Forrige recordNæste record  1994 Jørgen Ernst Ypkendanz


5. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 27. august 1943

Levnedsbeskrivelse:

Statsautoriseret revisor.

Indballoteret i fugleskydningsselskabet i 1992. Suppleant for bestyrelsen i årene 1994 til 1998. Medlem af bestyrelsen og formand for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab i perioden 1998 til 2013.

I 2008 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jeg er født den 27. august 1943 og bortset fra selve fødslen, der fandt sted på Rigshospitalet, er jeg vokset op i Slagelse, hvor min far var fabrikant af blandt andet bage- og buddingpulver. Jeg tog realeksamen i 1960 fra Slagelse Gymnasium og samme år begyndte jeg som bankelev i den daværende Handels- og Landbrugsbanken. I september 1963 startede aftjeningen af værnepligten ved Den Kongelige Livgarde. Her muntrede jeg mig til udgangen af 1964. Jeg vendte tilbage til banken, men forlod den i 1966 til fordel for den daværende Haandværkerbanken på Amagertorv i København. I 1969 fik jeg ansættelse i Revisionsfirmaet Askgaard Olesen i København, der i 1972 etablerede et kontor i Roskilde, hvor jeg fortsatte min videre revisoruddannelse. Jeg blev statsautoriseret revisor i 1974 og senere partner i revisionsfirmaet. Især skatteretten har haft min interesse. I 1998 fusionerede vi med PricewaterhouseCoopers, hvor jeg stadig er her i 2008, hvor dette indlæg skrives, med kontoradresse på Strandvejen i København.

I 1968 blev jeg gift med Gurli, med hvem jeg har to dejlige, nu voksne sønner. Jeg har haft den glæde, at vi har kunnet være fælles om mange af de sportsaktiviteter, som jeg nævner nedenfor. Vores helt store fælles interesse har altid været at rejse.

Jeg har altid interesseret mig for sport af forskellig art og har dyrket, badminton, tennis, motionsløb, skiløb, ridning og jagt. Dog var det hockeysporten, der fik min helt store interesse. Efter min aktive karriere var jeg formand for Dansk Hockey Union i en årrække frem til 1992, hvor jeg i forbindelse med, at jeg gik af modtog Unionens ærespokal. På grund af mit formandskab deltog jeg i forskellige sammenhænge i Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Olympisk Komite. Hockeysporten har gennem årene givet mig utrolig mange glæder.

I dag er jeg formand siden 1998 for Roskilde- og Omegns Fugleskydningsselskab, ligesom jeg er dirigent og revisor i Gl. Roskilde Amts Garderforening. Begge disse foreninger giver mig meget stor glæde ikke mindst på grund af et helt unikt kammeratskab."

Tune, den 13. november 2008.

Jørgen Ypkendanz

Læs mere i artiklen Fuglekonger med en bjørn på.

Skiven:

Kontorbygningen for revisionsfirmaet Asgaard Olesen, Allehelgensgade 22. I forgrunden AO logoet samt nogle tal.
I højre og venstre side af rammen er logoet for SR - Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 53 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Ole Amsinck

Årets vindere:

Ringen   Ernst Linder ved skud af Erik Hansen
Kronen   Ebbe Overgaard Nielsen ved skud af Jørgen Herholdt
Højre klo   Arno Ullner ved skud af Bent Lund
Venstre klo   Mogens Sørensen ved skud af Lars Møller
Halsen   Cai Christensen ved skud af Gunnar Løgstrup Poulsen
Halen   Claus B. Hansen ved skud af Hans P. Christensen
Venstre vinge   Ivan Jørgensen ved skud af Claus Bødker
Højre vinge   Preben Nielsen ved skud af Find Jensen
Brystpladen   Jørgen Ypkendanz ved skud af Ole Amsinck

Årets pokalvinder ved skiveskydningen blev Jørgen Borup. Men da proportionerne for skydepokalen bestemte, at ingen kan få sit navn på pokalen to år i træk, blev det nr. 2 i turneringen, skydeudvalgsformand Bennie Hansen, der fik æren af at få sit navn på pokalen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved indskydningen, den 6. juli 1992, blev statsautoriseret revisor Jørgen Ypkendanz indballoteret. Som proponent stod hans partner i Asgaard Olesen revision, Ib Meinert. Jørgen Ypkendanz blev kåret til fuglekonge i 1994 og Ib Meinert i 2006.

* * * * * * * * *

Vedtægterne siger, at et medlem ikke kan kåres til fuglekonge de første tre år, han er medlem. I 1994 må tallenes magi have været usædvanlig udtalt. Jørgen Ypkendanz gjorde lynkarriere, da han blev fuglekonge. Han havde på det tidspunkt været medlem af selskabet i 1 år og 364 dage. Skydeudvalgsformanden havde overset den lave anciennitet. Da det blev opdaget var fuglekongen blevet kronet.
Også i bestyrelsen gjorde han lynkarriere, da han i 1998 trådte direkte ind som formand efter Poul Bunk-Jensen. Forinden havde Jørgen Ypkendanz været suppleant i to år.

* * * * * * * * *

Jørgen Ypkendanz var formand, da selskabets hjemmeside blev etableret i 2008. Den havde inden da været under opsejling i et par år. Da hjemmesiden, www.roskildefugleskydning.dk blev oprettet, var Jørgen Ypkendanz med i det indledende møde med bestyrelsesmedlem Henrik Enig og Henrik Lundgren Brandt.

Årets historie og anekdoter:

Til morgensamlingen hos den regerende fuglekonge, Viggo Kanding, var et bestyrelsesmedlem blev kørt til fuglekongens bopæl på Lille Valbygaard af sin hustru. Desværre glemte bestyrelsesmedlemmet kongebåndet i fruens bagagerum. Fejlen blev rettet i sidste øjeblik, så Viggo Kanding kunne abdicere i fuldt kongeudstyr.

* * * * * * * * *

118 skytter deltog ved fugleskydningen, og 114 deltog i frokosten. Der skulle hele 370 skud til, før fuglen var nedlagt.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningsfrokosten talte fuglekongen Viggo Kanding for Hendes Majestæt Dronningen, formanden Poul-Bunk Jensen talte for fuglekongen, John Henry Larsen for Danmark og Ole Holm for skytterne. Endelig talte Torben Lyder på vegne af de nye skydebrødre.

* * * * * * * * *

Under frokosten ved årets fugleskydning fik følgende overrakt erindringstegn for 25 års medlemskab i selskabet: slagtermester Preben Obel Christensen, revisor Leo Hansen, forhenværende politiassistent Karl Kirkegaard og kontorchef Jørgen Svarre Nielsen.

* * * * * * * * *

Viggo Kanding blev den første fuglekonge, der modtog fuglekongeemblemet, da han afgav kongeværdigheden i 1994. Siden har nogle af fuglekongerne fra før 1993 bestilt og købt et fuglekongeemblem.

* * * * * * * * *

1994 blev første år, hvor et lille antal skydebrødre fik lejlighed til at deltage i friluftsskydning på 100 meter-bane i de smukke omgivelser på godset Ryegaard. Greverne Niels og Johan Scheel havde velvilligt stillet skydebanen til rådighed for selskabet den 21. august.

* * * * * * * * *

Flere end 50 skydebrødre deltog ved et fint og traditionelt arrangeret torskegilde i november.

Tilbage til listen