Forrige recordNæste record  Bygning  1791   Hamburger Herberg/Gl. Postgaard  

Skomagergade 15

I 1791 fik postmester Zimmer i "Hamburger Herberg" i Skomagergade, det senere Gl. Postgaard, bevilling til at have fugleskydning på den bane, han havde opført i sin have. Han prøvede at kapre fugleskydningen til sin bane, men det mislykkedes.
Resultatet var, at der blev oprettet endnu et fugleskydningsselskab i Roskilde med navnet "Det Borgerlige Fugleskydnings Selskab". Det nye selskab fik faste regler i 1793, og i dem står blandt andet, at fuglekongen skulle give ti rigsdaler til selskabet, og at han, når han gik af, skulle aflevere: "En malet skive til en erindring og til prydelse for selskabets forsamlingsstuer". Der var ligesom i det ældre selskab to slags medlemmer: dels de "ordentlige", som deltog i de ugentlige skydeøvelser, og dels de "admitterede", som kun var med til fugleskydningen.

Fuglekongen fra 1874, Andreas Adolph Galberg, boede netop i Skomagergade 15, Gl. Postgaard. Skivens motiv er netop fra stedet.

Efter byens store brand i 1735 opførtes i Skomagergade 15 et nyt gæstgiveri med navnet Hamburg Herberg. Det var en statelig bygning på 19 fag. Fra 1780 blev den også postgård med post- og personbefordring, og efterhånden fortrængte navnet Postgården det oprindelige navn. Mange kendte personer har boet på Postgården, blandt andre H.C. Andersen, der foretrak den fremfor Prindsen.

Med jernbanens etablering i 1847 måtte postbefordring i forbindelse med gæstgiveri efterhånden opgives. I Roskilde flyttede postkontoret i 1857 til Hersegade og dermed noget nærmere jernbanestationen. Den gamle 1700-tals bygning blev nedrevet i 1964, og en ny stor forretningsejendom opført med passage til Schmeltz Plads.

 

 

 
Maleriet er malet i 1964 af Egon K.P. Lenskjold, Sønderlundsvej 54, Roskilde.

* * * * * * * * *

I 2017 skænkede Gågadernes Vejlaug en bænk med H.C. Andersens hat, rejsetaske, stok og lykkens galocher. Bænken er opsat, hvor Gl. Postgård lå. Se mere her.