Forrige recordNæste record  1824 S. Christensen

23. juli • Ved Børsen

Levnedsbeskrivelse:

Fuldmægtig ved postvæsenet.

Skiven:

Forgyldt egekrans på grøn bund. 

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 41,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Kongeskytte:

Giæstgiver I. Petersen

Årets vindere:

Halsen   Hr. Møller ved skud af hr. Müller
Halen   ved skud af hr. Bøtcher
Venstre vinge   C. Danbürg ved skud af hr. Müller
Højre vinge   Hr. Jacobsen ved skud af J. Petersen
Brystpladen   S. Christensen ved skud af P. Petersen


Årets historie og anekdoter:

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1824 lyder således:

Fredag d: 23 Julii 1824 foretog Selskabet sin Fugleskydning, hvortil som sædvanlig Hans Exellence hrr Overpræsident Moltelce Storkors af Dannebrog og hrr Kammer-herre Stiftamtmand Lowtgow Ridder af Dannebrog var indbudt nu; da begge Dee havde undskyld sig, blev Deres Skûd besørgede af hrr Cancellieraad Muller og hrr Forvalter Albrecht. I Følge Indbydelse af Sxxlairen havde de fleste Medlemmer an-meldt Deres Skûd den foregaa ende Tirsdag Aften ved Opsætningen af Fuglen saa at Skydelisten næsten var fuldfærdigt. Som en Følge heraf kunde Skydelisten saa meget tidligere tage sin Begyndelse. Giæstgiver Biørnsen fra Ringsted, da saadan at være ûnderrettet om Skydningsdagen, hverken skrivlig eller mûndlligen havde henvendt sig til nogen i denne Anledning blev anseet som ûdmeldt af Selskabet. 10 extra Num-mere á 4 mark blev tagne. Kl. 8½ tog Skydningen sin Begyndelse, og da én Omgang var gaaet begav Selskabet sig til Frokostbordt der servere vedblev á 4 mark pr: Prr. at staae dette til Eftermiddagen kl: 4. - Gevinsterne var af sekretæren besørgede fra xxx med flere Stykker til valg for hvert No og blev nedskudte i følgende orden.      

Ringen á Vørdie 9 rbd Faldt på No 32 i første Omgang, et extra No for Dhr Stybe og Vallentin som herfor valgte en Potageskee.

Højre Vinge á Værdie 36 rbd Faldt på No 40 i tredje Omgang ved hrr J Petersens Skud for hrr Jacobsen som herfor valgte en Kalotskee, en Punsegeskee og en Gxxx

Venstre Vinge á Værdie 30 rbd Faldt paa No 36 i femte Omgang hrr Mullers Skud for hrr C. Danbûrg og blev herfor valgt en Potageskee og en Ragoutskee.

Halen á Værdie 20 rbd Skudt paa No 52 i tiende Omgang ved hrr Bøtchers Skud som herfor valgte et Par Saltkar.

Halsen á Værdie 15 rbd Da det var ûdalidret ved hvis Skud No for denne Gevinst var fallet blev om samme efter Fugleskydningen stûlken til Skiven og havde da hrr Muller bedste Skud for hrr Møller i Ringsted herfor blev valgt en Sirupkande.

Konge Gevinsten á Værdi 80 rbd Faldt paa No 48 i tolvte Omgang ved hrr I: Petersens Skud for hrr Fuldmægtig Chri-stensen, der herfor valgte 12 Spiiseskeer og en Flødekande og saaledes blev Selkabets Fuglekonge.

Den Aftenen var en stor Deel af Selskabet forsamlet til et Aftens måltid á 1 mark pr. hrr. hvorved bør bemærkes at Selskabets nye Vært hrr Linn xxx hans xxx, ved denne form og nu de foregaaende. Forsamlinger i indeværende Aar havde anvendt særdeeles Omhûe her paa saa anstændig og fyldestgørende en Maade som mûligt at beværte Selskabet. De sædvanlige Skaaler blev ûnder Sang, Mûsik og Kanonskûd ûdbragte. -

Paletske: ske med bredt blad. Kalotske: ske til opøsning af suppe. Stavefejl m.m. er ikke rettet.

April 2018 Skydebroder Hakon Meinertz

Tilbage til listen