Forrige recordNæste record  Bygning  1961   Restaurant Håndværkeren   Film/Lyd

Hersegade 9

Fugleskydningsselskabet indledte i 1961 forhandlinger med Roskilde Håndværkerforening om overtagelse af fugleskydningen. Disse forhandlinger blev dog ikke til noget i første omgang. Man skulle frem til 1965, før den første fugleskydning blev afholdt i Hersegade.
I de følgende år mødtes skydebrødrene fortsat ved Hotel Prindsen om morgenen på fugleskydningsdagen for at marchere til Restaurant Håndværkeren. Skydningen blev afbrudt for at indtage frokosten på Hotel Prindsen, hvorefter skydningen atter blev genoptaget på "Håndværkeren". Man skulle helt frem til 1991, før frokosten blev indtaget på Restaurant Håndværkeren.
Foruden den årlige fugleskydning afholdes der også generalforsamling, indskydning og torskegilde på stedet.

Fuglekongen fra 1845, Anders Borch lod ejendommen opføre, og den er et stateligt minde for ham. Ejendommen stod færdig i 1861. Stedet var ment som aftægtsbolig for ham selv, men han kom aldrig til at bo der. Distriktslæge Ryge boede der til 1867, og derefter var den i en lang årrække embedsbolig for domkirkens andenpræst. På frontispicen står bogstaverne A og B, og mange mener, at det skal betyde andenpræstens bolig, men de står rettelig for Anders Borch. I 1956 blev ejendommen overtaget af Roskilde Haandværkerforening, der indrettede restaurant og selskabslokaler. Det er i øvrigt den eneste restaurant i Danmark, der har direkte adgang til en kirkegård, idet der til brug for præsten i sin tid blev indrettet en låge ind til Gråbrødre kirkegård for at spare ham en omvej, når han skulle til kapellet. Desuden var tidligere restauratør Richard Mortensen den eneste, der kunne prale af, at han har gået til præst i sit eget værtshus.
Netop restaurant Håndværkeren har fra 1965 lagt have til den årlige fugleskydning.

Tidligst beboede pastor Tholstrup præsteboligen. Hans datter Frederikke Tholstrup har i Jul i Roskilde 1925 skrevet om sine forældre og familien. Artiklen kan læses her. Sproget er fra en anden tid, nærmest højstemt, men ganske poetisk.

Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening havde i 1990 150 års jubilæum og udgav i den anledning et jubilæumsskrift, der kan læses her.

Et af Håndværkerforeningens mangeårige medlemmer, Fritz Holme, har skrevet en kort beskrivelse af stedets udvikling i 2014. Denne beskrivelse kan læses her.

Kunstneren Jakob Kornerup har tegnet bygningen i Hersegade 9

 

Hersegade mølle i baggrunden