Forrige recordNæste record  1857 Ingen fugleskydning

Skivens placering bemærkning:

Ingen fugleskydning

Årets historie og anekdoter:

Der afholdes generalforsamling på Prindsen den 15. juni. Den nye vært på Børsen, købmand Wøiestrup, prøvede på at sætte lejen op til 100 rigsdaler i årlig leje for salen og otte rigsdaler for skydebanen. Desuden ville han også have mere for at beværte selskabet. Alt dette gjorde, at man ikke ville holde fugleskydning dette år, for der var ebbe i kassen.
Medlemmerne betalte hver en rigsdaler til renter og gældens nedbringelse. Medlemmerne kunne selv arrangere skiveskydning med selskabets materiel.

Tilbage til listen