Forrige recordNæste record Historisk perspektiv for 1857 

Roskilde

Lauritz Foss går af som byfoged og borgmester i Roskilde. Fogedembedet følger fra nu af borgmesteren.

* * * * * * * * *

Første bygning på Roskilde Menighedssygehus opføres. Det er den ældre bygning af røde sten, en del af Roskilde Sygehus. Arkitekt er H. S. Sibbern.

* * * * * * * * *

Roskilde Handelsstandsforening stiftes. Foreningen kommer bl.a. til at drive Roskilde Handelsskole.


Danmark

Der bliver vedtaget lov om kvinders ligeberettigelse med mænd, med hensyn til myndighed og arveret. 

* * * * * * * * *

Øresundstolden ophæves.

* * * * * * * * *

De gamle monopoler på handel og håndværk ophæves med næringsloven.

* * * * * * * * *

Den første elektriske belysning tændes i København, ved Christiansborgs ridebane.


Verden

Efter at have nedkæmpet et oprør i Indien, gør England landet til en kronkoloni.