Forrige recordNæste record  1867 Laurits Emil Hansted

11. juli • Ved Boserup Pavillonen

Født: 3. september 1819 i Kerteminde • Død: 1878

Levnedsbeskrivelse:

Ejer af Kølholt, fra 1839 købmand i Horsens, derefter smørhandler i København og siden materialist i Roskilde. Rejste fra Roskilde i 1870. Gift med Mette Marie Schandorff.
Fuglekongen boede Algade 8, adressen for arbejdspladsen, Aphotek til Domapoteket, det senere Domapoteket.
I 1866 åbnede Hansted forretning i Skomagergade 20-22, hvor han også bosatte sig.

Hansted blev døbt i hjemmet den 7. september 1819, mens den kirkelige begivenhed foregik i Kerteminde Kirke den 2. juni 1820. Fuglekongen var søn af Albretine Crestine Kehlet og Christen Hansted. 

Skoleefterretninger for Roskilde Katedralskole skoleaaret 1863-64 fremgår det, at der er to elever med navnet Hansted på skolen. Rasmus Schandorff Hansted og Christian Albert Emil Hansted, sønner af Provisor Hansted på Roeskilde Apothek.

Sønnen Christian Albert Emil Hansted, født den 7. april 1849 i Horsens, blev student i Roskilde i 1868. Læs mere om Christian Albert Emil Hansted her.

Skiven:

Der findes ingen kendt skive.

Fra omkring midten af 1850´erne begynder det at knibe for selskabet. Kun enkelte af kongerne afleverede en malet skive; de fleste nøjedes med et fotografi.

I 1859 hævdede digteren og kritikeren Charles Baudelaire, at fotografiet ville ødelægge kunsten, hvis de to ting blev blandet sammen. Man kan til dels give ham ret i dette tilfælde, hvor en række fuglekonger valgte det nye vidunder fremfor at give den traditionelle malede skive.

Skivens placering bemærkning:

Det formodes der er givet et fotografi, som er gået til

Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekongen fra 1833, Christian Albrecht Jørgensen, havde tillige arbejdet på Roeskilde Apothek. Han som apoteker.

* * * * * * * * *

Skomagergade 20-22 er en rigtig fuglekongeadresse. Følgende fuglekonger har haft relation til stedet:

  • 1846 Israel Jensen havde barberforretning 20.
  • 1866 Thor Friderich Bruun havde bolig i nummer 22.
  • 1867 Laurits Emil Hansted havde bolig og forretning i nummer 20-22.
  • 1887 Christian Løytved blev født i nummer 22.

Tilbage til listen