Forrige recordNæste record   Jørgen Brendekilde   Film/Lyd

Født: 19. september 1920 • Død: 23. november 1993


Levnedsbeskrivelse:

Kunstmaler, uddannet reklametegner.
Efter at have malet kongeskiver i en årrække, blev Jørgen Brendekilde selv optaget i fugleskydningsselskabet i 1985. Som proponent stod guldsmed Carl-Christian Enig. I øvrigt var netop Carl-Christian Enigs skive fra 1991 den sidste, Jørgen Brendekilde malede.


I 2008 gav Jørgen Brendekildes enke, Kirsten Brendekilde, følgende levnedsbeskrivelse af sin mand:


"Jørgen blev født på Frederiksberg, hvor han gik på den katolske skole på Stenosgade.
Han trivedes ikke i byen og opholdt sig i meget af sin barndom hos bedsteforældrene i Jyllinge. Hans farfar var den kendte maler, H.A. Brendekilde. Jørgen var meget glad for at komme hos sine bedsteforældre. Ikke så snart var han ankommet, før han løb ned i smedjen og legede. Han kom altid hjem med beskidt tøj. Men det var bedstemoderen så vant til, så han fik blot rent tøj på.
 Jørgen kunne
ikke lide at gå i skole. Han tog aldrig sin eksamen, og han forlod skolen, mens hans forældre var i Italien på ferie. Da de kom hjem, sendte hans far ham ud for at finde en læreplads.
Jørgen kom i lære som reklametegner, en uddannelse han gennem livet regelmæssigt gjorde brug af.
Jørgen havde et svagt helbred som barn. Han havde kalvekastningsfeber og børnelammelse. Det betød, at han aldrig blev soldat.
Jyllinge betød meget for Jørgen. Han flyttede hertil i 1943 med sin første hustru. Ægteskabet holdt dog ikke. Han og jeg blev gift i 1948 og boede altid i Jyllinge, hvor jeg fortsat bor.
Tegning og maleri var Jørgens liv. I mange år havde han en ugentlig opgave med at lave en tegning til Roskilde Tidende. Han gik ikke på akkord med opgaverne. Han var ikke den, der lavede en skitse og gjorde arbejdet færdig hjemme. Alt blev gjort på stedet. Var han ikke færdig den ene dag, kom han igen en af de efterfølgende dage på samme tidspunkt, hvor lysforholdene var de samme. Lykkedes det ikke at finde de samme lysforhold, malede han det hele over.
En overgang kørte han meget rundet med journalist Hougaard fra Roskilde Tidende.
Jørgen var meget haveinteresseret, han var medlem af Rotary og naturligvis fugleskydningsselskabet".

 

Hjemmeværnsgaarden Frederiksborgvej 14

Jørgen Brendekilde var i 1983-84 med til fremstillingen af Roskilde Kommunes borgmesterkæde. Se mere om denne her.

* * * * * * * * *

Kunstneren Jørgen Brendekilde havde i 1992 malet og skænket en ny fugl til fugleskydningsselskabet. Fuglen er en ørn og afløste en ikke særlig køn skive, der hidtil havde været mål for kuglerne. Et farveaftryk af ørnen blev fremstillet i 100 eksemplar. Så man kan sige, at der var til et stykke tid.
Tømrermester Leif Nielsen havde skåret plader ud til to fugle, som han skænkede til selskabet.

* * * * * * * * *

Da Jørgen Brendekilde i 1992 havde færdigmalet Carl-Christian Enigs skive, viste det sig, at han havde påført forkert dato på rammen. Inden skiven blev offentliggjort, blev datoen rettet fra 3. juli 1991 til 2. juli 1991. Den opmærksomme iagttager vil stadig kunne ane, at der er sket en korrektion på rammen. Det blev den sidste af en lang række fuglekongeskiver, Jørgen Brendekilde malede i sit liv.
Se Carl-Christian Enig skive fra 1991, før fejlen blev opdaget.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningen i 1992 fik kunstmaler Jørgen Brendekilde overdraget et sølvskjold, som en særlig tak for den store indsats, han havde ydet i årets løb ved frembringelsen af den nye flotte fugl. Sølvskjoldet var lavet af guldsmed og regerende fuglekonge, Carl-Christian Enig.

* * * * * * * * *

Af notat fremgår det, at Jørgen Brendekilde på et tidspunkt har stået for restaurering af nogle skiver. Det vides ikke hvilke.

 

 
     
 

Jørgen Brendekilde har malet følgende skiver:

1959 Cai Christensen

1960 Otto Johansen

1966 Carl Rasmussen

1971 Gerhard Hilmer Iversen

1972 Christian Petersen

1973 Knud Hjorth

1974 Knud Larsen

1975 Hans Tranekjær Larsen

1976 Henning Johannes Martin Larsen

1977 Svend Vestergaard Nielsen

1978 Villy Magnus Pedersen

1983 Verner Wedel

1984 Helge Banghøj Andersen

1985 Preben Højme Synnestved Nielsen

1986 Ole Christer Jørgensen

1987 Jens Frederik Hansen

1988 Erik Wibholm

1989 Niels Jørgen Hansen

1990 John Henry Larsen

1991 Carl-Christian Enig