Forrige recordNæste record  2017 Henrik Dyrvig


4. juli • Restaurant Håndværkerens have

Født: 25. juli 1965 i Fredericia

Levnedsbeskrivelse:

I 2018 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

Jeg er født indenfor voldene i Fredericia og er dermed fæstningsdreng, som er næsten lige så stort som at blive fuglekonge (for fredericianere). Mine forældre, Tove & Ole Dyrvig, er årsag til de første flytninger i mit liv fra Fredericia til Lunderskov og videre til Nyborg, da det skyldes min fars arbejde ved jernbanen.

Jeg har to brødre, Kim og Jan, som er henholdsvis 8 og 10 år yngre end jeg.

Efter endt studentereksamen skulle jeg lave noget andet end at studere. Så det blev til en uddannelse som farvehandler i Nyborg. Jeg fandt derefter ud af, at butiksarbejdstider ikke var lige mig, og skulle så finde noget andet at lave. Mens jeg fandt ud af, hvad det skulle være, kunne jeg lige arbejde midlertidigt ved jernbanen. Og det er så foreløbigt blevet til godt 30 år. Jeg startede i Nyborg, hvor det blev til 5 gode år, hvor jeg bl.a. var tillidsmand for 75 personer. Så nærmede der sig en Storebæltsbro, og jeg trak mod øst til Roskilde. Her havde jeg også 5 gode år, som bl.a. indførte mig i arbejdsledelse samt undervisning. Så førte arbejdet mig endnu mere østpå til København som leder for på et tidspunkt 30 personer, samt uddannelsesansvarlig. Efter det blev jeg ført ind i administrationen. Først med arbejde med strategi og siden med ansvarlig for regler for kørsel på jernbanen. Dette arbejde medfører, at jeg deltager i flere arbejdsgrupper på nordisk og europæisk plan. Det var dette, der medførte, at planen for fugleskydningen 2017 måtte forceres, da jeg skulle afsted til et møde i Finland.

I 1985 fandt jeg sammen med den dejligste kvinde, Anja, som jeg flyttede sammen med i 1986 og blev gift med i 1991, så vi har i 2016 fejret sølvbryllup. Hun er også mor til vores to skønne sønner, Nicklas og Marco. Nicklas har for nylig gjort os til farmor og farfar, da han fik Arthur. Anja, sammen med Nicklas, som var født på det tidspunkt, fulgte heldigvis også med, da jeg skulle arbejde i Roskilde, og vi flyttede til Tune, hvor vi har boet siden 1995.

Mens jeg boede i Nyborg spillede jeg først i Danehofgarden og siden i Nyborg Jernbaneorkester. Begge steder på trommer. Faktisk mødes jeg med mellemrum med tidligere medlemmer og spiller især ved jubilæer i Danehofgarden. Da jeg flyttede, holdt jeg op med at spille. Nicklas startede på et tidspunkt med at spille i Roskilde Garden. Der blev jeg lidt involveret, kom i 2003 i bestyrelsen og blev formand i 2004. Marco kom også med i Garden i 2005. Sammen med et godt lederteam, gode lærere og instruktører, fantastiske drenge og forældre formåede Roskilde Garden at være med i toppen af den danske garderverden og blev bedste danske garde i 2009, 2011 og 2013. Jeg holdt efter eget ønske op som formand og i bestyrelsen i 2016. I forbindelse med min tid i Garden opnåede jeg at blive tildelt Landsgardeforeningen fortjenstmedalje i sølv, Danmarks-Samfundets sølvnål, udnævnt til den første (og eneste) officielle Visit Roskilde/GoOrange Ambassadør samt æresoberst for Roskilde Garden. Jeg modtog ikke mindst Poul Gerskjolds mindepokal og SNS fadet (to gange), som uddeles af Gardens drenge til årets leder/instruktør.

Det, at jeg er holdt op som formand for Roskilde Garden har givet en masse god tid, som benyttes sammen med familien. Vi er gode til at tage på diverse ture og ferier, i teatret, biografen og gå ud at spise. Der bliver dog også tid til at deltage i arrangørgruppen for Hedelands Naturtrail og andre småting. Har tidligere løbet 7 maratonløb og vil gerne i gang med at løbe igen. Dog ikke maraton.

 

Skiven:

Den tapre landsoldat omgivet af skinner med de tre bynavne: Fredericia, Nyborg og Roskilde, bogstaverne A & N samt M & A, medaljer for Visit Roskilde/GoOrange ambassadør samt æresoberst i Roskilde Garden og noderne til ”Don´t Worry, Be Happy”. På rammen to Roskilde Gardere.

Fuglekongen har uddybet beskrivelsen således:

Den tapre landsoldat er med, da jeg er født i Fredericia. Jeg er født på sygehuset og boede indenfor voldene og er dermed fæstningsdreng. Skinnerne og de tre bynavne er med, da jeg er født i Fredericia, min fars arbejde ved jernbanen førte mig til Nyborg og mit eget arbejde ved jernbanen førte mig til Roskilde. Bogstaverne A & N ved Nyborg hentyder til, at der fandt jeg min hustru, Anja, samt der fik vi vores ældste søn. Nicklas. Bogstaverne M & A ved Roskilde hentyder til, at der fik vi vores anden søn, Marco, samt vores første (og indtil nu eneste barnebarn), Arthur.
De to medaljer hentyder til, at jeg er Visit Roskilde/GoOrange ambassadør samt æresoberst i Roskilde Garden.
Noderne viser, at musik altid og stadig betyder meget for mig. Har så her valgt noderne til Bobby McFerrins nummer ”Don’t Worry, Be Happy”, da det samtidig er den filosofi, jeg prøver at efterleve.
De to Roskilde gardere på rammen er med, da jeg var med til at lave dette nye logo for år tilbage. Samt at jeg har brugt en del tid i forbindelse med Garden. De to gardere står og kigger ud i verden for at se muligheder.

Skrifttypen der er brugt, er den DSB bruger på deres skilte.

Se fuglekongens data til Roskilde Museum her.

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Bjarne Tage Hansen

Årets vindere:

Ringen   Steen Kofod Bager ved skud af Claus Ulrich Møbius
Kronen   Hakon Meinertz ved skud af Bennie Hansen
Højre klo   Christian Bay ved skud af Thomas Rasmussen
Venstre klo   Per Handberg Nielsen ved skud af Peter Maurice Thomsen
Halsen   Jørgen Herholdt ved skud af Leif Nielsen
Halen   Bertil Jacobi ved skud af Frans Goldbach
Venstre vinge   Bent Lyngbæk Christiansen ved skud af Thomas Christiansen
Højre vinge   Kurt Eg ved skud af Poul Bunk-Jensen
Brystpladen   Henrik Dyrvig ved skud af Bjarne Tage Hansen

Farven på skydenummeret ved årets fugleskydning var sort nikkel specialpoleret.

   

Det blev et familieopgør, da Kim Juel Gregersen med 434 point, for tredje år i træk blev bedste skytte ved skiveskydningerne. Dette år var den faderen, Leif Nielsen, der blev henvist til andenpladsen. Efter at havde siddet over i 2016, blev Kim Juel Gregersen igen vinder af vandrepokalen. Se det samlede resultat af årets skiveskydninger her.


Fuglekongens historie og anekdoter:

I 2015 indvælges Henrik Dyrvig som revisorsuppleant og i 2016 som revisor. Var dette frem til 2018.

I 2018 indvælges den siddende fuglekonge, Henrik Dyrvig, som suppleant i selskabets bestyrelse. Efterfølgende indtræder han som redaktør på hjemmesiden.

I 2019 er Henrik Dyrvig og Henrik Brandt værter for en byvandring med titlen "Fuglekonger på Torvet". Den planlagte byvandring i 2020 udskydes til 2021 pga. COVID-19.

Årets historie og anekdoter:

Selskabets sponsor, Lauras Bakery bød, over to søndage i februar, bestyrelsen med fruer til en hyggelig stund i caféen på Stændertorvet. Efter en kop kaffe eller the med brød, gik hver gæst hjem med en pose indeholdende et fuglekongebrød og et hvidt brød.

* * * * * * * * *

Ved årets generalforsamling blev foretaget to ændringer af selskabets love. Den ene ændring gav dispensationsmulighed for at optage medlemmer, der har bopæl og virke uden for den geografiske grænse. Dette for at give mulighed for optagelse af kandidater, der skønnes at have en særlig tilknytning til Roskilde. Den anden bevirkede, at selskabet fremover kunne udsende al korrespondance digitalt.

* * * * * * * * *

I samarbejde med Roskilde Kommune afholdte selskabet den 19. maj en reception på rådhuset. Anledningen var ophængning af yderligere 10 skiver på rådhuset samt afslutning af konserveringsprojektets fase 1.
Se indbydelsen til sponsorer her, til skydebrødre her, et vedhæftet kort til rådhuset her, og en skitse over de udstillede skiver her. Se tillige indbydelse der til nogle blev udsendt med almindeligt brev her.

* * * * * * * * *

Efter afslutningen af konserveringsfase 1 kunne Per Handberg den 9. maj aflægge en status, der kan ses her.

* * * * * * * * *

Dagen før receptionen på rådhuset fik selskabet en overraskende meddelelse fra kommunen. Skiverne på rådhuset skulle nedtages inden for en uge. Et ovenlysparti skulle renoveres på grund af utætheder.
Den 27. juli blev skiverne genophængt og udvidet med to, så der nu hang 72.

* * * * * * * * *

Ved Danmarks-Samfundets årlige arrangement på Valdemarsdag, den 15. juni, var selskabet repræsenteret ved Ebbe Overgaard, Per Handberg, Carsten Nielsen og Henrik Birch. Sidstnævnte fungerede som fanebærer. Efter gudstjeneste med sang og taler i domkirken blev alle fanerne - med Roskilde Garden i spidsen - ført rundt i byen og endte på Stændertorvet.

* * * * * * * * *

Sponsoraftale indgået i 2016 opsiges af OK a.m.b.a. Fem bonusudløsende benzinkort var blevet tilsluttet, hvilket ikke var tilstrækkeligt for en fortsættelse. Selskabet opnåede med tak at modtage godt 900 kr.

* * * * * * * * *

Roskilde Museum på Sankt Ols Stræde genåbner efter en større ombygning. Hermed får fuglekongeskiverne ny placering. Se invitation til genåbningen her.
Desværre led skiverne fra 1787, 1821, 1839 og 1878 skade under ombygningen. De måtte efterfølgende til konservator.

* * * * * * * * *

Fra Sankt Hans og i perioden frem til fugleskydningen havde vejret været tvivlsomt. Det skulle dog på dagen vise sig, at blive ganske pænt, så skydebrødrene fik tørvejr og middel temperatur.
110 skydebrødre deltog ved fugleskydningen, og et tilsvarende antal ved den efterfølgende frokost. 563 skud blev løsnet, før fuglen var faldet.
Under frokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen, formand Ebbe Overgaard Nielsen for fuglekongen, Henrik Dyrvig for Danmark, Tom Hjorth Andersen for skytterne, og Poul Knopp Damkjær for selskabet på vegne af de nye skytter.
Ved fugleskydningsfrokosten modtog Mogens Rasmussen 50 års erindringsemblemet, som medlemmet med nu længst anciennitet. Henning Jaquet, Jørgen Ypkendanz, Kurt Brødsgaard, Niels-Erik Sørensen, Páll Haraldsson, Jan Regin Mortensen, Knud Hjorth Christensen og Lars Søndergaard modtog emblemet for 25 års medlemskab. De tre sidstnævnte var ikke til stede på dagen.

* * * * * * * * *

Tidligere mangeårigt bestyrelsesmedlem, og ikke mindst ansvarlig for indsamling af donationer til konservering af de malede skiver, Per Handberg Nielsen, blev under årets fugleskydningsfrokost udnævnt til æresmedlem.

* * * * * * * * *

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab indstillede som i 2016 selskabet til at modtage årets Kulturpris for foreninger, udsat af Roskilde kommune. Samtidig blev Henrik Brandt indstillet til at modtage årets Kulturpris for personer. Begge indstillinger var begrundet i et stort arbejde med at skaffe økonomi til konservering og dermed bevaring af de malede skiver, der er af stor kulturhistorisk værdi for hele byen og omegnen. Se indstillingen for foreninger her og for personer her.

* * * * * * * * *

En af årets nye skivesponsorer GetSpirits Distillery indgik et samarbejde med hjemmesidens redaktion. En efterårsaften blev arrangeret en rom- og tapasaften, hvor deltagerne fik indblik i fremstilling af rom, og ikke mindst fik smagt de ædle dråber.
Desværre var tilslutningen til arrangementet meget ringe. At det blev gennemført skyldes, at flere skydebrødre inviterede gæster med på aftenen. Arrangementet blev gennemført med en ekstra pris på 25 kroner på deltager. Beløbet gik til Museumskontoen og dermed til vedligeholdelsen af de malede skiver. Det blev til 350 kroner.

* * * * * * * * *

Som det var tilfældet i 2016, blev der ved årets torskegilde afholdt amerikansk lotteri over et rekordstort antal præmier, der var giver af selskabets sponsorer og andre af byens virksomheder. Samtidig blev der afholdt auktion over at gavekort på 6.500 kroner til optikerforretningen Smarteyes. Alle indtægter gik ubeskåret til Museumskontoen.

* * * * * * * * *

For femte gang på ni år bidrog hjemmesidens redaktion med et indlæg i "Jul i Roskilde". Henrik Brandt havde skrevet artiklen "Kulturhistorisk klenodie hjemvendt til Roskilde", om Søren Borchs skive fra 1847, der, efter omkring 100 år i svensk eksil, året før var blevet hjemkøbt og i 2017 var blevet genindviet på Roskilde Museum.

* * * * * * * * *

Se formandens julehilsen til skydebrødrene her.

* * * * * * * * *

Årets nye skydebrødre

Generalforsamling

Direktør Henrik Heldarskard
Business Unit Manager Klaus Aare Bang
Partner & kundechef Lars Bligaard
Tømrermester Michael Koustrup Christensen
Cheftaksator Niels Quirin Hansen
Kultur- og idrætschef Poul Knopp Damkjær
Salgschef Steven Abildtrup Skyt
Driftsassistent Torben Bo Larsen

Indskydningen

Direktør Esben Carstensen
Senior IT-konsulent Henrik Rading
Butikschef Jesper Bo Højland Michelsen
Ole Lützhøft Petersen

Tilbage til listen