Forrige recordNæste record  2020 Venter i spænding


28. august • Restaurant Håndværkerens have

Levnedsbeskrivelse:

Om den kommende fuglekonge kan det allerede nu slås fast, at det drejer sig om en mand i sin bedste alder, og han vil sandsynligvis ikke selv have skudt brystpladen ned, men har fået hjælp hertil af årets kongeskytte.

Brystpladen falder sandsynligvis efter klokken 13:00, og der ved vi, hvem der er den træfsikre kongeskytte.

Efter den traditionelle frokost vil spændingen omkring den nye fuglekonge blive udløst, og det bliver klokken omkring klokken 16:45 (plus/minus en times tid) og den afgående fuglekonge vil overdrage det synlige tegn på værdigheden - kongebåndet - til sin efterfølger, og det vil altsammen ske under passende bifaldstilkendegivelser fra de øvrige skydebrødre.

...men det afventer vi altså i spænding.

Skiven:

Offentliggøres på fugleskydningsdagen den 6. juli 2021.

Årets historie og anekdoter:

Hjemmesideredaktør Henrik Brandt deltog den 21. februar som foredragsholder om selskabet for en erhvervsnetværksgruppe. Arrangementet foregik dels på rådhuset og dels på Restaurant Håndværkeren.

* * * * * * * * *

På grund af den verdensomspændende smitsomme coronavirus (COVID-19) blev det fra myndighedernes side frarådet at mødes i større forsamlinger. Dette afstedkom, at den ordinære generalforsamling den 16. marts, blev udsat.
I forbindelse med indskydningen og indballoteringen den 27. august, dagen før fugleskydningen, blev generalforsamlingen gennemført. Dette mere uformelt end normalt og uden efterfølgende middag.

* * * * * * * * *

Corona pandemien betød også, at fugleskydning den første tirsdag i juli ikke var mulig. Begivenheden blev udsat til selskabets stiftelsesdag, den 28. august.

* * * * * * * * *

Efter en langvarig nedlukning af samfundet som følge af coronavirus, blev der grundlovsdag åbnet for digital indballotering. Skydebrødrene havde fem dage til, på selskabets hjemmeside, at tage stilling til 10 kandidaters optagelse. Alle kandidater havde vedhæftet proponentens beskrivelse, så man kunne lade det indgå i vurderingen, nu proponenten ikke kunne holde talen for kandidaten. Helt lig en normal indballotering kunne der ikke ses hvad den enkelte havde stemt, kun antallet af stemmer for og imod kandidaten.

* * * * * * * * *

2020 blev et år med mange forviklinger. Fuglekonge Torben Lenou Hansen havde inviteret bestyrelsen til den obligatoriske frokost, den 13. juni. Med et døgns varsel måtte fuglekongen imidlertid melde fra på grund af hospitalsindlæggelse. Bestyrelsen henlagde så eftermiddagen til Bryggergårdens kælder, hvor der blev afholdt bestyrelsesmøde med frokost.

* * * * * * * * *

Årets nye skydebrødre

Digital indballotering som følge af corona pandemi

Forsøgsingeniør Andreas Ulrich Møbius
Murermester Jesper Carlson
Direktør/bestyrelsesformand Joachim B. Henningsen
Key account manager Jørgen Poul Olsen
Kaptajn Jørgen Thau
Ingeniør Lars Breinbjerg
Malermester Lars Jacob Bech
Administrerende direktør Niels Kåre Bruun
Portør og retriever Thomas Weise Lyngbæk
Genbrugsvejleder Ulrik Hershøj Riff

Tilbage til listen