Forrige recordNæste record Historisk perspektiv for 1835 

Roskilde

Stænderforsamlingen for Sjælland og Østifterne får til huse i en sal, der indrettes i Palæet. I Roskilde vælges som deputeret for 2. købstadsdistrikt (Roskilde, Køge, Frederikssund og Hillerød) farver Thomas Hagedorn Svane.

* * * * * * * * *

Palægade nedlægges og gøres bredere, så den bliver et torv (vejen fra Algade ned mod Palæet, i dag en del af Stændertorvet). Torvet får navnet Nytorv, og her sælger slagtere kødvarer. Den blok huse, der fjernes, er dem, hvor borgmesterfamilien Schrøder i 1600-tallet havde deres købmandsgård.


Danmark

Danmarks første fagblad udkommer. Det hedder "Concordia".

* * * * * * * * *

Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug stiftes af De Nationalliberale i København.