Forrige recordNæste record  Formand  1953- 1955  Valdemar Jørgensen  

Født:9. maj 1884 • Død:9. maj 1956

Levnedsbeskrivelse:


Lokomotivfører. Medlem af fugleskydningsselskabets bestyrelse fra 1944, heraf formand fra 1953 til 1955.
Udnævnt til Ridder af Dannebrog den 22. maj 1952.
Valdemar Jørgensen sad som formand for Roskilde Marineforening i perioden 1929 -1956. Sammen med den daværende restauratør var han med til at etablere Marinestuen på Central Caféen.

Læs også artiklen En formand med "fut" i


Valdemar Jørgensen var fuglekonge i 1942


* * * * * * * * *


På generalforsamlingen den 29. marts 1955 gik formanden, forhenværende lokomotivfører Valdemar Jørgensen, af. Han havde været medlem af bestyrelsen siden 1944. Købmand og oberstløjtnant C.E. Johansen blev selskabets nye formand.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen den 23. marts 1957 blev Valdemar Jørgensen mindet. Han var afgået ved døden på sin 72 års fødselsdag den 9. maj 1956.

* * * * * * * * *

På 175 års jubilæumsdagen, den 28. august 1962 samledes bestyrelsen om formiddagen ved kransenedlæggelse ved to tidligere formænds grave. Det var N.C. Nielsen og Valdemar Jørgensen, der var de afdøde formænd i perioden fra 150 til 175 års jubilæet.