Forrige recordNæste record  2019 Torben Lenou Hansen


2. juli • Restaurant Håndværkerens have

Født: 20. maj 1947

Skiven:

Offentliggøres på fugleskydningsdagen den 7. juli 2020.

Kongeskytte:

Frank Holmstrup

Årets vindere:

Ringen   Poul Erik Christiansen ved skud af Søren Lyder Jacobsen
Kronen   Poul Jørgensen ved skud af Søren Lyder Jacobsen
Højre æble   Pauli Hansen ved skud af Jonas Gaarde Rasmussen
Venstre æble   Ebbe Bødker ved skud af Christian Aarosin
Højre vinge   Toni Minke ved skud af Finn Borre
Brystpladen   Torben Lenou Hansen ved skud af Frank Holmstrup

Siden sin optagelse i selskabet var Erik Sandbjerg en skarp skytte ved skiveskydningerne. Som oftest blev det dog kun til en eller to skiveskydninger pr. sæson, og dermed var han ikke med i konkurrencen om vandrepokalen. I 2019 blev der opnået tilstrækkelig mange deltagelser, hvilket gav bonus som vinder af vandrepokalen. Som førstegangsvinder blev det tillige til erhvervelse af reversnålen. Se det samlede resultat af årets skiveskydninger her.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Torben Lenou Hansen overtog sin isoleringsvirksomhed fra Svend Vestergaard Nielsen, fuglekongen fra 1977.

Årets historie og anekdoter:

Som et forsøg blev der serveret wienerschnitzel ved årets generalforsamling. Og der blev taget godt imod forsøget.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen blev det foreslået at der skulle sættes et nyt skilt op ved Restaurant Håndværkeren for vores agtværdige selskab. Dette tog bestyrelsen imod og valgte at arbejde videre med. Der blev lavet en skitse og det blev besluttet at føre det ud i livet.

* * * * * * * * *

Under generalforsamlingsmiddagen demonstrerede Henrik Enig et nyt digitalt fugleskydningsspil, der skal tages i brug på Roskilde Museum.

* * * * * * * * *

I anledning af Valdemarsdag, 800-året for Dannebrogs dalen til jorden i Estland, deltog medlemmer af selskabet i gudstjeneste i Domkirken og fanemarch den 14. juni. Fugleskydningsselskabet var repræsenteret med to faner.
Læs om dagens program her og om Domkirkearrangementet her.

* * * * * * * * *

To gamle stangrifler blev ophængt i Håndværkerens store sal. Stangriflerne havde tidligere været deponeret og udstillet på Roskilde Museums Palæsamlinger, indtil dettes lukning i 2008.
Primusmotor for projektet var æresmedlem Per Handberg, mens skydebrødrene Poul Erik Christensen, Leif Nielsen, Preben Rasmussen og Henrik Enig stod for det håndværksmæssige del af projektet.

De to stangrifler beskrives således:

Fremstillet cirka 1780 hos familiefirmaet Pistor i Schmalkalden, Sachsen.
Forlader med riflet løb kaliber 75 (19 mm).
Oprindeligt udført med flintelås. I 1800 tallet ombygget til perkusionslås hos brødrene Georg og Wilhelm Pistor.
Stangriflen har tilhørt storkøbmand, etatsråd og kgl. agent Anders Borch (1802-1881), købmandsgården, Algade 12.
Anders Borch byggede i 1861 den statelige ejendom Hersegade 9. I dag er denne ejet af Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening. Fugleskydningsselskabet har siden 1965 afholdt den årlige fugleskydning her.
1923 skænkede Hofjægermester Th. Havsteen, Maglelunden, riflen til Fugleskydningsselskabet.

Fremstillet i Danmark i 1700-tallet. Piben er ikke dansk.
Forlader med riflet løb kaliber 75 (19 mm).
Oprindeligt udført med flintelås, men i 1800-tallet ombygget til perkusionslås.
Har tilhørt storkøbmand W.P. Jacobsen senior (1850-1911), købmandsgården, Stændertorvet 2.
Han blev fuglekonge i 1909.
I 1924 skænkede sønnen W.P. Jacobsen junior riflen til fugleskydningsselskabet.

* * * * * * * * * 

Et nyt facadeskilt for fugleskydningsselskabet blev ophængt ved Håndværkerens hovedtrappe på indskydningsdagen, den 1. juli. Det viste sig, at det tidligere messingskilt ikke kunne modstå vejrliget.
Skiltet i Nero Africa Impala granit er udarbejdet af skydebror og stenhugger Ole Knudsen. Skiltet blev finansieret ved bidrag fra 10 skydebrødre.

* * * * * * * * * 

Salutkanonen, som selskabet fik af Tuborg Fonden ved 225-års jubilæet, var til service og reparation. Efterfølgende blev kanonen affyret med sortkrudt, hvilket gav en forøget effekt.

* * * * * * * * *

I ugen op til fugleskydningen var den danske sommer meget varm. På dagen var det blevet noget køligere med udsigt til regn. Regnen udeblev, men der var en del blæst, hvilket gjorde det føltes en anelse køligere, end det i virkeligheden var.
Af logistiske årsager inviterede fuglekongen til morgenmad for bestyrelsen på Café Satchmo på Rosenhavestræde. Herfra var blot et par hundrede meter til Roskilde Museum, hvor dagens egentlige arrangement startede.
Marchen gik den sædvanlige rute til Stændertorvet. Mere usædvanligt var det, at det var en midlertidig borgmester der tog imod. Blot fem dage før, var Joy Mogensen blevet udnævnt til Kultur- og Kirkemester. Den hidtidige viceborgmester, Poul Andersen, holdt en flot tale for skydebrødrene og ønskede en god dag.

Inden fugleskydningen modtog Peter Larsen, Gunnar Bjerregaard og Preben Rasmussen 25 års erindringsemblemet. Poul Christiansen, Jesper Pålsson og Mogens Würtz modtog samme uden at være til stede. Jens Nordlund modtog 40 år erindringsemblemet uden at være til stede.

Under uddelingen af erindringsemblemer tog vinden til, så fuglekongenskiven røg af krogen på den stolpe, hvor den var ophængt. Skiven ramte fliserne, men slap nådigt. Det blev til overfladiske ridser på rammens yderside, en skade, Jeppe Drews let kunne udbedre.

108 skydebrødre deltog i en fugleskydning med en usædvanlig genstridige fugl. Tre emner blev sprunget over, og 669 skud blev affyret, før skydebrødrene henad klokken 15 kunne gå til frokost. 

Under frokosten talte fuglekongen Frank Holmstrup for Hendes Majestæt Dronningen, formand Carsten Helge Nielsen for fuglekongen, Niels Yde for Danmark, Frans Goldbach for skytterne, og Peter Westergaard for selskabet på vegne af de nye skytter. 

* * * * * * * * *

Overskuddet ved salg af drikkevarer i museets gård om formiddagen på fugleskydningsdagen går ubeskåret til Museumskontoen og dermed til vedligeholdelse af de malede skiver. I 2019 skæppede det ekstra i kassen, da Restaurant Bryggergården ved skydebror Toni Minke sponsorerede øl og vand. 

* * * * * * * * *

Den afgående fuglekonge, Frank Holmstrup, stod som kongeskytte for sin afløsers udnævnelse.

* * * * * * * * *

Godt 50 mennesker var mødt frem, da selskabets hjemmesideredaktions byvandring med titlen "Fuglekonger på Torvet" fandt sted. De fremmødte kom godt omkring Stændertorvets kroge, i Borchs Købmandsgård og ved husarstalden, inden der blev sluttet af på Roskilde Museum, hvor de udstillede fuglekongeskiver blev beset. Læs mere på her.

* * * * * * * * *

For selskabet deltog Henrik Brandt og Henrik Dyrvig i årets hyldestfest for kommunens frivillige, Frivillig Fredag. Arrangementet foregik i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena.

* * * * * * * * *

På årtiets næstsidste dag blev skiverne ophængt på rådhuset rengjort. Fire år og otte måneders ophængning havde sat sine spor. Henrik Birch og Per Handberg var ansvarlige for rengøring af skiverne. Da de hænger utilgængeligt for en almindelig støveklud, måtte der andre midler til.
Kent Duvander fra Roskilde Kommune stod velvilligt for adgangen til rådhuset på en dag der ellers var lukket. To mand fra virksomheden Clean-Supply stod for selve rengøringen. Først blev alle skiver støvsuget. Herefter blev skiverne gået igennem med kamera. Fugleskydningsselskabets to udsendte stod for kvalitetskontrollen.

* * * * * * * * *

Årets nye skydebrødre

Generalforsamling

Radiomekaniker Tommy Hyldgaard
Butikschef John Gravesen
Administrationschef Jesper Kejlhof
Ingeniør Peter Westergaard

Indskydningen

Assurandør Michael Gulddal

Tilbage til listen