Forrige recordNæste record   Oscar Herschend  

Født: 6. januar 1853 • Død: 26. januar 1891


Levnedsbeskrivelse:

Landskabsmaler Oscar Herschend blev født den 6. januar 1853 på Herschendsgave ved Skanderborg, og var søn af slægthusbesidder Peter Herschend (f. 1804, d. 1853) og Emilie, født  Fischer (f. 1816, d. 1881). Han fik adgang til Kunstakademiet som bygningselev og murer og besøgte fra oktober 1870 til oktober 1874 Almindelig Forberedelsesklasse, men i stedet for at gå over i arkitekturklasserne lagde han sig efter landskabsmaleriet og begyndte at udstille i 1880. Han havde gjort gengivelse af Jyllands klitter til sin specialitet, navnlig med efterårsstemning og havde vakt op­mærksomhed ved den stemning, som altid udtalte sig i hans billeder, og den utvivlsomme fremgang, de viste, da en brystbetændelse kastede ham på sygelejet, og han døde i sit fødehjem (da i en broders besiddelse) den 26. januar 1891. Han var den 22. december 1887 blevet gift med Johanne Nielsen (f. 1865), fra hvem han atter separeredes i oktober 1890.

Oscar Herschends virksomhed som maler blev kortvarig og er endnu kun sparsomt oplyst. Han var en af de malere, som i 1870´erne søgte ny inspiration i de mindre kendte egne af Danmark. Han lærte sig at mestre skildringen af de øde, træløse klitlandskaber, der er så forskellige som vel muligt fra landskabskunstens traditionelle motiver, de sjællandske og østjyske bøgeskove. Hans foretrukne egne var Blåvandshuk, Skagen og det nærliggende Råbjerg. Han har især arbejdet med gråvejrshimlen, og hans landskaber ejer en umiddelbar friskhed, sålænge de beholder skitsens form. Derimod gør en vis usikkerhed sig gældende i hans komponerede udstillingsbilleder, hvor motiverne gentages i nye kombinationer, og landskabet iklædes staffage. Af auktionskatalogerne fremgår, at han bl.a. også har malet ved Silkeborg, Skanderborg, Seis Hede, Pårup Hede, Kerteminde, Fredensborg, Asnæs og Refsnæs, foruden i Göteborgs omegn og Uddevalla, så han må have rejst ganske meget. I foråret 1886 var det hans hensigt at rejse til Paris i længere tid for at uddanne sig, men det synes ikke at være lykkedes.

 


Oscar Herschend har malet følgende skiver:

1884 Fritz Gold