Forrige recordNæste record  1799 Christian Wineken

25. juli • Ved Børsen

Født: 1765 • Død: 3. oktober 1835

Levnedsbeskrivelse:

Inspektør ved Egholm Fabrik i Ry sogn. Senere brædevinsbrænder i Helsingør.

Skiven:

Blå-/grønmarmoreret skive med giverens navn.

Skiven måler 39 cm i diameter.

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Årets historie og anekdoter:

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1799 lyder således:

1799 den 18 Julii Kl. 5 Eftermiddag forsamledes Skydeselskabet paa dets Bane paa Børsen, hvor da forestaaende afvigte Aars Regnskab fremlagdes og blev af samtlige Tilstedeværende Medlemmer approberet. Underskrevne Valgtes atter til dette Åars Secretaire. Den 25 Julii blev bestemt til at begynde Fugleskydningen om Morgenen for efter Sædvane at tilendebringe samme om muligt samme dags Aften bestemmes til den varme Mads Maaltid, som forhen fandt tilligemed et Bal Sted nogle Dage efter Fugleskydningen. Den forhen vedtagn Kolation af Kold og et bestemt Kvantum Viin bortfalder da og med det samme bortfalder de Afgivter hvormed Gevinsterne i de sildere Aaringe have belagte; dog vedtoges, at Kongen erlægger 10 rd som tilfalde Verten i Leje af Værelserne, som for Selskabets Brug ere Byggende. -
Skydningen er ogsaa dette Aar uden for dette Selskabs
Regnskab.
Af Selskabet udmeldtes: derefter følger navnene
Kall  (formodes at være lægen Marcus Wøldike Kall, far til fuglekongen fra 1842, Johan Christian Kall)

Tekstens skrive-/stavemåde er bibeholdt. ”approbere” = godkende. ”Secretarie” = sekretær. rd = rigsdaler, her skrevet med et værditegn. ”afvigte” = sidste. Et ”v” = f. Kollation = let måltid.
Skydebroder Hakon Meinertz

 

Tilbage til listen