Forrige recordNæste record  Formand  1998- 2013  Jørgen Ypkendanz   Film/Lyd

Født:27. august 1943

Levnedsbeskrivelse:


Statsautoriseret revisor Jørgen Ernst Ypkendanz. Indballoteret i fugleskydningsselskabet i 1992. Suppleant for bestyrelsen i årene 1994 til 1998. Medlem af bestyrelsen og formand for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab fra 1998 til 2013.

Jørgen Ypkendanz var fuglekonge i 1994.


I 2008 gav formanden sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

Jeg er født den 27. august 1943 og bortset fra selve fødslen, der fandt sted på Rigshospitalet, er jeg vokset op i Slagelse, hvor min far var fabrikant af blandt andet bage- og buddingpulver. Jeg tog realeksamen i 1960 fra Slagelse Gymnasium og samme år begyndte jeg som bankelev i den daværende Handels- og Landbrugsbanken. I september 1963 startede aftjeningen af værnepligten ved Den Kongelige Livgarde. Her muntrede jeg mig til udgangen af 1964. Jeg vendte tilbage til banken, men forlod den i 1966 til fordel for den daværende Haandværkerbanken på Amagertorv i København. I 1969 fik jeg ansættelse i Revisionsfirmaet Askgaard Olesen i København, der i 1972 etablerede et kontor i Roskilde, hvor jeg fortsatte min videre revisor uddannelse. Jeg blev statsautoriseret revisor i 1974 og senere partner i revisionsfirmaet. Især skatteretten har haft min interesse. I 1998 fusionerede vi med PricewaterhouseCoopers, hvor jeg stadig er her i 2008, hvor dette indlæg skrives, med kontoradresse på Strandvejen i København.

I 1968 blev jeg gift med Gurli, med hvem jeg har to dejlige nu voksne sønner. Jeg har haft den glæde, at vi har kunnet være fælles om mange af de sportsaktiviteter, som jeg nævner nedenfor. Vores helt store fælles interesse har altid været at rejse.

Jeg har altid interesseret mig for sport af forskellig art og har dyrket, badminton, tennis, motionsløb, skiløb, ridning og jagt. Dog var det hockeysporten, der fik min helt store interesse. Efter min aktive karriere var jeg formand for Dansk Hockey Union i en årrække frem til 1992, hvor jeg i forbindelse med, at jeg gik af modtog Unionens ærespokal. På grund af mit formandskab deltog jeg i forskellige sammenhænge i Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Olympisk Komite. Hockeysporten har gennem årene givet mig utrolig mange glæder.

I dag er jeg formand siden 1998 for Roskilde- og Omegns Fugleskydningsselskab, ligesom jeg er dirigent og revisor i Gl. Roskilde Amts Garderforening. Begge disse foreninger giver mig meget stor glæde ikke mindst på grund af et helt unikt kammeratskab.

Tune, den 13. november 2008

Jørgen Ypkendanz


Læs mere i artiklen Fuglekonger med en bjørn på

 

Ved indskydningen, den 6. juli 1992, blev statsautoriseret revisor Jørgen Ypkendanz indballoteret. Som proponent stod hans partner i Asgaard Olesen revision, Ib Meinert.
Jørgen Ypkendanz blev kåret til fuglekonge i 1994 og Ib Meinert i 2006

* * * * * * * * 

Vedtægterne siger, at et medlem ikke kan kåres til fuglekonge de første tre år, han er medlem. I 1994 må tallenes magi have været usædvanlig udtalt. Jørgen Ypkendanz gjorde lynkarriere, da han blev fuglekonge. Han havde på det tidspunkt været medlem af selskabet i 1 år og 364 dage. Skydeudvalgsformanden havde overset den lave anciennitet. Da det blev opdaget var fuglekongen blevet kronet.
Også i bestyrelsen gjorde han lynkarriere, da han i 1998 trådte direkte ind som formand efter Poul Bunk-Jensen. Forinden havde Jørgen Ypkendanz været suppleant i to år.

* * * * * * * *

Jørgen Ypkendanz var formand, da selskabets hjemmeside blev etableret i 2008. Den havde inden da været under opsejling i et par år. Da hjemmesiden, www.roskildefugleskydning.dk blev oprettet, var Jørgen Ypkendanz med i det indledende møde med bestyrelsesmedlem Henrik Enig og Henrik Lundgren Brandt.