Forrige recordNæste record  Bygning  2009   Sukkerhuset   Film/Lyd

Sankt Ols Stræde

Efter i en årerække at have mødt i Palæets gård om morgenen på fugleskydningsdagen, blev begivenheden fra 2009 henlagt til gården i "Sukkerhuset".

Sukkerhuset var i årene 1763-79 ejet af sukkermester og købmand Jens Palle Obel ,der var selskabets fuglekonge i 1790.

I årene 1791-1800 ejede købmand og vognmand Jacob Olsen Elsberg Sukkerhuset. Jacob Olsen Elsberg var fuglekonge i 1792.

Sukkerhuset, senere først brandstation, siden forvaltning og sidefløj til Roskilde Museum, byggedes 1763. Bygherre er et Sukkerkompagni, oprettet af kommerceråd Johan Jørgen Holst, som i bygningen vil bearbejde sukker fra Dansk Vestindien. Man skulle levere sukkeret i partier på mindst 20 pund (der måtte altså ikke "småhandles"), man måtte ikke producere sukker til København eller andre byer med eget raffinaderi (konkurrence var ikke populær i enevældens tid), men ellers var markedet frit. Kompagniet havde tilslutning fra københavnske handelsfolk, købmænd fra Roskilde, som Holst var i familie med, men det viste sig snart, at der enten ikke var penge nok - eller også var markedet for lille. Til brug for sukkerrørstransport til Sukkerhuset anlægges en ny skibsbro ved havnen i 1763. Samtidig står sukkerhuset færdigopført. Større skibe kan kun gå ind til Frederikssund. Her omlastes varer til fladbundede pæreskuder, der så fragter varer til og fra Roskilde. Med den nye skibsbro kan kompagniets eget skib "Roeskilde Ark" gå helt til Roskilde. I 1764 arbejdede der på fabrikken en bogholder, en sukkermester ved navn Niels Andersen Breegaard, fire svende, tre drenge, en gårdskarl og en kone til at opvarte folkene. 1763 opførtes på raffinaderiets grund en særlig bygning med boliger til de ansatte.
Kompagniet fik oplagspladser i de fleste sjællandske byer, som "Sukker skibe" sejlede rundt til. Så handelen kom i gang. Der opstod så problemer mellem ledelsen, især Holst og sukkermester Breegaard. Holst trak sig ud allerede i 1765. Og kompagniet blev 1768 solgt til to privatmænd, Johan Conrad Kersting og Peter Wasserfall. De fortsatte produktionen og kunne 1774 oplyse, at de behandlede 300-400 fade á cirka 400 kg råsukker pr. år, og at man havde 7-10 ansatte. Herefter gik det ned ad bakke. Sukkerkompagniets ejere må likvidere 1779.
Nok lå lønningerne i Roskilde under dem i København. Men man havde brugt mange penge på at anlægge fabrik og arbejderboliger. Penge, det var svært at tjene ind igen, når man også i forhold til konkurrenterne havde større transportomkostninger. Omkostningerne med at få bragt råsukker til Roskilde på pramme har været for høje. Andre byer som København og Flensborg ligger langt bedre for handelen på Vestindien.
Huset blev lagerbygning. 1909 blev det indrettet som brandstation.

Sukkerhuset tilhører nu Roskilde Museum. Museet har vendt adgangsvejen. Fra hovedindgang gennem porten mod Olsgade og Liebes Gård er indgangen vendt mod Sankt Ols Strædet eller rettere Sankt Olai Plads. Her er åbnet en frokostrestaurant Romus, som en del af Roskilde Museum. 

Læs mere i artiklen En drengs lidelseshistorie