Forrige recordNæste record  1803 Johannes Galschiøt

22. juli • Ved Børsen

Født: 23. marts 1749 i Haagerup (Svendborg Amt) • Død: 25. marts 1812 eller den 26. marts 1812 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Kammer-assessor, landsdommer og herredsfoged i Lejre Herred.

Johannes Galschiøt blev i 1776 cand. jur. ved Københavns universitet. I årene 1781-1805 fungerede han som herredsfoged og landsdommer.
I 1791 ejede og boede Johannes Galschiøt på en gård på Olsgade, lige overfor Rimors Møllevænge og lige indenfor bommen. Da han blev fuglekonge boede han på Munkebro.
Johannes Galschiøt fik tre børn, Jacobine Sparre Galschiøt i 1791, Christian L. Galschiøt i 1795 og Ove Elling Galschiøt i 1798.
I 1801 indgik Johannes Galschiøt ægteskab i Roskilde Domkirke med Dideriche Jørgensen, født 1776 og død 1831.

Skiven:

Navn og dato på grøn bund i bladornamenteret ramme.

Skiven måler 37,5 cm i diameter.

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Kongeskytte:

Procurator Müller

Årets historie og anekdoter:

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1803 lyder således:

Den 21 Julii foretoges den aarlige Fugleskÿdning. Selskabet forsamledes paa Banen om Morgenen Kl. 8, Hvor forefadtes et Bord serveret ene Frokost, som betaltes med 2 skilling for hver Person. Klokken omtrent 9½ begÿndtes Skydningen af 56 Skÿdenumre – I anden Omgang, på Skÿdenummer 2, nedskød Hr. Borgmester Crell fra Kiøge Ringen for Hr. Ritmester Juel sammesteds, bekom derfor en Sølv Punchske, indvendigt forgÿldt. - I fierde Omgang, paa No 54, afskød Proqurator Carlsen til Gammelhøjegaard den Højre Vinge, og vandt derved en Kalotsen indvendig forgyldt. - I niende Omgang, Nummer 33., Blev venstre Vinge nedskudt af Hr. P. Kornerup, paa Hans Krodue, Hr. H. Kornerups Vegne, som derfor modtog et Sølv Haandbestik i rødt Futteral. - I samme Omgang, No 46, nedskød Halsen overmelte Hr. Carlsens Skud for Hr. Folmer Dyrlund i Kiøge. - I tiende Omgang No 41, nedskød samme Hr. Carlsen for Hr. Lancelliesecretair Fischer i Kiøbenhavn. Som Gevinst for Halsen modtog Hr. Dyrlund en Sølv Asparges =Tang og for Ringen Hr. Fischer en Sølv Potageske. - Efter 15 Omgang var tilendebragt, nødte Mørket Selskabet til at udsætte det Øvrige til følgende Dags Eftermiddag Klokken 2. - Denne Dags Aften endte med Spisning, som Betaltes med 4 mark for Person Konversation og Dands.

Den 22 Julii, begyndes altsaa Fugleskydningen om Eftermiddagen Kl. 2, og fuldendtes ved Hr. Procurator Müllers Skud, Hvorved Konge-Gevinsten tilfaldt Hr. Landsdommer Galschiøt, som modtog et Dusin Spiseskeer, og blev dette Aars Fuglekonge. - Aftenen tilbragtes ligesom den forgaaende.

Kalotske = en halvkugleformet ske til at øse op med. Krodue = Kroppert – Duerace med kugleformrigt opsvulmet Hals og Kro. Potageske = stor ske, hvormed skemad (suppe) øses op (af en terrin). Stavefejl og andet er ikke rettet.

Skydebroder Hakon Meinertz – juni 2016

Tilbage til listen