Forrige recordNæste record  Bygning  1991   Parcelgaarden  

Parcelgårdsvej

En 124 år gammel tradition blev i 1991 udsat for chikane. Gennem årene havde Roskilde Amts Skytte- og Gymnastikforening og Roskilde Garderforening afholdt skydeøvelser i den lille bugt mellem Boserup Skov og Parcelgården. Netop i 1991 gennemførte fugleskydningsselskabet en skydning på stedet.
Tage Nielsen havde overtaget Parcelgården. I den forbindelse sendte fugleskydningsselskabet ham en lykønskning med overtagelsen. Denne gestus gjorde dog ikke Tage Nielsen venligt stemt over for selskabet. Først prøvede Tage Nielsen at få stoppet skydningen med politiets hjælp. Da ordensmagten ikke gav Tage Nielsen medhold, valgte han tre gange at genne kvæg ind på området foran skydebanen.
Den 12. juni 1993 blev der arrangeret skydning på 200 meter banen i Boserup ved Roskilde Fjord, med ca. 75 deltagere, som havde taget mad og drikke med.
Der var våbeneksperter fra Tøjhusmuseet, som forestod ekstra skydninger med gamle rifler.

Da man 1808 indrettede den gamle avlsgård på Bistrup til "dårekiste", manglede man driftsbygninger til det landbrug på 350 tdr. land, der lå lige op ad selve Bistrup. Derfor opførtes 1809 Bistrup Parcelgård øst for Boserup skov. Denne gård blev forpagtet ud i 1814 til Andreas Bodenhoff, som drev gården til sin død 1854. 1858 lagde man yderligere 87 tdr. land til parcelgården, og da Hørgården brændte 1928, blev også dennes jorder lagt under Bistrup Parcelgård. Skønt bygningen var erklæret bevaringsværdigt, rev ejeren Tage Nielsen det hele ned i 2000 og byggede et helt nyt kompleks.

 

Læs mere i artiklen Pudsede politiet på skyttevenner og Historien bag fotoet - Bistrup Parcelgård.
Se også Boserup Strand