Forrige recordNæste record Historisk perspektiv for 1837 

Roskilde

Der var gang i byggeriet dette år. Støden 2 samt hjørnehuset mod Blågårdsstræde blev opført. De lave huse i Algades nordøstlige del (i dag nr. 57), som senere ejes af firmaet ”S. von Meyeren” blev ligeledes opført, det samme gjorde naboejendommen, de lave huse (i dag nr. 55), som senere bliver beslagsmedje.


Danmark

Der bliver indført lov om valg til byrådene, dog sådan at kun de velstillede har stemmeret.

* * * * * * * * *

Kong Frederik 6. indskrænker trykkefriheden – selv om stænderforsamlingerne og kancelliet var imod det.

* * * * * * * * *

Skarp eksamination - det vil sige forhør under tortur - forbydes ved lov i Danmark.


Verden

Dronning Victoria bestiger den engelske trone.