Formændrækken i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab:

Listen er ikke fuldkommen, da formænd før 1861 ikke kendes:

     
År   Titel   Formænd
1790 - 1796   Lensgreve, kammerherre, overpræsident og stiftamtmand   Werner Jasper Andreas Moltke
???? - 1861   Kaptajn og hotelejer   Nicolai Christian Sveistrup
1861 - 1876   Skomagermester   Joseph Frederik Pætges
1876 - 1878   Tømrermester   Peter Ferdinand Hansen
1878 - 1884   Redaktør   Heinrich Alexander Müller
1884 - 1889   Tømrermester   Hans Jacob Bruun-Kornerup
1889 - 1899   Toldforvalter   Johannes Peter Langgaard Treschow
1899 - 1900   Redaktør   Georg Christensen
1900 - 1902   Toldforvalter   Johannes Peter Langgaard Treschow
1902 - 1926   Redaktør   Georg Christensen
1926 - 1944   Sagfører   Niels Chr. Nielsen
1944 - 1953   Depotindehaver   Carl Hansen
1953 - 1955   Lokomotivfører   Valdemar Jørgensen
1955 - 1976   Købmand og oberstløjtnant   Carl Ejvind Hartvig Johansen
1977 - 1989   Kørelærer   Knud Jørgen Hansen
1989 - 1998   Direktør   Poul Bunk-Jensen
1998 - 2013   Statsautoriseret revisor   Jørgen Ypkendanz
2013 - 2018   Turistkonsulent   Ebbe Overgaard Nielsen
2018 -   Exam. assurandør   Carsten Helge Nielsen