Forrige recordNæste record  1938 E. Beecker

12. juli • Ved Trægaarden

Levnedsbeskrivelse:

Fabrikant, København.

Skiven:

Motivet kendes ikke.

Skiven er forsvundet og det forlyder at skiven er taget med til København.

Skivens placering bemærkning:

Skiven er forsvundet

Kongeskytte:

Johannes Johansen

Årets vindere:

Ringen   Tømrermester Johannes Sørensen ved skud af tømrermester Johannes Sørensen - eget skud
Kronen   Depotejer Carl Hansen ved skud af smedemester Niels Dreyer
Højre æble   Guldsmed Henry Andersen ved skud af tømrermester Aage Christiansen
Venstre æble   Sadelmager Bodholdt ved skud af malermester Gram
Højre klo   Proprietær Gorm ved skud af tømrermester Johannes Sørensen
Venstre klo   Gårdejer Peter Jacob Nielsen ved skud af sognefoged H.P. Hansen
Halsen   Guldsmed Henry Andersen ved skud af glarmester Delfs
Halen   Direktør H.C. Andersen ved skud af købmand Valdemar Nielsen
Næbet   Gårdejer Chr. Jensen, Karlslunde ved skud af restauratør Wolffhechel
Venstre vinge   Garvermester N. Nielsen ved skud af malermester Gram
Højre vinge   Grosserer Stigaard ved skud af restauratør Wolffhechel
Brystpladen   Fabrikant Beecker jun. ved skud af gårdejer Johannes Johansen, Tjørnegård


Fuglekongens historie og anekdoter:

Det forekommer meget sandsynligt, at fuglekongen er søn af Poul Beecker, der blev vinder af "halen" i 1936. I protokollen omtales E. Beecker som fabrikant Beecker jun. - endnu et eksempel på traditionen med, at sønner ofte fulgte deres far ind i selskabet, når alderen var passende.

Årets historie og anekdoter:

Kongeskytten, gårdejer Johannes Johansen, havde gjort samme præstation syv år tidligere. Dengang med sig selv som fuglekonge.

* * * * * * * *

Fader fulgte søn, da gårdejer Johannes Johansen i 1938 overtog titlen som kongeskytte fra sin søn, købmand C.E. Johansen, der skød brystpladen ned i 1937.

* * * * * * * * *

Jubilæumsåret må have tæret på kræfterne, for året efter var der så ringe tilslutning til fugleskydningen, at der ikke var nogen festmiddag.

*********

Ved generalforsamlingen blev der udtalt mindeord om tre afdøde skydebrødre: guldsmed C. Andersen, bladforhandler Vogelsang og musikdirektør Sørensen.

* * * * * * * * *

Bestyrelsen sender den 22. november 1938 bøssemager Halgreen en lykønskning i anledning af hans 80 års fødselsdag. Halgreen har været medlem af selskabet siden 1913.

* * * * * * * * *

I 1938 nævnes torskegildet for første gang på en generalforsamling, da et medlem gør opmærksom på, at ikke alle havde fået besked forud for arrangementet i november 1937. Dette mente bestyrelsen nu ikke var tilfældet, men lovede dog "for fremtiden at sørge for, at alle blev underrettet om, hvad der skal ske i selskabet".

* * * * * * * * *

Den 6. december 1938 gentages successen fra 1937 med et Torskegilde i Trægaarden, og formanden N.C. Nielsen noterer i protokollen, at der efter spisningen var "kammeratligt og hyggeligt samvær, navnlig ved et slag kort".

Tilbage til listen