Forrige recordNæste record  Bygning  2009   Tjørnegårdskolens skydebane   Film/Lyd

Hyrdehøj 3

Året 2009 blev afslutningen for skiveskydning på Østervangsskolen. Den sidste skydning fandt sted den 19. februar.  Fra den 17. september 2009 blev skiveskydningen afholdt hos Roskilde Skytteforening ved Tjørnegårdskolen.
Årsagen til flytningen var, at Roskilde Salonskytteforening og Roskilde Skytteforening fusionerede, og at skydebanen på Østervangsskolen i den anledning blev fjernet.

At skiveskydningen blev henlagt til Tjørnegårdskolen er et historisk sammentræf.
Gårdejer Johannes Peter Johansen boede netop på datidens Tjørnegården. Han blev fuglekonge ved eget skud i 1931 og blev ligeledes kongeskytte i 1938.
Også Johannes Peter Johansens søn, C. E. Johansen, blev dobbelt kongeskytte samt fuglekonge i 1956. C. E. Johansen var selskabets formand fra 1955 til sin død i 1976.

I den sydlige del af Hyrdehøj ligger den gravhøj, som bydelen er opkaldt efter. Her er der plantet skov, og Hyrdehøjcentret blev åbnet i 2002. På det tidspunkt havde Tjørnegårdskolen ligget i området i 30 år, skolen indviedes 1972. Skolen modtager sine første klasser, som er begyndt på henholdsvis Maglegårdsskolen og Skt. Jørgens Skole.