Avis   Dato   Emne            
By og bibliotek gennem 100 år   2001  Selskabets 150 års jubilæum           
Roskilde Avis - 10/2 2021   2001  Mindeord om Gunnar Løgstrup Poulsen