være en fornyet indballotering, så alt tyder på at selskabet har lagt visse begivenheder bag sig, og pragmatisk har "indsluset" Niels Dreyer og måske et par andre "ældre" medlemmer for at styrke selskabet. 

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningen i 1925 skød smedemester Dreyer brystpladen ned i sit eget navn. Men da han var bosat i Slagelse, kunne han efter selskabets love ikke blive fuglekonge. Værdigheden tilfaldt i stedet "Indehaveren af højre vinge", barbermester Olsen.

* * * * * * * * *

Som regerende fuglekonge blev Niels Dreyer kongeskytte for første gang i 1891.

* * * * * * * * *

Den 15. januar 1945 samledes en kreds på 20 medlemmer med formand Carl Hansen i spidsen på Hotel Prindsen for at fejre smedemester Niels Dreyer i anledning af hans 80 års fødselsdag.

* * * * * * * * *

Fugleskydningen i 1945 foregik på "Vigen" med luftgevær, og selskabets æresmedlem, smedemester Niels Dreyer, skød klokken 16.30 brystpladen ned til fordel for urmager Chr. Christensen. Det var, som det hedder i protokollen, 7. gang, "Den gamle smed" gjorde dette. I foråret havde selskabet fejret hans 80 års fødselsdag, og dette skulle blive hans sidste fugleskydning. Han døde i april 1946.

* * * * * * * * *

Læser man i selskabts protokol, vil man kunne se, at Niels A. Dreyer ved mange fugleskydninger blev valgt til skydningens dommer.

* * * * * * * * *

Smedemester Niels A. Dreyer blev kongeskytte i årene 1891, 1893, 1909, 1911, 1913, 1925 og 1945.