Spredte Notitser fra 1787 til 1937

I anledning af selskabets 150 års jubilæum blev der på Roskilde Tidendes Trykkeri, lavet et hæfte på syv sider i A5 format med seks sange.

Hæftet kan åbnes i, og udskrives fra Adope Reader, ved at klikke på logoet til højre.