Forrige recordNæste record  Formand  1899- 1900  Georg Christensen  

Født:29. januar 1849 • Død:3. oktober 1926 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Selskabets formand i perioden 1899 - 1900 samt 1902 - 1926


Redaktør for Roskilde Avis.

Georg Christensen blev født den 29. januar 1849 i Roskilde, hvor han levede hele sit liv. Han var dybt fortrolig med sin by, kendte alle dens borgere og gik stærkt op i foreningslivet.
I 1863 kom Georg Christensen til "Roskilde Avis", hvor han begyndte som læredreng, formentlig i sætteriet eller trykkeriet for han arbejdede sig op til faktor og gik også til hånde på redaktionen. Efter redaktør Heinrich Müllers død i 1884 blev han bladets redaktør.
Efter at han i 1918 havde forladt redaktørstolen, var han det levende leksikon for alle byens journalister. De var ikke så mange dengang, skønt der var både en konservativ, en radikal, en socialdemokratisk og en venstreavis.
Georg Christensen var blandt de nyindvalgte i fugleskydningsselskabet i 100 års jubilæet 1887.

 

I Roskilde Konservative Vælgerforenings blad ”Perspetiv”, kunne man i august 2010 læse følgende, skrevet af Keld Holm:


Redaktøren med den
skarpe pen 

Hans fulde navn var Georg Christian Martin Christensen. Han blev født i Roskilde i januar 1849 som søn af guldsmedemester Carl Ludvig Christensen. Han kom i typograflære på Roskilde Avis som 14-årig, den 1. april1863. Efter udstået læretid fortsatte han ved bladet, blev faktor (mellemleder) og deltog efterhånden i det journalistiske arbejde. Da bogtrykker og redaktør Heinrich Müller døde i oktober 1884, overtog Georg Christensen ledelsen af avisen og det redaktionelle ansvar.
Georg Christensen blev i 1883 gift med Anne Marie Louise Nielsen, ligeledes født og opvokset i Roskilde, og i 1884 fik de sønnen Carl Viggo, der som faren gik journalistvejen. Den lille familie boede i Frue Kirkestræde 2. Georg Christensen og Anne Marie oplevede det værste, forældre kan komme ud for. De mistede deres eneste barn. Carl Viggo døde i 1915 af muskelsvind, kun 30 år gammel.


Blev kastet ud i forfatningskampen
 

Det var som redaktør, at Georg Christensen blev kendt. Han blev så at sige kastet ud i forfatningskampen mellem Højre og Venstre, og han lærte hurtigt at skrive med den skarpe pen, når Venstre skulle hudflettes, og det blev de tit i byens konservative avis. Det siges, at Gustav Wied i Georg Christensen har fået inspiration til beskrivelsen af redaktør Heilbunth i Livsens Ondskab, i hvert fald kendte de to hinanden via Wieds besøg på avisens redaktion i Algade.
Det fortælles også, at Georg Christensen havde en hund, en foxterrier kaldet Lille Dik. Sammen kunne de betragte livet på Algade via et gadespejl, og Lille Dik var af sin herre opdraget til at gø højt og ubønhørligt, hvis der passerede medborgere forbi, som dens herre satte mindre pris på. Lille Dik opførte sig særligt støjende, hvis byens radikale redaktør dukkede op i gadespejlet.


Konservativ med mange tillidshverv
 

Georg Christensen var en af initiativtagerne til dannelsen af Den Konservative Klub i 1885, og han var formand for klubben 1890-98. Sammen med trafikassistent P.A. Blichfeldt var han engageret i dannelsen af den konservative vælgerforening i 1904, i hvis bestyrelse han virkede i mange år.
Georg Christensen var kendt for at sige tingene uden omsvøb og uden hensyn til hvem han ramte, og det var muligvis årsagen til, at han få år før sin død brød med den lokale vælgerforening. Han var dog fortsat medlem af partiet. Også på andre fronter var Georg Christensen engageret i byens liv. Han var i mange år formand for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, formand for Borger-, Håndværker- og Industriforeningen, bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen, revisor i Bladudgiverforeningen og bestyrelsesmedlem i A/S Roskilde Avis Bogtrykkeri, blot for at nævne nogle af de tillidsposter, han påtog sig. Han blev for sin indsats dekoreret med Ridderkorset af Dannebrog.
I 1918 fratrådte Georg Christensen stillingen som redaktør efter 34 år på posten og efter i alt 55 års ansættelse på avisen, men han fortsatte i avisens bestyrelse og fulgte levende med i dennes udvikling. Den 3. oktober 1926 sluttede et langt og begivenhedsrigt liv i avisens, partiets og byens tjeneste. Den gamle redacteur var gået bort. Han blev begravet med al den pomp og pragt, der tilkommer en ægte hædersmand.

 

Læs mere i artiklerne Gadespejlet i lillebyen og Lillebyens gadespejl samt den senere udgave af Gadespejlet i lillebyen og Wieds model for en Ædedolks-redaktør. Læs også artiklen Hans tryksværte lugter


Georg Christensen var fuglekonge i 1910 og 1912.

Georg Christensens skive fra 1910 er sponsoreret af Roskilde Avis.

* * * * * * * * *

Georg Christensen var fuglekonge i 1910 og 1912. Han blev indballoteret i selskabet allerede i jubilæumsåret 1887, og i 1902 blev han formand for skydebrødrene, efter at toldforvalter Treschow havde beklædt posten i 15 år.
I en kort periode omkring århundredeskiftet 1899 -1900 fungerede Georg Christensen midlertidigt som  formand. Der var uro i selskabet, hvorfor toldforvalter Treschow i denne periode trak sig tilbage som formand. Georg Christensen var formand indtil sin død i 1926.

* * * * * * * * *

Georg Christensens forgænger som redaktør på Roskilde Avis, var Heinrich Müller der havde været fuglekonge i 1883.

 

 

 

 

Roskilde Avis bygning på hjørnet af Lille Gråbrødre Stræde og Algade fra omkring 1905. Forrest til venstre Ewerts bagerforretning, til højre anes Roskilde Avis´ bygninger.