Forrige recordNæste record Historisk perspektiv for 1816 

Roskilde

Fattigboderne i Bredgade 17 brænder. Der opføres en ny bygning med plads til 60-80 fattige, herunder børn. De fattige skal gøre sig nyttige og være med til at skaffe indtægter til huset.

* * * * * * * * *

Byens Borgerskole - ”Danske Skole” - flytter fra hjørnet af Algade og Allehelgensgade til Algade 4.


Danmark

Christian Jürgensen Thomsen udnævnes til sekretær i Oldsagskommissionen. Thomsen er manden bag inddelingen af oldtiden i stenalder, bronzealder og jernalder.


Verden

Året var året uden sommer på grund af den indonesiske vulkan Tambora, som i forbindelse med et udbrud i april 1815 udspyede over 100 km³ sten, som det næste års tid gav støv i atmosfæren over store dele af Nordamerika og Europa, hvad der gav mindre sollys, koldere vejr og ringere høstudbytte.