Forrige recordNæste record  Bygning  1959   Hjemmeværnsgården  

Frederiksborgvej 14

Ved Hjemmeværnsgårdens indvielse den 21. februar 1959 skænkede Dagbladet en kopi af Emil Eriksens skive fra 1894, udført af den alt for tidligt afdøde tegner Arné, til gården.
Skiven viser Rimors Mølle, hvis navn fortaber sig i fortidens dunkle tåger. Den blev bygget i slutningen af 1700-tallet og var gennem mange år sortebrødrenes kornmølle. Imidlertid aftog vandkraften, og så blev møllen til Plambecks uldspinderi. Da det ophørte, kom der en forfaldsperiode, der endte med et malerværksted og en meget primitiv beboelse.
I midten af 1950´erne købte murermester Helmuth Schledermann ejendommen af en søsterdatter af Plambeck. Han havde den i tre år, til han solgte den til Roskilde Hjemmeværnsgård, der indviedes i 1959.
Så oprandt en ny epoke for den gamle bygning, som hjemmeværnet indrettede til sit formål samtidig med, at man nænsomt bevarede de ydre rammer. Ejendommen blev fuldstændig istandsat og rummede kontor for hjemmeværnsdistriktet, undervisningslokaler samt depot, der var lejet ud til forsvarsministeriet.
Roskilde Hjemmeværnsgård overtog i øvrigt også ved købet en 200 år gammel vandindvindingsret til en sø. Da Sct. Josefs skole omkring 1970 skulle udvides, havde man grumme meget brug for dette areal. Der måtte så et mageskifte til. Hjemmeværnsgården fik rettet nogle skel fornuftigt op, og skolen fik vandindvindingsretten, hvorefter den kunne tømme søen og bygge ny ejendom.

I anledning af 25-års dagen for indvielsen af Roskilde Hjemmeværnsgård i 1984 ønskede hjemmeværnsforeningen at markere jubilæet med en lille oversigt over den gamle vandmølle, Rimors Mølle, og hvordan møllen senere blev til Hjemmeværnsgård. Læs oversigten her.