Avis   Dato   Emne            
Lokal avis   04/06-2004  Palæsamlingerne           
Dagbladet   07/07-2004  March gennem byen og fuglekonge Frans Goldbach hilsen på borgmesteren           
Dagbladet   08/07-2004  Ny konge og kongeskytte er kåret           
Roskilde Avis   09/07-2004  Skydebrødre fik ny fuglekonge