Forrige recordNæste record  Bygning  1877   Hotel Prindsen  

Algade 13

Hotel Prindsen har gennem årene været vært for mange arrangementer i fugleskydningsselskabet, det være sig generalforsamlinger, selskabelige sammenkomster og hjorteskydninger.

Hvornår og i hvilken udstrækning fugleskydningsselskabet har indledt samarbejde med Hotel Prindsen, står hen i det uvisse. Af en annonce i Roskilde Avis den 20. juni 1877 fremgår, at selskabet samledes på Hotel Prindsen for derfra at begive sig til Boserup Skov.

Hjorteskydning er det, der i dag hedder skiveskydning, - en indendørs skydeøvelse mod skiver -, der gennem tiderne har været afholdt på forskellige tider af året. Hjorteskydningen blev afholdt på Hotel Prindsen i begyndelsen af 1900-tallet. 175 års jubilæumsfesten i 1962 blev afholdt i Hotel Prindsens ”Guldaldersal”.

Ikke mindst blev der i en årrække afholdt den årlige fugleskydning i Hotel Prindsens have.
Efter at der i nogle få år i 1940'erne havde været afholdt fugleskydning på Vigen, blev der den 8. juli 1947 afholdt den første fugleskydning i Hotel Prindsens have, med frokost i Guldaldersalen.

Den sidste fugleskydning i Hotel Prindsens have blev afholdt den 30. juli 1964. Men samtidig bibeholdt man traditionen med at spise frokost på Hotel Prindsen. I en årrække blev skydningen afholdt i Restaurant Håndværkerens have, afbrudt af en frokost, hvor selskabet marcherede til Hotel Prindsen for at indtage et lifligt måltid, for senere at afslutte den traditionsrige skydning på Håndværkeren.

I 1947 blev en del af selskabets skiver hængt op på Hotel Prindsen. Direktør Jacobsen havde tilbudt, at skiverne kunne hænges op i hotellets entresalon og på trappegangen. Selskabet tog med glæde imod tilbuddet, for det betød, at det nu igen var muligt at se denne kulturhistoriske samling. Beslutningen skulle senere vise sig at blive skæbnesvanger. Det betød nemlig, at der i en periode forsvandt flere, og at fem var forsvundet på en gang.

I 1980 lukkede Hotel Prindsen i en årrække som hotel. Dele af det gamle hotel skulle være kulturhus, og selskabet måtte derfor tage alle kongeskiverne ned og deponere dem i en bank, indtil der kom en afklaring på, om de igen kunne blive hængt op på hotellet. Det kunne imidlertid ikke lade sig gøre, og efter en forhandling fandt en del af de mange kongeskiver i 1982 en ny plads i Håndværkerforeningens store sal.

Lykkeligvis kom det gamle hæderkronede hotel til ære og værdighed igen. I 1990´erne blev der ofret mange millioner på at genskabe det gamle værdige hotel. Forandringen blev kronet med en storstilet nytårsaften 1999/2000 i guldaldersalen.

Den 5. marts 1695 udstedte Kong Christian d. 5. en forordning "Om offentlige herberger og værtshuse i Danmark", hvoraf det fremgår, at der skulle oprettes åbne værtshuse i de købstæder, hvor posten kørte igennem. Kort tid efter denne forordning blev der i Roskilde oprettet to privilegerede gæstgivergårde, Prindsen og Hamburger Herberg, hvor Prindsen fik til huse i Algade.
Hamburger Herberg kom til at ligge i Skomagergade og er også historisk i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.

Selskabets første fuglekonge, Peder Brønich, var uddannet som drejer, men sidst i 1750´erne overtog han den kgl. privilegerede gæstgivergård "Prindsen", som han drev til 1786, hvor han afstod Prindsen til C.C. Rosted og gik i pension hos sin efterfølger.

At Peder Brønich som den første kendte fuglekonge var herberger på Prindsen, skulle vise sig at blive starten til et tæt forhold mellem fugleskydningsselskabet og Hotel Prindsen. Senere har to fuglekonger været ejere af hotellet.

En legendarisk person i fugleskydningsselskabet var Nicolai Christian Sveistup. Han blev født den 18. februar 1786 i St. Heddinge.

Kaptajn N. C. Sveistrup kom ind i fugleskydningsselskabet den 9. juni 1815 og stod som medlem til sin død den 19. marts 1874, altså lige knapt tre snese år. Kort efter sin indtræden blev han sekretær, og det var ham, der, som protokolfører, beskrev, hvordan de to fugleskydningsselskaber, der på det tidspunkt var i Roskilde, efter længere forhandlinger blev slået sammen til et. Den 26. juli 1827 blev "Roeskilde etablerede Skyde Selskab" og "Det Borgerlige Fugleskydnings Selskab" sammensluttet til "Roeskilde forenede Skyde Selskab".
Dagen efter blev afholdt den første fugleskydning i det sammensluttede selskab, hvor netop kaptajn Sveistrup blev kåret som fuglekonge. Det samme blev han syv år efter i 1834.
N.C. Sveistrup var medlem af byrådet, chef for borger- og brandkorpset og æresborger i Roskilde.
I 1817 giftede Kaptajn Sveistrup sig med en søsterdatter til madam Rosted, værtinden på "Prindsen", herefter blev kaptajnen gæstgiver.
I 1852 blev han udnævnt til æresmedlem i fugleskydningsselskabet. Det samme blev han den 29. juli 1861, hvor selskabet var blevet rekonstrueret efter en truende konkurs, som var blevet afværget af skomagermester F. Pætges, der i øvrigt var broder til Johanne Louise Heiberg.
Sveistrup nåede i sit liv at gøre sig upopulær hos kong Frederik VII. Historikerne har flere versioner af årsagen hertil, og den ene er, at Sveistrup engang ved en fejl havde overset et ønske fra grevinde Danner - og i den anden version hedder det, at Sveistrup påkaldte sig kongens irritation ved ikke selv at møde, da kongen ringede efter betjening. Da borgerskabet senere bad kongen hædre Sveistrup med et ridderkors, afslog kongen med den besked, at "en karl, der ikke vil betjene sin konge, fortjener ikke en medalje". Borgerskabet fik senere kongen overtalt, og Sveistrup fik korset. Han blev så glad for det, at han tog et ældre maleri af sig selv, han havde hængende i sin stue, under armen, gik over til Jacob Kornerup med det, og bad denne male ridderkorset ind på portrættet.

I 1971 fik hotellets navn tilført et d, så Prinsen blev til Prindsen.


Sveistrups dagligstue på Hotel Prindsen - farvelagt tegning af L. C. Thuerecht 1858


Også i nyere tid er en ejer af Hotel Prindsen blevet kåret til fuglekonge. Den 2. juli 1996 fik Martin Bank den hæderfulde titel. Netop hotellet pryder hans skive.
Martin Bank er født den 4. februar 1951. Som ung studerede han jura, men fik hurtigt interesse for restaurationsfaget. Efter en årrække i branchen uden for landets grænser, vendte han hjem til Danmark i 1983. Han hørte her om et gammelt hotel i Roskilde ved navn Prindsen, som meget trængte til en hotelmand med stor erfaring. Prindsen var i 1983 en ynkelig ruin, men Martin Bank kunne godt se mulighederne, så han kastede mig ud i det, der er blevet til hans livs udfordring.
Efter en noget famlende start kom der mere skik på det, da Den Danske Bank i 1987 tilbød Martin Bank at købe ejendommen, hvori hotellet er beliggende. Det gav muligheden for at starte en større, gennemgribende renovering, som først blev endelig færdig i 2001.
Prindsen fremstod herefter lige så smuk, som dengang det blev bygget, og nu som dengang opfyldte det tidens krav. Den meget smukke Guldaldersal blev igen en perle, som af mange betegnes som den smukkeste sal i Danmark.

Under Anette Hulds ejerskab gik hotellet konkurs i 2015.

 
Læs også Hotel Prindsen - Fuglekongernes slot og Jacobsens jubilæum.

Læs mere i gæstgivernes artikler i serien "De gamle platter fortæller": Stadskaptajn eller drejer samt den senere udgave af Stadskaptajn eller drejer?Da Prindsens lindetrær blev kappet med sabel samt igen den senere udgave af Da Prindsens træer blev kappet med sabelFra ynkelig ruin til byens stolthed og Længe leve Prindsen.