Forrige recordNæste record  Bygning  1900   Boserup strand  

I år 1900 kom der virkelige vanskeligheder for selskabet. Københavns magistrat lod, gennem skovrider Agger, selskabet forstå, at der ikke måtte holdes fugle- eller skiveskydning ved pavillonen i Boserup. Og selv om man ansøgte om tilladelse til at afvikle årets fugleskydning for sidste gang på det sted, hvor man havde skudt siden 1862, var der ikke noget at gøre. Selskabet måtte flytte, og det blev ned til stranden, hvor fugleskydningen i år 1900 fandt sted. Bespisningen blev dog stadigvæk afholdt i tilknytning til Boserup-pavillonen.
En ejendommelig udløber af sagen var, at en højtstående embedsmand ved Sct. Hans Hospital fik annulleret en bemærkning i protokollen fra 1883 om, at han på grund af kontingentrestance var slettet af selskabet.

Den 8. oktober 1909 skete en skelsættende begivenhed i selskabets historie. På denne dato var der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med kun eet punkt på dagsordenen: 43 medlemmers forslag om at flytte selskabets fugle- og skiveskydninger fra stranden ved Boserup til Trægaarden.
Det blev en lang aften med mange indlæg både for og imod. Da man endelig skred til afstemning var det om et forslag, stillet af konditor N.J. Schmidt: "Under forudsætning af, at der kan skaffes tilladelse til at skyde i Trægaarden, og at restauratør Nielsen påtager sig at udrede til opførelsen af en skydemur, hvad der måtte overstige 300 kroner, vedtager generalforsamlingen at flytte fugle- og skiveskydningerne fra Boserup til Trægaarden.
Forslaget blev vedtaget med 25 ja-stemmer mod 16,der stemte nej. En enkelt stemmeseddel var blank.

 

     

Billeder fra fugleskydningsdagen i 1902.


Senere i 1900-tallet afholdt fugleskydningsselskabet arrangementer på en 200 meter skydebane på det historiske område i den lille bugt mellem Boserup Skov og Parcelgården. En ny ejer af Parcelgården var en selvhævdende herre, der havde sine egne meninger. På trods af fredning havde han nedrevet den gamle Parcelgård og opbygget en ny. Ligeledes havde han ryddet de naturlige stier, der gik over hans område, fra Kællingehaven til skoven. Stierne måtte han retablere, da offentligheden havde ret til området. Heller ikke fugleskydningsselskabets tilstedeværelse passede ejeren af Parcelgården.
På forskellig vis blev skydebrødrene chikanerede af gårdejeren. Politiet blev tilkaldt, da køer blev drevet ned på skydeområdet. Et forsøg på dialog fra fugleskydningsselskabet og skytteforeningen gav intet resultat. Resultatet blev, at skydningen ved Boserup Skov måtte ophøre. De efterfølgende skovskydninger blev afholdt ved Ryegaard Gods.

Læs mere i artiklen Pudsede politiet på skyttevenner.
Se også Parcelgaarden.

 

 

Billeder fra anløbsbroen til dampfærgen Hornsherred.

 

Kort over Boserup Skov med afmærkning af skydemålet for årene 1900-1909. Området er i skrivende stund, 2014, shelterplads forbeholdt skoler og andre organiserede brugere. Se Naturstyrelsens folder om Boserup Skov her.

 

     

Billeder fra stedet hvor skydemålet stod, fotograferet i 2014.


Læs mere i artiklen Frederik VII på fjordsejlads og den nyere version Frederik VII på fjordsejlads.