Pal├Žet ny udgave

Selskabets ældste skiver var i årene fra 1978 til 2008 udstillet i en fløj til Palæet, kaldet Palæsamlingerne, som var en del af Roskilde Museum.

I den anledning blev der i 1978 udfærdiget en lille tryksag, hvor de besøgende kunne stifte bekendtskab med Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.

Denne udgave er formentlig trykt ved en senere lejlighed til samme formål - i den oprindelige udgave var listen over fuglekonger begrænset til årene 1787 til 1899, og alle fuglekonger var nævnt uanset om deres skive var ophængt i Palæsamlingen.

I denne udgave, er fuglekonge-oversigten ført frem til 1966, men en lang række af fuglekongerne er udeladt i oversigten. Det forekommer derfor sandsynligt, at denne udgave alene har beskrevet de skiver, som på tidspunktet har været ophængt.

Teksten er forfattet af lokalhistorikeren Lotte Fang (senere Lotte Fang-Borup).

Skiverne blev i 2008 flyttet til Roskilde Museums samlinger i Sct. Olsgade, og ophængt der i foråret 2009.


Hæftet kan åbnes i, og udskrives fra Adope Reader, ved at klikke på logoet til højre.