Forrige recordNæste record  1832 Heinrich Christian Müller


13. juli • Ved Børsen

Født: 1771 • Død: 20. februar 1839 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Justitsraad, kongevalgt borgmester i Roskilde 1813-36 og byfoged fra 1806. Medstifter af Roskilde Sparekasse i 1833. H.C. Müller beklædte stillingen som formand for bestyrelsen i sparekassen, eller som det dengang kaldtes "ældste Directeur", fra sparekassens oprettelse til 1836, i hvilket år han på grund af sygdom ikke kunne varetage dette embede, men han vedblev dog som medstifter nominelt at være medlem af bestyrelsen til sin død.

H.C. Müller ejede en gård på rådhustorvet ved siden af byens rådhus, og dertil to udlejningsejendomme i Store Maglekildestræde og Blågårdsvænge.

Læs mere i artiklen Med justitsråden på Torvet samt den senere udgave af Med justitsråden på Torvet

Skiven:

Torvedag på Raadhustorvet.

Skiven er interessant, da den er den eneste, der rummer en gengivelse af Roskilde Rådhus fra 1735. Men billedet viser også, hvor charmerende Skomagergade har taget sig ud dengang med sine rosa, blå, gule og grønne huse. På Rådhuset er der liv, der snakkes og handles. På hjørnet ved Nygade, senere Nytorv, sidder en kone og sælger grønsager, og ude på gaden kører fuglekongen selv i en fornem ekvipage.
Foran St. Laurentii Tårn ses byens andet rådhus, den beskedne bygning, der blev opført i 1735, efter at den store ildebrand i 1731 havde ødelagt det gamle, anseelige rådhus fra middelalderen. Det lå på Algades nordlige side, på hjørnet af Algade og Sct. Olsgade. I billedets højre side ses et stykke af et hvidt bindingsværkshus, der sammen med de andre huse, der skjuler domkirken, blev nedrevet i 1908.

Skivens tema er taget op igen i 1995 på Kurt Buchtrups skive "Torvedag på Stændertorvet 1995". Kurt Buchtrup havde i øvrigt en lang karriere i Roskilde Sparekasse og var i en årrække direktør. Samme sparekasse som Heinrich Christian Müller var med til at stifte.

På Roskilde Museums hovedudstilling, hvor skiven er udstillet, kan høres en indtalt lydfil om denne.  Denne er lavet af museet og kan høres her på dansk og engelsk.

Skiven er i 2012 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 50,5 cm i diameter.

Den kendte Roskilde fotograf, Kristian Hude, var ivrig samler af alverdens ting. Han blev så begejstret for skiven fra 1832, at han lod male en kopi til sig selv. Efter Hudes død fik hans gode ven og nabo, Arthur Fang, skiven. I forbindelse med datteren, Lotte Fangs, flytning i 2014, overdrog hun skiven til fugleskydningsselskabets formand, Ebbe Overgaard Nielsen.
Ligesom originalskiven er kopiens kunstner ukendt. Kvalitetsmæssigt når kopien ikke op på originalens niveau.

Skiven måler 50 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

Fuldmægtig Rasmussen

Årets historie og anekdoter:

Fuglekongen var selv blevet kongeskytte i 1823.

Tilbage til listen