Forrige recordNæste record  1939 Johannes Christian Pedersen


11. juli • Ved Trægaarden

Født: 26. november 1891 i Haslev

Levnedsbeskrivelse:

Ejer af Jernbanehotellet, Hestetorvet 12, Roskilde. Gift den 28. december 1930 med husmoder Helle Tove Pedersen, født den 22. april 1904 i Solrød.

Skiven:

Motivet kendes ikke.

Skivens placering bemærkning:

Skiven er forsvundet

Kongeskytte:

Alfred Koue

Årets vindere:

Ringen   Boghandler Flensborg ved skud af E. Wolffhechel
Kronen   Boghandler Flensborg ved skud af bestyrer O.P. Andersen
Højre æble   M. Jensen, Karlslunde ved skud af glarmester Aa. Andersen
Venstre æble   Restauratør Jensen, Højskolehjemmet ved skud af tømrermester Aage Kristiansen
Højre klo   Restauratør Moreno, Trægaarden ved skud af tømrermester Johannes Sørensen
Venstre klo   Købmand Svend Larsen ved skud af skotøjshandler Oluf Olsen
Halsen   Glarmester Guhle ved skud af skotøjshandler Oluf Olsen
Halen   Murermester H. Poulsen ved skud af murermester H. Poulsen - eget skud
Næbet   Herreekviperingshandler Madsen, Engelsk Beklædningsmagasin ved skud af købmand C.M. Frederiksen
Venstre vinge   Købmand W.P. Jacobsen ved skud af stenhuggermester H.P. Hansen Glem
Højre vinge   Depotejer Sander ved skud af smedemester Niels Dreyer
Brystpladen   Johs. Petersen, Jernbanehotellet ved skud af lokomotivfører Koue


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved generalforsamlingen den 3. marts 1936 blev hotelejer Johannes Petersen indballoteret i selskabet med 17 ja stemmer.

Årets historie og anekdoter:

Ved generalforsamlingen 1939 mindedes de i årets løb afdøde medlemmer: foreningens æresmedlem maskinfabrikant N.P. Nielsen, garvermester N. Nielsen og sadelmagermester Einert Sørensen.

* * * * * * * * *

Også dette år var der så ringe tilslutning til fugleskydningen, at der ikke var nogen festmiddag bagefter.
På generalforsamlingen kunne det meddeles, at der var 101 medlemmer, at to nye var kommet til og 19 afgået, og at man havde haft de traditionelle skydninger og torskegildet. På generalforsamlingen blev man enige om at prøve at skaffe nye medlemmer.
I oktober samme år blev Trægaarden solgt ved tvangsauktion, og da ejendommen skulle stå ubeboet vinteren over, fjernede bestyrelsen skydeskiverne og andre af selskabets ejendele. Det hele blev opbevaret hos bestyrelsesmedlemmerne, indtil yderligere beslutning kunne tages.

Tilbage til listen