Forrige recordNæste record  1858 Andreas Richard Arboe Theill

9. juli • Ved Børsen

Født: 30. september 1806 i Korsør • Død: 6. juni 1875 i København

Levnedsbeskrivelse:

Partikulier, cand. phil., forhenværende godsejer. I årene 1834 - 1838 ejer af Taarnborg ved Korsør med 84 tønder hartkorn bøndergods.

Det skal bemærkes, at Andreas Theill i arkiver har været omtalt som Anders Theill - men med kendskabet til den skive han i 1858 gav til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab", kan der vist ikke være tvivl om, at der undervejs i historieskrivningen er sket en læse/skrivefejl, og at det rette fornavn er Andreas.

Skiven:

Der findes ingen kendt skive.

Fra omkring midten af 1850´erne begynder det at knibe for selskabet. Kun enkelte af kongerne afleverede en malet skive; de fleste nøjedes med et fotografi.

I 1859 hævdede digteren og kritikeren Charles Baudelaire, at fotografiet ville ødelægge kunsten, hvis de to ting blev blandet sammen. Man kan til dels give ham ret i dette tilfælde, hvor en række fuglekonger valgte det nye vidunder fremfor at give den traditionelle malede skive.

Skivens placering bemærkning:

Det formodes der er givet et fotografi, som er gået til

Fuglekongens historie og anekdoter:

Andreas Richard Arboe Theills interesse for fugleskydning begrænsede sig ikke kun til selskabet i Roskilde. Den 23. juli 1856 blev han indballoteret i landets ældste fugleskydningsselskab, "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab". Som proponent stod sadelmager C.T. Køhlert.
I dette selskab er alle skydebrødrene forpligtede til at give en malet skive. Andreas Richard Arboe Theills skive blev givet den 28. juli 1858 og har i selskabet skivenummer 839.

Læs mere i artiklen Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab

Årets historie og anekdoter:

Der blev afholdt generalforsamling den 11. juni. I stedet for Thomas Hagedorn Svane og Søren Borch valgtes agent Anders Borch og fuldmægtig Kyhn til Dommere, mens C.L. Kornerup genvalgtes til sekretær.
Den nye vært på Børsen stillede mod betaling af i alt  30 rigsdalere spisesalen, samtlige lysthuse i havnen  og keglebanen udelukkende til medlemmernes disposition på alle skydedage
Af regnskabet fremgik: Transport af skiverne fra skydesalen til rådhuset og ophængning af dem, 10 rigsdalere.

Tilbage til listen