Forrige recordNæste record  1825 Johan Carl Albrecht

12. juli • Ved Børsen

Født: 1767 • Død: 14. marts 1842

Levnedsbeskrivelse:

Kammerraad, Kgl. magisterforvalter på Bidstrup Gods. Landvæsenskommissær, Dannebrogsmand, boende yderst i Ringstedgade 21.

Johan Carl Albrecht var kammerraad, Kgl. Forvalter på Bidstrup Gods.
I slutningen af 1790-tallet begyndte lægerne at interessere sig for de sindslidende, der hidtil havde levet under kummerlige forhold i fængsler, arrester eller dårekister: lænkede, sultende og frysende, udsat for korporlige mishandlinger. Hensigten var alene opbevaring. Det danske sindssygevæsens historie begynder i 1807, da Københavns Kommune flytter Ladegaardens beboere til Bidstrupgaard.
Fra 1850 opførtes et stort antal sindssygeanstalter, hvor behandlingen bestod i selve anstaltsopholdet i ro, fred og smukke naturomgivelser. Man koncentrerede sig om en medicinsk-pædagogisk påvirkning og disciplinering, men de urolige patienter måtte stadig fikseres med spændetrøjer og i tvangsstole. Medicinen omfattede blandt andet bræk- og afføringsmidler; opium og kamfer blev taget i brug, datura anvendes mod mania, arsenik og kviksølv mod melankoli.
En væsentlig hjælp for gennemførelse af den humane behandling af de sindslidende med afskaffelse af tvangsmidlerne var indførelse af sove- og beroligelsesmidler, først chloral fra 1867, og senere veronalet fra 1904.
Sct. Hans Hospital på Bidstrupgaard var fra 1816 Danmarks første psykiatriske hospital, der byggede på patientbehandling og helbredelse. Hospitalets første overlæge, J.H. Seidelin, fungerede til 1831, hvor han blev afskediget efter en patientklage.
Seidelin havde overdrevet den psykiske kurmetode ved at straffe patienterne med for mange klø og i øvrigt givet de enkelte patienter en følelse af moralsk skyld.

Skiven:

Prospekt af Roskilde Domkirke set fra nordøst.

For første, men absolut ikke sidste gang, optræder Roskilde Domkirke som hovedmotiv. Domkirken ses fra nordøst med noget, der antageligt er Kobbermøllens dam, i forgrunden. Dengang havde byen ikke mindre en 11 møller, syv vandmøller og fire vejrmøller. 

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 41,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Fuglekongens historie og anekdoter:

Årets fuglekonge blev kongeskytte 1829 og udnævnt til æresmedlem i 1836.

Tilbage til listen