Forrige recordNæste record  2020 Jens Murillo


28. august • Restaurant Håndværkerens have

Født: 18. februar 1943

Levnedsbeskrivelse:

Gørtler

I 2021 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

”Jeg er født på Frederiksberg i 1943, hvor min far var malermester. Skolen passede ikke så godt til mig, så den forlod jeg efter 8. klasse for at gå i lære som gørtler. Det var i 1957. Fire år senere var jeg svend.
Jeg blev tidligt gift og fik tre drenge. I 1962 kom jeg ind som soldat i Sofielundslejren i Holbæk. Herefter arbejdede jeg som gørtler i København frem til 1966. På det tidspunkt blev jeg ansat som sælger af kontormaskiner hos Olivetti.
I 1973 flyttede jeg til Roskilde, hvor jeg etablerede en forretning med kontormøbler og -maskiner. Jeg startede i Algade 55, derefter i Algade 63 og siden i Skovbogade 3, hvor politistationen senere kom til at ligge.
I 1999 fusionerede jeg med Kontor & Datahuset. Det varede i fire år, indtil jeg i 2003 vendte tilbage til mit gamle fag som gørtler. Jeg startede Gørtleriet i Strandgade, som jeg stadig driver.
En stor interesse i mit liv har været terningspillet Balut. Det har bragt mig rundt i verden. Jeg har deltaget ved 16 verdensmesterskaber. Kortspillet Sjavs har jeg også fornøjet mig med i årtier.
I 40 år var jeg medlem af Rotary, ligesom jeg i mange år har været med i fugleskydningsselskabet."

Skiven:

Centralt på billedet ses fire klassiske lamper. Det er centralt en olielampe af billedhuggeren og designeren Henning Koppel. Bag denne ses den kendte blå pendel lampe af PH - Poul Henningsen. I højre og venstre side ses to bordlamper af Arne Jacobsen.
Lamperne er af højeste kvalitet inden for gørtlerfaget. Det var de også, da fuglekongen gik i lære som gørtler.

Lamperne lyser ned på et grønt spillebord, hvor der ligger fem spilleterninger. Alle med 1-tallet vendende op. I en meget stor del af fuglekongens liv har terningespillet Balut været en vigtig del. Det har givet anledning til mange rejser og deltagelse i 16 verdensmesterskaber.

Over lamperne står GØRTLER for fuglekongens profession. Under ordet står henholdsvis til højre og venstre symbolet for Spar Dame og Klør Dame. Dette symbol for kortspillet Sjavs, der ligeledes har været fuglekongens interesse igennem årtier.

På rammen står fuglekongens navn skrevet med guldbogstaver øverst. Prikken over i`et er grønt. Dette som symbol for, at alt, hvad gørtleren arbejder med, bliver grønt med tiden, når det irrer.

Nederst på rammen ses datoen 28-8-2020 for kåringen af fuglekongen. Det er 233. års dagen for fugleskydningsselskabets stiftelse.

Såvel i venstre som højre side af rammen ses symboler for corona, det altoverskyggende problem i tiden, da fuglekongen blev kåret og årsagen til, at fugleskydningen blev flyttet fra juli til august.


Se fuglekongens data til Roskilde Museum her.
 

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Jørgen Poul Olsen

Årets vindere:

Ringen   Lars Jacob Bech ved skud af Claus Hansen
Kronen   Bertil Jacobi ved skud af Jens Murillo
Højre klo   Poul Christiansen ved skud af Aksel K. Rasmussen
Venstre klo   Poul Erik Christiansen ved skud af Michael Donstrup
Halsen   Allan Kloster Hansen ved skud af Kjeld Pedersen
Halen   Jens Murillo ved skud af Poul Erik Christiansen
Venstre vinge   Jørgen Thau ved skud af Preben Rasmussen
Højre vinge   Blev sprunget over grundet tidsmangel ved skud af skud af ingen skytte
Brystpladen   Jens Murillo ved skud af Jørgen Poul Olsen

Grundet Corona pandemien blev skiveskydning kun afviklet i januar og februar. Året efter blev der kun afviklet skiveskydning i september og oktober. Resultaterne for de to år blev slået samme til et. Periodens vinder blev Kim Juel Gregersen. Se det samlede resultat af periodens skiveskydninger her.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekongen havde selv givet titlen til to forgængere. Jens Murillo blev kongeskytte for Viggo Kanding i 1993 og Erik Gunnar Hansen i 2002.

Årets historie og anekdoter:

Hjemmesideredaktør Henrik Brandt deltog den 21. februar som foredragsholder om selskabet for en erhvervsnetværksgruppe. Arrangementet foregik dels på rådhuset og dels på Restaurant Håndværkeren.

* * * * * * * * *

På grund af den verdensomspændende smitsomme coronavirus (COVID-19) blev det fra myndighedernes side frarådet at mødes i større forsamlinger. Dette afstedkom, at den ordinære generalforsamling den 16. marts blev udsat.
I forbindelse med indskydningen og indballoteringen den 27. august, dagen før fugleskydningen, blev generalforsamlingen gennemført. Dette mere uformelt end normalt og uden efterfølgende middag.

* * * * * * * * *

Corona pandemien betød også, at fugleskydning den første tirsdag i juli ikke var mulig. Begivenheden blev udsat til selskabets stiftelsesdag, den 28. august.

* * * * * * * * *

Efter en langvarig nedlukning af samfundet som følge af coronavirus blev der grundlovsdag åbnet for digital indballotering. Skydebrødrene havde fem dage til, på selskabets hjemmeside, at tage stilling til 10 kandidaters optagelse. Alle kandidater havde vedhæftet proponentens beskrivelse, så man kunne lade det indgå i vurderingen, nu proponenten ikke kunne holde talen for kandidaten. Helt lig en normal indballotering kunne der ikke ses, hvad den enkelte havde stemt, kun antallet af stemmer for og imod kandidaten.

* * * * * * * * *

2020 blev et år med mange forviklinger. Fuglekonge Torben Lenou Hansen havde inviteret bestyrelsen til den obligatoriske frokost, den 13. juni. Med et døgns varsel måtte fuglekongen imidlertid melde fra på grund af hospitalsindlæggelse. Bestyrelsen henlagde så eftermiddagen til Bryggergårdens kælder, hvor der blev afholdt bestyrelsesmøde med frokost.

* * * * * * * * *

Som siddende fuglekonge fra 2019 skænkede Torben Lenou Hansen kr. 40.000 til Museumskontoen i 2020. Dette i anledning af sit 40 års jubilæum i selskabet.

* * * * * * * * *

Efter at fuglekongeskiven i 2019 blæste ned fra et søm i Håndværkerens have, donerede Leif Nielsen og Jeppe Drews  et flot og sikkert skivepræsentationsskab, som for første gang blev taget i brug ved årets fugleskydning. Det fine værk blev naturligvis lavet af de to dygtige håndværkere.

For ikke, at det flotte skab skulle lide overlast under transport og under opmagasinering på lageret, blev der efter fugleskydningen syet en blød stofpose og en gigantisk mulepose til skabet. Ophængskorset fik et stræklagen, så der ligeledes ville blive passet godt på det.

* * * * * * * * *

Grundet den verdensomspændende coronapandemi, var det ikke muligt at afholde den traditionelle fugleskydning den første tirsdag i juli. Arrangement blev henlagt til selskabets 233 års fødselsdag fredag den 28. august.
Pandemien betød samtidigt forsamlingsforbud på grupper over 100 personer. For også at have plads til musikere og serveringspersonale lukkede selskabets bestyrelse for tilmelding, da 84 skydebrødre havde skrevet sig på listen.
Efter en kold og våd juli måned tog sommeren fart, da vi kom ind i august, hvor der kom rekordhøje varmegrader. Da fugleskydningsdagen blev nået, var der kommet omskiftning i vejret. Morgenen startede med moderat regnvejr, men da der skulle marcheres, var det i nogenelunde tørvejr. Forud for skydningen var der slået pavilloner op, så alle kunne side i læ under arrangementet. Det holdt dog tørt, men dagen var en anelse køligt. Senere på dagen silede det ned, men da var skydebrødrene gået indenfor til frokost.

Som sædvanligt startede dagen i museets gård, hvor fuglekongen bød de fremmødte skydebrødre på en bitter. På Stændertorvet blev selskabet budt velkommen med et ønske om en god dag af viceborgmester Poul Andersen, der afholdt en flot tale.

Inden fugleskydningen modtog Torben Lenou Hansen og Bennie Hansen begge 40 års erindringsemblemet. Christian Aarosin fik emblem for 25 års medlemskab. Den samme hæder tilkom Kaj Preben Møller, der ikke deltog på dagen. Efterfølgende blev ikke mindre end 11 af årets 15 nye skydebrødre præsenteret for selskabet.

78 skydebrødre deltog på dagen. Heraf var der 77, der deltog i skydningen. 608 skud skulle løsnes, før fuglen faldt til jorden lidt efter klokken 15. Af tidsmæssige årsager blev højre vinge sprunget over.

Under frokosten talte fuglekongen Torben Lenou Hansen for Hendes Majestæt Dronningen, formand Carsten Helge Nielsen for fuglekongen, Bertil Jacobi for Danmark, Jonas Gaarde Rasmussen for skytterne, og Niels Kåre Bruun for selskabet på vegne af de nye skytter.

* * * * * * * * *

Grundet coronapandemien med smitterisiko blev de obligatoriske sange ikke afsunget ved fælles kor under årets fugleskydningsfrokost. Sangeren Erik Grip sang solo på "Kong Kristian stod ved højen mast" og "Der er et yndigt land". Ved "Den gamle sang" fik han akkompement af fuglekongen Torben Lenou Hansen og formanden Carsten Helge Nielsen. På grund af tidsnød blev sangen "For skytterne" sprunget over.

* * * * * * * * *

Grundet coronarestriktioner og vandskade i Tjørnegårdskolens kælder blev skiveskydningen i september og oktober aflyst. Det samme skete ligeledes for årets torskegilde.

* * * * * * * * *

Bestyrelsen udarbejder "Vejledning til nye skydebrødre". Denne til fremtidig udsendelse til årets nye skydebrødre kort tid før fugleskydningen. Her vil debutanterne blive klædt bedst muligt på til den store dag. Det er en beskrivelse af, hvad der vil ske på fugleskydningsdagen, og hvad der forventes af nye skydebrødre.

* * * * * * * * *

Årets nye skydebrødre

Digital indballotering som følge af coronapandemi:

Forsøgsingeniør Andreas Ulrich Møbius
Murermester Jesper Carlson
Direktør/bestyrelsesformand Joachim B. Henningsen
Key account manager Jørgen Poul Olsen
Kaptajn Jørgen Thau
Ingeniør Lars Breinbjerg
Malermester Lars Jacob Bech
Administrerende direktør Niels Kåre Bruun
Portør og retriever Thomas Weise Lyngbæk
Genbrugsvejleder Ulrik Hershøj Riff

Generalforsamling/indskydning:

Malermester Daniel Kresten Lind Donstrup
Pensioneret major Freddy Binau
Leder Jacob Heine Skov Christensen
Lokomotivinstruktør Jens Salmonsen
Studerende Malthe Aagaard

Tilbage til listen