Forrige recordNæste record  1844 Lars Madsen

13. juli • Ved Børsen

Født: 1790 eller 1791 • Død: 1. maj 1846

Levnedsbeskrivelse:

Sadelmager.

Skiven:

Motivet kendes ikke.

Skivens placering bemærkning:

Skiven er forsvundet

Kongeskytte:

Lars Madsen - fuglekongen selv

Årets vindere:

Ringen   Hestehandler Formann ved skud af apoteker Arende
Halsen   Møller T. Brønniche ved skud af købmand J. Brønniche
Halen   Købmand H. Kornerup ved skud af købmand J. Brønniche
Venstre vinge   Snedker Kragh ved skud af fuldmægtig Breum
Højre vinge   Købmand E. Kornerup ved skud af fuldmægtig Breum
Brystpladen   Lars Madsen ved skud af Lars Madsen - eget skud

Uddrag af protokollen:


Fredag p 12 Julii afholdtes den aarlige Fugleskydning, som begyndte
om Morgenen Kl 8. -
Førend Skydningen vedtoges det, at Kongegevinsten skulde an=
sættes til 60 Rbd hvorimod den bestemte Afgift af samme ge=
vinst – 10 Rbd – til Selskabets Kasse, bortfaldt.
 
Gevinsterne nedskydes i følgende Orden:
 
Ringen i første Omgang No 30 tilfaldt Hestehandler Formann
ved Apotheker Arende´s Skud.
Højre Vinge i tredje Omgang No 33 tilfaldt Kjøbmd E: Kornerup
ved Fuldmægtig Breums Skud.
Venstre Vinge i sjette Omgang No 53 tilfaldt Snedker Kragh
ved Fuldmægtig Breums Skud.
Halen i niende Omgang No 19 tilfaldt Kjøbmd H: Kornerup
ved Kbmd J. Brønnichs Skud.
Halsen i tolvte Omgang No 8 til Møller T. Brønniche
ved Kbmd J. Brønniches Skud.
 
Da Mørket forhindrede Skydningen fra at vedblive til
Kongegevinsten faldt, begyndte Skydningen igjen næste
Morgen kl 8 og fortsatte til Pladen faldt i fem=
tende Omgang No 40 ved Sadelmager Madsens Skud,
der saaledes blev Selskabets Fuglekonge. - 

Årets historie og anekdoter:

Årets fugleskydningsdag var den 12. juli. Da mørkets frembrud forhindrede færdiggørelsen af skydningen måtte man fortsætte og afslutte den 13. juli.

Tilbage til listen