Forrige recordNæste record  1800 Jens Bøeg Petersen

15. juli • Ved Børsen

Født: 10. maj 1774 i Oreby • Død: 24. april 1857

Levnedsbeskrivelse:

Postmester i Roskilde og Aabenraa.

Skiven:

Blæsende Postillon passerer en milepæl. I skivens kant står:

                 En Estafette fra dette Laug. Ja! Venskabs Sendebud og
                 bedste Skud for Kongenavn, som hylder Fredens Gud

Nederst på skiven står:

                 Jens Petersen den 1. juli 1800

En landevej med milepæl er et naturligt motiv for en postmester. I 1770´erne blev en ny landevej anlagt mellem København og Roskilde med opstilling af milepæle hugget i norsk marmor. De fleste er gået til, men tre er opstillet ved tømmerhandlen i Ringstedgade.

På Roskilde Museums hovedudstilling, hvor skiven er udstillet, kan høres en indtalt lydfil om denne.  Denne er lavet af museet og kan høres her på dansk og engelsk.

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 45 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skivens placering bemærkning:

Skiven tilhører Roskilde Museum

Årets historie og anekdoter:

Der hersker tvivl om fugleskydningsdatoen. I diverse publikationer er angivet den 15. juli, mens det i den gamle protokol fremgår, at det var den 25. juli. For at gøre forvirringen total, fremgår det af skiven, at det var den 1. juli.

* * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1800 lyder således:

1800 den 17 Junii kl. 5 eftermiddag forsamledes Skydeselskabet paa dets Bane paa Børsen, hvor de afvigte Aars Regnskab fremlagdes, og blev af samtlige Tilstedeværende Lemmer approberet. - Indskrevne valgte atter for dette Aar Til Seicretair. Den 25 Julii Bestemtes til Fugleskydningen paa samme Maade som forige Aar. Darin Mads Maaltidet og Afgivten af Gevinster angaaende, Da forholdes aldeles ligesom i afvigte Aar.
Indgaaende i Selskabet anmeldes og antages: - derefter følger navnene. 

”Afvigte” = forrige; sidste. I nogle ord er v = f. ”approbere” betyder godkende. ”Lemmer” er et begreb/ord, der findes i mange gamle tekster. I dag møder vi ordet lemmer som en del af ordet ”med-lemmer,” når vi erstatter ordet ”Lemmer” i teksten med ordet ”medlemmer” giver det fuld mening i teksten. ”Seicretair,” er en person, der går Selskabet til hånde med forskellige løbende forretninger. ”Darin” kommer fra deran/daran = god.
Tekster skal da læses, ”Den God Mads Maaltidet.”
Skydebroder Hakon Meinertz

Tilbage til listen