Forrige recordNæste record  Bygning  1797   Møllehusene  

Omkring århundredeskiftet ved indgangen til 1800-tallet var der to fugleskydningsselskaber i Roskilde. Det yngste selskab "Det Borgerlige Fugleskydnings Selskab" holdt til på den kongelige privilegerede skydebane på Hamburger Herberg i Skomagergade.
Selskabet afholdte sine fugleskydninger på Møllehusene vest for byen. Den første fugleskydning på stedet fandt sted i 1797.
Selskabet fik store problemer i 1805. Den 22. april meddelte rådmand Müller, at han ikke for fremtiden kunne tillade nogle fugleskydning på sin embedsjord ved Møllehusene. 

Der har været vindmøller på Roskildeegnen gennem 800 år. Den tidligst omtalte vindmølle i Danmark stod i vores lokalområde og havde tilknytning netop til Roskilde. Vestligst i byen lå Storemøllen ved Ringstedvej, og lidt længere inde ved krydset mellem Ringstedvej og Holbækvej lå Møllehusene, en gammel landevejskro med egen brændevinsfremstilling og mølledrift. Møllen her var opført i 1792, som den første hollandske mølle på Roskilde-egnen.
Kroen Møllehusenes hovedbygning er fra 1780, og her lavedes der brændevin. At kroer måtte brænde brændevin (hvilket ellers kun måtte gøres i købstæderne) var det, der lå i, at en kro kunne være ”kongelig priviligeret kro”. Fra 1878 holdt krodriften helt op, og man gik over til udelukkende at være spritfabrik.
Spritfabrikken ophørte produktionen i 1994 for at blive omdannet til boliger.

Alle disse møller i Roskilde led samme skæbne som de fleste andre møller: De brændte som følge af gnidningsmodstanden, når de løb løbsk i stormvejr. Da tiden efterhånden var løbet fra denne gammeldags form for mølleri, blev de normalt ikke genopført i 1900-tallet.