Billeder

   
Begivenhed   Dato   Emne
Æresmedlem Holger Olsens fødselsdag   04/12-2016   101-års fest på Håndværkeren
Æresmedlem Holger Olsens 98 års fødselsdag   07/12-2013   Festivitas i "3-Kanten" i Dommervænget
Æresmedlem Holger Olsens 95 års fødselsdag   05/12-2010   Herrefrokost i "3-Kanten" i Dommervænget
Æblerne   05/07-1910   Skud efter højre æble og venstre æble
William P. Jacobsen   1909   Annoncer fra Jacobsen & Leegaards forretning
William P. Jacobsen   1909   Fuglekongen bag disken
William P. Jacobsen   1909   Fuglekongens forretning
William P. Jacobsen   1909   Fuglekongens riffel, skænktet til selskabet
Wegener   1791   Flise nedlagt i gågaden i september 2009
Vinpræmie med logo   21/01-2016   Et nyt tiltag med selskabets logo som halsetiket som præmie ved skiveskydning
Villy Magnus Pedersen   04/07-1978   En majestæt kåres
Villy Magnus Pedersen   1978   Fuglekongens butik
Vilh. Bang   1876   Familien Bangs tobaksvarefabrik
Vilh. Bang   1876   Annonce for Ferd. Bangs tobaksforretning
Viggo Lauritz Carl Thomsen   1888   Fuglekongens ejendom
Viggo Kanding   06/07-1993   Hov, hvor er den ny fuglekonge
Viggo Kanding   06/07-1993   Billeder af fuglekongen
Viggo Kanding   1993   Skydebrødre på Stændertorvet ved fugleskydningsdagen.
Viggo Kanding   06/07-1993   Fugleskydningsdagen
Viggo Arnold Andersen   1955   Bevillingsansøgninger til at drive Tølløse Hotel
Viggo Arnold Andersen   1955   Tølløse Hotel, som fuglekongen drev fra 1954 til 1962
Verner Wedel   1983   Selskabets gave til fuglekongen
Verner Wedel   1983   Fuglekonge og bestyrelse på havnen ved fugleskydningsdagen I 1984
Verner Wedel   03/07-1984   Fuglekongen afhentes ved hjemmet på havnen
Verner Wedel   1983   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Venstre klo og skyttens gevinst   07/07-2009   Kun tre skud skulle der til.
Vejledning for fuglekonger   04-1996   Bestyrelsens opdaterede vejledning
Vandrepokalen   1983   Skænket af guldsmed Knud Dines Hansen
Vandrepokalen   03/11-2010   Skænket af guldsmed Henrik Enig
Valdemarsdag 2018   15/06-2018   Selskabet får en ny fane
Valdemarsdag   14/06-2019   Fugleskydningsselskabets deltagelse i højtidligheden
Valdemar Jørgensen   1942   Postkort fra Roskilde Marineforenings Kahyt i Central-Caféen
Valdemar Frandsen   1933   Maleri af baggården Skomagergade 9
Valdemar Frandsen   1933   Guldsmede- og urmagerforretningen
Valdemar Frandsen   1933   Fuglekongens gravsted
Valdemar Frandsen   1933   Fuglekongens registerblad
Valdemar Bertelsen   1879   Et foto svarende til skiven
Vagtskifte på formandsposten   1989   Knud J. Hansen overdrager formandsposten til Poul Bunk-Jensen
Unidanmark-fonden   29/01-1993   Ansøgning om fondsmidler
Unidanmark-fonden   25/02-1993   Bevilling af fondsmidler
Udgivelse af Jul i Roskilde   23/11-2017   Artikel om skiven fra 1847 hjemkomst fra Sverige udkommer i årets hæfte
Uddrag af protokollen   13/07-1821   Starten på referatet af fugleskydningen i 13de Julii 1821
TV optagleser på Roskilde Museum   22/08-2012   Kanal Roskilde markerer selskabets 225 års jubilæum
TV optagelser på Kanal Roskilde   16/08-2012   Preben Nielsen og Ove Christensen
TV optagelse på Roskilde Rådhus   21/03-2017   Kanal Roskilde interviewer borgmester Joy Mogensen og Henrik Brandt
TV optagelse hos Kanal Roskilde   14/06-2012   John Henry Larsen fortæller om sin skive
Trægården   1907   Klar til middag med fuglekongeskiverne som udsmykning
Transportkasse til salutkanonen   21/02-2013   Skænket af skydebror, tømrer- og snedkermester Leif Nielsen
Toxen Balle   1882   Et dokument for Toxen Balles død
Toxen Balle   1882   En annonce fra Illustrerete Tidende om parfume der bl.a. forhandles hos Toxen Balle
Torskekilde   02/11-2016   Årets præmie til skytter med fem fugle i ordensbåndet
Torskegildet på Håndværkeren   03/11-2010   Aftenen hvor vandrepokalen holdt op med at vandre
Torskegilde   05/11-2008   Endnu en sæson er slut
Torskegilde   1995   Jørgen Borup, Ib Meinert og Helge Banghøj Andersen
Torskegilde   04/11-2009   Jørgen Ypkendanz pokalvinder
Torskegilde   05/11-2014   Billeder fra årsafslutningen på restaurant Håndværkeren
Torskegilde   04/11-2015   Pokalvinder i første sæson
Torskegilde   02/11-2016   Præmier ved amerikansk lotteri
Torskegilde   02/11-2016   En god aften med amerikansk lotteri
Torskegilde   01/11-2017   En aften med amerikansk lotteri og auktion
Torskegilde   08/11-2018   Et nyt navnetræk i vandrepokalen
Torskegilde   1997   Bestyrelsens indbydelse til skydebrødrene
Tom Hjort Andersen   17/11-2009   Et medlems valgkamp for skydebrødrene
Tipskuponen 2011   27/12-2011   Lodtrækning foretages blandt årets dygtigste tippere
Til salg skilt   1995   Overskuddet går til restaurering af de gamle skiver
Thorvald Jensen   1932   Bageriet Skomagergade 8
Thor Friderich Bruun   1866   Fuglekongens fødselsregistrering
Thor Friderich Bruun   1866   Fuglekongen bolig
Thor Friderich Bruun   1866   Fuglekongens dødsregistrering
Thomas Hagedorn Svane   1829   Flise nedlagt i gågaden i september 2009
Thomas Hagedorn Svane   1829   Agent Svanes ejendom, Skomagergade 36 - anno 2009
Thomas Hagedorn Svane   1829   Agent Svanes ejendom, Skomagergade 36
Thomas Hagedorn Svane   1829   Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"
Thomas Hagedorn Svane   1829   Farveren med sit ridderkors
Telegrammer   12/07-1892   Modtaget på Fugleskydningsdagen
Takkekort fra Eva Tønnesen   19/09-2013   I anledning af afskedsgave til lederen af Lokalhistorisk Arkiv
T.G. Jungersen   1896   Roskilde Andels Svineslagteri hvor T.G. Jungersen var direktør fra 1894 til 1901
Søren Smidt   07/07-1981   Billeder fra fugleskydningsdagen 1982
Søren Smidt   07/07-1981   Indbydelse til årets fugleskydning
Søren Poulsen   1902   Kongeskytten, N.J. Schmidt
Søren Poulsen   10/07-1902   Billeder fra årets fugleskydning
Søren Møller   1861   Kort med fuglekongens bolig
Søren Brønniche   1817   Børsen
Søren Borch   1841   Beskrivelse af personerne på årets skive
Søren Borch   1847   Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"
Søren Borch   1841   Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"
Søren Borch   1841   Flise nedlagt i gågaden i september 2009
Søren Borch   1847   Flise nedlagt i gågaden i september 2009
Søren Borch   1841   Købmandsgården Raadhustorvet 2
Søren Borch   1847   Købmandsgården Raadhustorvet 2
Søren Borch   1847   Finurligt før og nu billede 1847/2015
Søren Borch   1841   Erh. Flensborgs postkort med fuglekongeskiven
Søren Borch   1847   Forsiden af bogen Gæve og grumme mænd i Roskilde
Sæsonafslutning   28/11-2012   Jubilæumsårets torskegilde
Svend Vestergaard Nielsen   1977   To fuglekonger og en dronning. Svend V. Nielsen ser til mens hans fru Conny giver en kammeratlig krammer til Gert Winther-Jensen.
Svend Vestergaard Nielsen   1977   Fuglekongen som bokser
Svend Reinhardt Pagh   1968   Fjordvilla, et af de steder fuglekongen drev restaurant
Svend Lippert   1941   Svend Lipperts 50 års emblem er håndlavet af af guldsmed Knud Dines Hansen i 1982
Svend Lippert   1941   Formandsskive fra Taastrup og Omegns Fugleskydningsselskab af 1859
Svend Aage Jørgensen   1982   Svend Aage Jørgensens fuglekongeemblem
Svend Aage Jørgensen   1982   Fuglekongepræmien fra selskabet
Svend Aage Jørgensen   1982   Præmie erhvervet ved en fugleskydningsdag
Svend Aage Jørgensen   1982   Billeder fra fugleskydningen 1983 og fuglekongens virksomhed
Svend Aage Hansen modtager 25 års jubilæumsemblem   07/07-1987   Formand Knud Jørgen Hansen dekorere den senere fuglekonge i 2005
Svend Aage Hansen   2005   Fuglekongen på talerstolen
Sven Remmer Langberg   06/07-1999   Billeder fra fugleskydningsdagen
Sven Remmer Langberg   06/07-1999   12 kroner for en fuglekonge - billigt
Sven Remmer Langberg   06/07-1999   Billeder fra skydningen i Håndværkerens have
Stangriflerne   1889   Fire stangrifler. To ejet af selskabet og to ejet af Roskilde Museum
Stangriflerne   27/06-2019   Ophængt i Håndværkerens sal
Skydning ved Ryegaard Gods   08/08-2010   Billeder fra en regnfuld dag i det grønne
Skydning ved Ryegaard Gods   07/08-2011   Billeder fra en fornøjelig dag
Skydning ved Ryegaard Gods   12/08-2012   En dejlig sensommerdag i smukt vejr
Skydning ved Ryegaard Gods   1992   Skydning i det grønne med famlie og skydebrødre
Skydning ved Ryegaard Gods   1997   En hyggelig dag i det grønne med skydebrødre og familie
Skydning ved Boserup Skov   13/06-1991   En hyggelig dag for skydebrødre med familie
Skydning i haven   1936   Fugle- elller fregatskydning
Skydepræmie   02/07-2002   Præmie til skytten for nedskydning af kronen
Skydepræmie   05/07-2005   Præmie til skytten for nedskydning af venstre klo
Skydepræmie   07/07-2009   Præmie til vinderen af højre vinge
Skydenummer   06/07-2010   Årets nye tiltag ved fugleskydningen
Skydebrødrene på 125 jubilæumsdagen   28/08-1912   Skydebrødrene samlet på Trægaarden
Skydebrødre på torvet   1985   Billedet er ikke nøjagtigt tidsangivet
Skiveskydning på Tjørnegårdskolen   16/09-2010   De nye hæve/sænkeborde bliver indviet
Skiveskydning   15/01-2009   Billeder fra årets første skiveskydning på Østervangsskolen
Skiveskydning   17/09-2009   Historiens første skiveskydning på Tjørnegårdsskolen
Skivers placering på Rådhuset   30/01-2015   Skitse til ophængning på Rådhuset på Rådhusbuen
Skivers placering på Rådhuset   19/05-2017   Skitse til ophængning på Rådhuset på Rådhusbuen efter udvidelse
Skiverne på rådhuset nedtages   24/05-2017   Et ovenlysparti renoveres på grund af utætheder
Skiver til konservering   25/06-2015   Fire skiver indleveret til Maleri-Konserveringsværkstedet
Skiver ophængt på Roskilde Rådhus   11/12-2016   Opdatering efter ophængning af yderligere 10 skiver.
Skiver ophængt på hotel Prindsen i 1970´erne   1970   Trappeopgangen
Skiver ophængt på hotel Prindsen i 1970´erne   1970   Entré-salonen
Skiver ophængt i Guldaldersalen   1974   Tæppeudstilling på Hotel Prindsen
Skilt på Skomagergade 15´s facade   1874   Markering af H.C. Andersens bænk opsat i 2017
Selskabets stiftelsesdokument   1790   Udkast til "Hoved Vedtægter for Roeskilde etablerede Skydeselskab", underskrevet "Roeskilde og Bidstrupgaard den 12. junii 1790"
Selskabets segl   2011   Op til selskabets 225 års jubilæum lavede guldsmed Henrik Enig i 2011 et segl til brug for indbydelserne til jubilæumsfesten
Selskabets regnskab   1830   To sider fra protokollen
Selio Andreas Rauchmaul   1821   Fuglekongens ejendom på Nytorv
Selio Andreas Rauchmaul   1821   Folketælling fra 1834 med fuglekongens boligforhold
Selio Andreas Rauchmaul   1821   Kirkebogen med fuglekongens død registreret
Selio Andreas Rauchmaul   1821   Fuglekongens husstandsregistrering
Selio Andreas Rauchmaul   1821   Konserveringsrapport fra 2018
Selio Andreas Rauchmaul   1821   Skadeudbedring af skiven i 2018
Sangen "For kvinden" med noder   1985   Afsunget i en årrække ved fugleskydningsfrokosten
Sange under jubilæumsmiddagen   28/08-1937   De traditionelle "For Skytterne" og " For Kvinden".
Sangbøger   31/03-1955   I 1954 afleverede selskabet seks sangbøger til Roskilde og Omegns Museum
Sang og noder   1965   Lejlighedssang skrevet til en fugleskydning i 1960´erne på melodien "Du skjønne fortryllende Kjesten"
Sang med noder   1902   Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Samson og Dalila"
Sang med noder   1901   Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Hiv nu anker og giv agt", også kendt som "Kom, kom, kom til frelsermøde"
Sang med noder   10/07-1890   Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "For at være som man bør", også kendt som "Drikkevise"
Sang med noder   28/08-1912   Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Ved Vintertid"
Sang med noder   02/07-1935   Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Mallebrok er død i krigen"
Sang med noder   14/07-1854   Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen 14. juli 1854, på melodien "Vi sømænd gør ej mange ord"
Sang med noder   15/07-1853   Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen 15. juli 1853, på melodien "Danmark, dejligst vang og vænge"
Sang med noder   28/08-1837   Lejlighedssang skrevet til 50 års jubilæumsfesten den 28. august 1837, på melodien "At slyngler hæves til ærens top"
Sang med noder   1959   Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Jeg har en ven - en rigtig sejler"
Sang med noder   1956   Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Pigerne fra Småland"
Sang med noder   26/06-1962   Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Mandalay"
Sang med noder   28/08-1962   Lejlighedssang skrevet til 175 års jubilæumsfestern på melodien "Der gror blomster i klostrets have" kendt som "Hør klokkerne ringe til ave"
Salutkanonens affyring   02/07-2019   Ny effekt med sortkrudt
S. Christensen   1880   Billeder fra Boserup Pavillonen
Ryegaard Gods   08/08-2010   Samlet resultat af årets skydning
Roskilde Tidende   07/07-1982   Med i 50 år til fugleskydning
Roskilde Borger- Håndværker og Industriforenings 175 år jubilæum   26/10-2015   Repræsentanter fra bestyrelsen og mange skydebrødre var med til at festligholde dagen
Rom- og tapas aften   26/09-2017   Hos sponsor GetSprits Distillery´s
Reversnålen   2011   Emblem til pokalvinderen
Reversnål og slipsekæde   26/05-2013   Salgsobjekter til skydebrødre
Reversnål for vandrepokalen 1983-2010   28/11-2012   Henrik Enigs nål skænket til Bennie Hansen
Resterne af Boserup Pavillonen   1941   I 2016 var der stadig synlige spor af den gamle pavillon i skoven
Restaurering af de malede skiver   27/04-2012   De fire første skiver færdige fra Maleri-konserveringsværkstedet, Jægerspris
Regnskabsforside   1790   Indtægter og udgifter for selskabet
Reception på Roskilde Rådhus   19/05-2017   I anledning af, at alle skiver nu var ophængt
Reception på Roskilde Museum   05/05-2009   Efter en ny deponeringsaftale er skiverne flyttet fra Palæet til Sukkerhuset
Reception på rådhuset   29/05-2015   Præsentation af de ophængte skiver
Reception på Lokalhistorisk Arkiv   25/08-2012   Udstilling på Roskilde Bibliotek i anledning af selskabets 225 års jubilæum
Rasmus Peter Nielsen   1877   Fuglekongens formodede bolig - Grønnegade 17
Rasmus Peter Nielsen   1877   Fortegnelser over fuglekongen i folketælling og i kirkebøger
Rasmus Lassen   1850   Fuglekongens ejendom anno 2015
Præmieuddeling   06/07-1993   Formand Poul Bunk-Jensen og guldsmed Carl-Christian Enig leder slagets gang
Præmieglas   03/11-2010   De sidste glas blev vundet i 2010 og uddelt ved torskegildet
Preben Rasmussen   2007   Fuglekonge - også i RBHI i 2010
Preben Rasmussen   2007   Farvehuset før ombygningen
Preben Rasmussen   2007   Fuglekongen som kaptajn i Borgervæbningen
Preben Rasmussen   2007   Fuglekongen som farvehandlerelev
Preben Rasmussen   2007   Fuglekongen på arbejde
Preben Nielsen   1985   Fuglekongen og hans skraldevogn
Preben Nielsen   1985   Fuglekongen på arbejde
Preben Nielsen   02/07-1985   Fugleskydningsdagen
Poul Breusch Larsen   06/07-2010   Billeder fra fugleskydningen 2010
Poul Breusch Larsen   06/07-2010   Fuglekongens oldefar
Polititilladelse til fugleskydning   11/06-1974   Godkendelse til afholdelse af fugleskydning
Pokaloverrækkelse   1991   Jørgen Borup modtager vandrepokalen af Bennie Hansen
Plakaten for Fuglekongebrødet   04/07-2016   Til ophængning i Laura´s Bakery
Peter Martin Petersen   1979   Selskabet i march
Peter Kelp og byrådet   1920   Roskilde byråd fotograferet i 1938
Peter Kelp   1920   Peter Kelps ejendom Skomagergade 17
Peter Kelp   1920   Annoncer for Peter Kelps isenkræmmerforretning
Peter Kelp   1920   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Peter Albrechtsen   1922   Folketællingsregister for fuglekongen
Per Lindgård   1992   Kongepokalen fra 1992 der blev skænket til selskabet af Per Lindgård
Per Lindgård   1992   Billeder fra fugleskydningsdagen 1993
Per Lindgård   07/07-1992   Fuglekongen kåres
Per Lindgård   07/07-1992   Fugleskydningsdagen
Per Heine Christensen   28/11-2012   Pokalvinderen modtager reversnålen
Peder Herman Struch   1796   Fuglekongens ejer- og boligforhold
Peder Herman Struch   1796   Fra bogen Gæve og grumme mænd i Roskilde
Peder Hans Kornerup   1831   Østrupgaard - fuglekongens ejendom
Peder Fischer   1801   Fra bogen Gæve og grumme mænd i Roskilde
Peder Brønich   1787   Spørgsmålet om Peder Brønich's rette identitet
Peder Brønich   1787   Spørgsmålet om Peder Brønichs rette identitet - en fyldig kommentar
Peder Brønich   1787   Drejer Peder Brønichs hånddrejede skakbræt udstillet på Roskilde Museum
Pauli Hansen   2015   Fuglekongens opgaver
Pauli Hansen   2015   Ombygning af fuglekongens ejendom Københavnsvej 18 i 1990-91
Pauli Hansen   2015   En festlig fuglekonge
Pauli Hansen   2015   Fuglekongens certifikater
Pauli Hansen   05/06-2016   Fuglekongens skive afsløres
Pauli Hansen   05/07-2016   Morgenkaffe hos fuglekongen
Pauli Hansen   05/06-2016   Menukort til fuglekongens middag for bestyrelsen
Pauli Hansen   2015   Fuglekongen på arbejde
Overenskomst   17/02-1966   Selskabets benyttelse af Håndværkerens have
Overenskomst   17/12-1966   Mellem med Roskilde Borger- Håndværker, og Industriforening
Overdragelse af ny fane på Valdemarsdag   15/06-2018   Certifikat fra Danmarks-Samfundet.
Ove Henning Christensen   2011   Takkebrev fra prominente personer
Ove Henning Christensen   2011   Kronen på værket
Ove Henning Christensen   2011   Skitsen til fuglekongens skive
Ove Henning Christensen   05/07-2011   Bagsiden af fuglekongens skive
Otto Johansens skive genindviet   2011   Fuglekongens datter med skiven
Otto Johansen   1960   Diverse billeder fra Otto Johansens liv
Otto Johansen   1960   Den genfundne skive efter mere end 30 års bortkomst
Otto Johansen   05/12-2008   Den genfundne skive efter mere end 30 års bortkomst
Otto Andreas Lund   1864   Fuglekongens forretning fotograferet i 2016
Ordensbåndet   04/11-2009   Til de ordentlige skytter.
Optakt til årets fugleskydning   06-1999   Brev til borgmesteren og potititilladelse
Optagelser til Kanal Roskilde   13/06-2012   Erik Wibholm og Frans Goldbach
Optagelse af nye skydebrødre   02/07-2018   Dagen før årets fugleskydning
Ophængning af skiver på Roskilde Rådhus   07/12-2016   De sidste skiver i arkiv kommer frem igen.
Ophængning af skiver på rådhuset   24/04-2015   Den anden dag i projektet
Ophængning af skiver på rådhuset   25/04-2015   Den tredje dag i projektet
Ophængning af skiver på rådhuset   28/04-2015   Den fjerde dag i projektet
Ophængning af skiver på rådhuset   23/04-2015   Den første dag i projektet
Oluf Olsen   1946   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Oluf Frands Olsen   1926   Billeder fra Vintergaard, taget i 2010
Oluf Frands Olsen   1926   Vintergaard på fuglekongens tid
Oluf Frands Olsen   1926   På tur i det grønne
Oluf Frands Olsen   1926   Fuglekongens fødselsregistrering
Ole Christer Jørgensen   08/07-1986   Fugleskydningsdagen
Nytårskur hos Carsten Nielsen   04/02-2018   Fuglekongen præsenterer skitsen til sin skive
Nytårskur   22/01-2017   Bestyrelsen og fuglekongen hos kasserer Jørgen Herholdt
Ny facadeskilt   01/07-2019   Ole Knudsen har havde lavede skiltet og satte det op ved indskydningen til årets fugleskydning
Noget nyt skulle afprøves   2007   Brystlommeemblem og slips
Niels Peter Nielsen   1924   Roskilde Maskinfabrik
Niels Peter Nielsen   1924   Annonce fra Roskilde Maskinfabrik
Niels Peter Nielsen   1924   Fuglekongens ejendom. Dengang Dronning Margrethes Vej 9, senere Dronning Margrethes Vej 31
Niels Peter Nielsen   1924   Fuglekongens ejendomsregistrering, Dronning Margrethes Vej
Niels Møller   1826   Pantebrevsdokument og fuglekongens underskrift
Niels Lauritz Christensen   1889   Telefoncentralen
Niels Jørgen Hansen   04/07-1989   Kongebåndet overdrages fra Erik Wibholm til Niels Jørgen Hansen. Formanden Poul Bunk-Jensen ses til højre for de to majestæter
Niels Jørgen Hansen   1989   Fuglekongen og formanden i munteret lag
Niels Jørgen Hansen   1989   Billeder fra fuglekongens jagtliv
Niels Jørgen Hansen   04/04-1989   Fugleskydningsdagen
Niels Chr. Nielsen   1916   Billeder af N.C. Nielsen og ejendommen Frederiksborgvej 16
Niels A. Dreyer   1890   Mulktbøssen skænket af en anonym i 1890. Bødekasse for manglende emblem.
Niels A. Dreyer   1890   Fuglekongens smedje
Niels A. Dreyer   1890   Fuglekongen bolig på kort, nummer 229
Niels A. Dreyer   1890   Fuglekongens ejendom, formegentligt i 1970´erne
Niels A. Dreyer   1890   Fuglekongens ejendom, omkring 2018
Nicolaj Christian Frederik Andreas Fauerholt   1923   Fuglekongen og hans butik
Nicolaj Christian Frederik Andreas Fauerholt   1923   Fuglekongens forretning efter hans tid
Nicolaj Christian Frederik Andreas Fauerholt   1923   Annonce for fuglekongens forretning
Nicolaj Christian Frederik Andreas Fauerholt   1923   Fuglekongens nytårshilsen 1917/18 til sine kunder
Nicolai Christian Sveistrup   1834   Billeder fra Nicolai Christian Sveistrups liv
Nicolai Christian Sveistrup   1827   Billeder fra Nicolai Christian Sveistrups liv
Nicolai Christian Sveistrup   1834   Bagsiden af bogen Gæve og grumme mænd i Roskilde
Musik til fest på hotel Prindsen   1969   Orkestreret Max Mich´s bekræftelse af deres engagement
Museumsbesøg af Peter Müller   12/05-2015   Hvad 50.000 kroner er blevet brugt til
Mulepose   28/08-2012   Lavet til selskabets 225 års jubilæum. Emballage til mappen "De gamle platter fortæller"
Mindeplade for Agnes Henningsen   1900   Opsat på husmuren, Algade 64 mod i 1995
Mindegudstjeneste af Roskildes faldne fra Slaget ved Dybbøl   13/04-2014   Byens tre faldne soltater bliver mindet efter 150 år
Medlemsfortegnelse   1803   Den originale teksten til Selskabets medlemsfortegnelse 1803
Martin Bank   1996   Hotel Prindsen efter at Martin Bank havde foretaget en større renovering
Martin Bank   1996   Billeder med fuglekongen
Martin Bank   02/07-1996   Fugleskydningsdagen
Love for selskabet   19/04-1907   Vedtaget på generalforsamlingen den 19. april 1907
Love for selskabet   1974  
Love for selskabet   1995   Vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts
Love for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab   15/03-1999   Opdateret vedtægter
Love for Roskilde og Omegns Fugleskydnings-Selskab   30/03-1954   Lovene som de blev vedtaget på årets generalforsamling
Lotte Fangs øreringe lavet af emblemer   08/06-2017   Skænket til selskabet i 2017
Laurits Emil Hansted   1867   Fuglekongen var materialist ved Roeskilde Aphotek, det senere Domapoteket
Laurits Emil Hansted   1867   Fuglekongens boligregistrering
Laurits Emil Hansted   1867   Fuglekongens annonce
Lars Johannes Berthelsen   26/06-1962   Fuglekongen udnævnes
Lars Johannes Berthelsen   26/06-1962   Fuglekongen bliver kongeskytte
Lars Friederich Conradsen   1838   Bidstrupgaard, det senere Sct. Hans Hospital
Lars Friederich Conradsen   1838   Fuglekongens inspektørbolig på Sct. Hans Hospital
Lars Friederich Conradsen   1838   Fuglekongens tvillingedøtre
Lars Friederich Conradsen   1838   Fuglekongens hustand ifølge folketællingen 1834
Kurt Vagner Hansen   01/07-1997   Fugleskydningsdagen
Kurt Hansen   1997   Skiven præsenteres for bestyrelsen i forsommeren 1998
Kurt Hansen   1997   Billeder fra fugleskydningen den 7. juli 1998
Kurt Buchtrup   1995   Menukort fra fuglekongens middag for bestyrelsen i 1996
Kurt Buchtrup   04/07-1995   Billeder fra årets fugleskydning
Kurt Buchtrup   1995   Udsigtens fra fuglekongens kontor
Kurt Buchtrup   1995   Billeder fra fuglekongens arbejdsliv
Kurt Buchtrup   1995   Indlæg om fugleskydningsselskabet
Kurt Buchtrup   02/07-1996   Fuglekongens beskrivelse af sin skive til bestyrelsen
Kurt Buchtrup   04/07-1995   Fugleskydningsdagen
Kort over skydearealet   1845   Børsen
Konserveringsstøtte fra OK Benzin   07/06-2016   Plakat med opfordring til at tegne benzinkort til fordel for selskabets konserveringsprojekt
Kongeskytten modtager sit emblem   07/07-1987   Allan Ohms har skudt fuglen ned
Kongeskytte gevinst   03/07-2012   Årets kongeskytte mod et stort krus i gevinst
Kong Christian X til fugleskydning   1919   Dog ikke i Roskilde
Knud Jørgen Vest   31/05-2015   Fuglekongens middag for bestyrelsen
Knud Jørgen Vest   31/05-2015   Fuglekongens erindringsgave som 25 år i bestyrelsen for Kopenhagen Fur
Knud Jørgen Vest   31/05-2015   Fuglekongen byder velkommen i sit hjem for bestyrelsen
Knud Jørgen Vest   31/05-2015   Fuglekongen præsenterer sin skive for bestyrelsen
Knud Jørgen Hansen og Bennie Hansen   1986   Formanden og skydeudvalgsformanden på vandtur
Knud Jørgen Hansen   2000   Kørelæreren på arbejde
Knud Jørgen Hansen   04/07-2000   Fugleskydningsdagen
Knud Jørgen   2000   Portrætter af fuglekongen
Knud Hjorth   1973   Kontorlandskab fra Landmandsbanken
Knud Hjorth   03/07-1973   Fuglekongen og bestyrelsen på fugleskydningsdagen 1974
Knud C. Printzlau   1969   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Klar til frokost   07/07-1987   Skydebrødrene i Guldaldersalen på hotel Prindsen
Kampagnetrøje   28/04-2011   "Vores Kunst" på havnepladsen i Roskilde
Kaj Cederstrøm Larsen   1970   Kaj Larsen krones og den abdicerende konge Knud Printzlau gratulerer
Kaj Cederstrøm Larsen   1970   Restaurant Promenaden, et af de steder fuglekongen drev restaurant.
Kaj Cederstrøm Larsen   1970   Hotel Frederikstad - den tidligste forgænger til Promenaden
Jørgen Ypkendanz   05/07-1994   Billeder fra fugleskydningsdagen
Jørgen Ypkendanz   1994   Fuglekongens brevkort med hans skive og andre historiske skiver
Jørgen Ypkendanz   1994   Nytårskort fra fuglekongen
Jørgen Ypkendanz   05/07-1994   Fugleskydningsdagen
Jørgen Petersen   1822   Haraldsborg Mølle som fuglekongen ejede
Jørgen Julius Bentzen   1852   Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderorden"
Jørgen Herholdts 70 års fødselsdag   2008   Gave fra Henrik Brandt
Jørgen Herholdt   2008   Fuglekongen med Hendes Majestæt Dronningens Fortjenstmedalje
Jørgen Herholdt   01/07-2008   Billeder fra årets fugleskydning 2008
Jørgen Brendekilde maler   1986   Kongeskiven under udarbejdelse
Julehilsen fra Roskilde Garden   01/12-2012   En tak for året der gik
Julehilsen fra Roskilde Garden   01/12-2011   En tak for året der gik
Julehilsen fra Roskilde Garden   01/12-2010   En tak for året der gik
Julehilsen fra borgmesteren   01/12-2012   Joy Mogensens tak for jubilæumsårets begivenheder
Jubilæumsudstilling på Lokalhistorisk Arkiv   21/08-2012   Klargøring af udstilling i anledning af selskabets 225 års jubilæum
Jubilæumsudstilling i Andelsbanken   1987   Selskabets effekter til skue for byens borgere
Jubilæumsgratulationer og takkebrev   28/08-1987   Kort og gaver i anledning af 200 års jubilæet
Jubilæumsgave   28/08-2012   De gamle platter fortæller
Jubilæumsdag   28/08-2012   Roskilde Kommunes gave i anledning af 225 års jubilæet
John Henry Larsen   03/07-1990   Fungerende borgmester Anna Skov Hansen tager imod selskabet ved rådhuset
John Henry Larsen   03/07-1990   Kongebåndet overdrages til kongeskytten i kongens fravær
John Henry Larsen   1990   Fuglekongen får overrakt kongebåndet
John Henry Larsen   1990   Autobørsen - fuglekongens forretning
John Henry Larsen   1990   Billeder fra fugleskydningsdagen 1991
John Henry Larsen   03/07-1990   Fugleskydningsdagen
John Henry Larsen   02/07-1991   Fugleskydningsmorgenen
Johannes Peter Johansen   1931   Hedemarksgården
Johannes Peter Johansen   1931   Billeder fra fuglekongens liv
Johannes Peter Johansen   1931   Tjørnegården fotograferet i 2010
Johannes Galschiøt   1803   Fuglekongens gård på Olsgade
Johannes Galschiøt   1803   Folketælling fra 1801
Johannes Dahl   1980   Fuglekongens ejendom, Sankt Mortens Vej 14
Johannes Dahl   1980   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Johan Jacobsen   17/07-1830   Uddrag af protokollen fra fugleskydningsdagen
Johan Jacobsen   1830   Fuglekongens bageri, Skomagergade 3
Johan Jacobsen   1804   Fuglekongens bageri, Skomagergade 3
Johan Jacobsen   1830   Folketælling fra 1830
Johan Jacobsen   1830   Fuglekongens dødsfortegnelse
Johan Heinrich Schumacher   1863   Skydebrødrene ved årets fugleskydning
Johan Heinrich Schumacher   1863   Fuglekongens bopæl i yngre år
Johan Christian Kall   1842   Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"
Johan Carl Albrecht   1825   Bidstrupgaard, det senere Sct. Hans Hospital
Jens Peter Rasmussen   1901   Fuglekongens ejendom, Ringstedgade 13
Jens Peter Rasmussen   1893   Fuglekongens ejendom
Jens Peter Olsen   1921   Fuglekongens ejendom
Jens Peter Olsen   1921   Roskilde Skærvefabrik anno 1947 som fuglekongen en overgang ejede.
Jens Peter Olsen   1921   Arkitekttegning til fuglekongens hus
Jens Frederik Hansen   1987   Billeder fra årets fugleskydning
Jens Frederik Hansen   07/07-1987   Afgående og ny fuglekonge skåler i sølvbægrene
Jens Christian Herman Petersen   1914   Billeder fra Lützhøft Købmandsgaard
Jakob Thielsen   07/07-1998   Fuglekongens personlige keramikskive
Jakob Thielsen   1998   Fuglekongen får overdraget kongebåndet og pokalen
Jakob Thielsen   1998   Minibyen som fuglekongen var med til at etablere
Jakob Thielsen   07/07-1998   Fugleskydningsdagen
Jakob Thielsen   07-1998   Overdragelse af fuglekongebåndet
Jacob Olsen Elsberg   1792   Sukkerhuset, som fuglekongen ejede i perioden 1791-1800.
Jacob Brønniche   1800   Silhuetklip af familien Brønniche
Jacob Brønniche   1851   Købmandsgården Algade 9. Det senere Djalma Lunds Gård
Jacob Brønniche   1800   Fuglekongens gård mange år senere
Jacob Brønniche   1851   Erh. Flensborgs postkort med fuglekongeskiven
Jacob Borchs skiver   1993   Gamle fuglekongeskiver er købt hjem fra Stockholm
Jacob Borch   1794   Købmandsgården Algade 12
Jacob Borch   1798   Købmandsgården Algade 12
Ivar Peter Petersen   1862   Kort med fuglekongens bolig.
Isräel Levins formodede bolig   1815   Skomagergade 17 er her med pil vist på fuglekongeskiven fra 1874
Isräel Levin   1815   Oplysninger fra Dansk Demografisk Database om fuglekongens husstand
Isräel Levin   1815   Notat om fuglekongens boligforhold
Isräel Levin   1815   Fuglekongens dødsregistrering
Isräel Levin   1815   Folketælling 1801
Isräel Levin   1815   Notat fra den jødiske kirkbog
Israel Jensen   1846   Erh. Flensborgs postkort med fuglekongeskiven
Israel Jensen   1846   Kort fra omkring 1884 der viser Plantagen, hvorfra motivet til fuglekongens skive stammer
Israel Jensen   1846   Jacob Christian Gottschalck maleri der ligner fuglekongeskiven. Billedet kan ses på Roskilde Museum
Indskydning og indballotering   06/07-2015   Dagen før dagen.
Indskydning og indballotering   04/07-2016   Fire nye skydebrødre optaget
Indskydning og indballotering   03/07-2017   Pavillonen rejses og fire nye skydebrødre optages
Indskydning og indballotering   01/07-2019   Forberedelse til den store dag
Indskydning og ballotion   05/07-2010   Foreberedelser til årets store dag.
Indskydning og ballotion   04/07-2011   Dagen før dagen
Indskydning og ballotering   02/07-2012   Ni skydebrødre optages
Indleveret effekter til museet   29/06-1993   Brev fra Lotte Fang
Indbydelse til sponsorer og donatorer   12/04-2014   Besøg på Roskilde Museum
Indbydelse til reception på museet   21/04-2009   Den nye deponeringsaftale markeres
Indbydelse til fugleskydning   15/06-1995   Udsendt til skydebrødrene
Indbydelse til fugleskydning   06-1981   Skydebrødrenes indbydelse til indballotering og fugleskydning
Indbydelse til 225 års jubilæumsfest   21/05-2012   Skydebrødrede med fruer modtager festudvalgets indbydelse til Comwell Hotel
Indbydelse til 200 års jubilæumsfest   28/08-1987   Indbydelse til Hotel Prindsen med senere ændring til Osted Kro
I skydebrødrenes fodspor   20/07-2016   Byvandring med med Ebbe Overgaard
Hotelejer Petersen   1939   Jernbanehotellet, der også for fugleskydningsselskabet har historiske minder
Holger Olsens begravelse   07/02-2017   En sidste fest på Håndværkeren for æresmedlemmet.
Holger Olsens 99 års fødselsdag   06/12-2014   Festlighed på Håndværkeren
Holger Olsens 100 år fødselsdagsfrokost på Håndværkeren   05/12-2015   Selskabelighed på Håndværkeren
Holger Olsen 100 år   04/12-2015   God blæst over Bernadottegården. Flot ser det ud.
Holger Olsen   21/12-2016   En privat fremstillet "skive" for ærsmedlemmet
Holger Mess   1907   Kongeskytten, N.J. Schmidt
Hjemkomsten af Søren Borchs skive fra 1847   12/09-2016   Tilbagekøb af skive efter 100 år i svensk ejerskab
Henrik Dyrvig   2017   Skitsen til fuglekongens skive ophængt i eget hjem
Henrik Brandt   23/02-2009   En fødselsdagsskive
Henning Larsen   1976   Fuglekongen og bestyrelsen ved fugleskydningsdagen 1977
Helge Banghøj Andersen   1984   Billeder fra fugleskydningen 1985
Helge Banghøj Andersen   03/07-1984   Fugleskydningsdagen
Heinrich Christian Müller   13/07-1832   Uddrag af fugleskydningsresultatet
Heinrich Christian Müller   1832   En kopi af fuglekongens skive
Heinrich Christian Müller   1832   Erh. Flensborgs postkort med fuglekongeskiven
Heinrich Christian Müller   1832   Fuglekongen ved folketællingen i 1834
Heinrich Christian Müller   1832   Fuglekongens ejendom nr. 10. På grundtakstkortet fra 1791 var det nr. 161
Heinrich Christian Müller   1832   Fra bogen Gæve og grumme mænd i Roskilde
Heinrich Alexander Müller   1883   Roskilde Avis bygning på hjørnet af Lille Gråbrødrestræde og Algade fra omkring 1905
Hans Winther   1886   Hans Winthers kongeskytteemblemer for 1876, 1883 og 1886
Hans Winther   1917   Garver Hans Winthers gave til selskabet i 1917. Måtte kun benyttes af kongeskytten.
Hans Winther   1886   Hans Winthers skydepræmier for deltagelse af konkurrencer i skydeklubber.
Hans Winther   1886   Garver Hans Winthers gave til selskabet i 1917. Måtte kun benyttes af kongeskytten.
Hans Winther   1916   Hans Winthers 50 års emblem 1866-1916
Hans Winther   1886   Hans Winthers ejendomme
Hans Winther   1886   Den gamle garvermester
Hans Winther   1886   Billeder fra Hans Winthers garveri
Hans Winther   1886   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Hans Tranekjær Larsen   1975   Fuglekongen i arbejde
Hans Tranekjær Larsen   1975   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Hans Tranekjær Larsen   1975   Fuglekongen og hans tømrervirksmhed
Hans Peter Hansen Glem   1944   Stenhuggeriet blev i 1903 indrettet ved Roskilde Mejeri
Hans Peter Hansen Glem   1944   Annonce for Glems stenhuggeri
Hans Peter Hansen Glem   1944   Fuglekongens og sønnens borgerbreve
Hans Peter Hansen Glem   1944   Fuglekongen og frue
Hans Peter Hansen Glem   1944   Billeder fra fuglekongens stenhuggervirksomhed
Hans Peter Hansen   1934   Røde Port før ombygningen - skivens motiv
Hans Peder Pedersen   08/07-1953   Napirklubbens bil
Hans Peder Pedersen   1953   Annonce for fuglekongens virksomhed
Hans Peder Kornerup   1831   Søgaard i Kirkerup som fuglekongen ejede
Hans Peder Kornerup   1831   Kort over fuglekongens domicil
Hans Peder Kornerup   1831   Folketælling over fuglekongens husstand 1850
Hans Martin Møller   1954   Fuglekongens hustru
Hans Martin Møller   1954   Fuglekongen i 20-års alderen
Hans Martin Møller   1954   Faderens trikotagehandel
Hans Martin Møller   1954   Til skydning
Hans Majestæt Kong Frederik IX´s takketelegram   28/08-1962   Modtaget i anledning af selskabets 175 års jubilæum
Hans Kornerup   1818   Købmandsgården, Skomagergade 21
Hans Jacob Bruun-Kornerup   1891   Billeder fra Hans Jacob Bruun-Kornerups liv
Hans Jacob Bruun-Kornerup   1891   Fuglekongens tømmerplads i Hersegade
Hans Christian Nikolai Nielsen   1908   Torvet under nedrivning - skivens motiv
Hans Christian Nielsen   1919   Hans Christian Nielsens borgerskabsbrev af 23. december 1859
Hans Christian Nielsen   1919   Skivens motiv fotograferet i 2016
Hans Christian Nielsen   1963   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Hans Christian Nielsen   1919   Fuglekongens tidligere ejendom
Hans Christian Jacobsen   1961   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Hans Christian Andersen   1918   Portræt malet i anledning af fuglekongens 25 års forretningsjubilæum
Hans Christian Andersen   1918   Assurancepalæet, Ringstedgade 14 - 16. Opført af fuglekongen
Hans Chr. Jacobsen   1961   En "ekstra" skive, malet i 1980
H.G.W. Hammer   1878   Farver H.G.W. Hammers gave til selskabet i 1882. Måtte kun benyttes af fuglekongen.
H.G.W. Hammer   1882   Farver H.G.W. Hammers gave til selskabet i 1882. Måtte kun benyttes af fuglekongen.
H.G.W. Hammer   1878   Farver Hammers gård på hjørnet af Ringstedgade og skomagergade.
H.G.W. Hammer   1878   Konserveringsrapport fra 2018
H.G.W. Hammer   1878   Skadeudbedring af skiven i 2018
H.C. Andersens bænk på Skomagergade   07/06-2017   Skænket af Gågadernes Vejlaug
H.C. Andersen   1958   I 1921 købte H.C. Andersen, Ringstedgade 12, naboejendommene Ringstedgade 14 og 16
H.C. Andersen   1958   Annonce for Dansk Assurance
H. Ivanouw   1897   Fuglekongens formoede lokaliteter, Toftegade 11 på "Bjerget"
Gæstebog   28/08-2012   Jubilæumsgave fra Hakon Meinertz
Gustav Wied   1910   Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"
Gunnar Løgstrup Poulsen   2001   Billeder fra fugleskydningsdagen 2002
Gunnar Løgstrup Poulsen   2001   Fuglekongen og personale i Rutebilkiosken
Gunnar Løgstrup Poulsen   03/07-2001   Fugleskydningsoptoget
Gunnar Løgstrup Poulsen   03/07-2001   Skitse til fuglekongens skive
Gunnar Løgstrup Poulsen   03/07-2001   Billeder fra Rutebilkiosken, før og efter ombygningen
Gunnar Løgstrup Poulsen   28/05-2002   Indbydelse til fuglekongens middag for bestyrelsen
Gunnar Løgstrup Poulsen   03/07-2001   Fugleskydningsdagen
Gert Winther-Jensen   1967   Billeder fra Broksø Gods, hvor Gert Winther-Jensen boede det sidste år i sit liv. Fuglekongens bolig er dog ikke afbilledet.
Gert Winther-Jensen   1967   I muntre stunder
Gert Winther-Jensen   1967   Fuglekongen på arbejde
Gert Winther-Jensen   1967   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Gerhard Lammers   1806   Det oprindeligt danske fort på Sct. Croix, de Vestindiske øer
Gerhard Lammers   1806   Embedsansøgning
Gerhard Lammers   1806   Fra bogen Gæve og grumme mænd i Roskilde
Gerhard Iversen 97 år   1971   Gerhard Iversen overværer fugleskydningsmarchen den 7. juli 2015
Gerhard Iversen   1971   Kaj Larsen overdrager kongeværdigheden til Gerhard Iversen
Gerhard Iversen   1971   Glimt fra året fugleskydningsoptog
Gerhard Iversen   1971   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Georg Christensen   1910   Roskilde Avis bygning på hjørnet af Lille Gråbrødre Stræde og Algade fra omkring 1905
Georg Christensen   1912   Roskilde Avis bygning på hjørnet af Lille Gråbrødre Stræde og Algade fra omkring 1905
Georg Christensen   1910   Fuglekongen på Roskilde Søbadeanstalt
Georg Christensen   1912   Fuglekongen på Roskilde Søbadeanstalt
Georg Christensen   1912   Fuglekongens adresse i 1890, Frue Kirke Stræde 2
Georg Christensen   1910   Fuglekongens adresse i 1890, Frue Kirke Stræde 2
Georg Christensen   1910   Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning
Georg Christensen   1912   Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning
Georg Christensen   1910   Fuglekongens boligregistrering i 1890
Georg Christensen   1912   Fuglekongens boligregistrering i 1890
Genopsætning af skiver   01/09-2015   Fire skiver færdigkonserveret
Genophængning af skiverne på rådhuset   27/07-2017   Renovering af rådhuset overstået og to skiver mere ophængt
Generalforsamling 2016   14/03-2016   En aften på Håndværkeren
Generalforsamling 2014   10/03-2014   42 skydebrødre samlet på Håndværkeren
Generalforsamling   09/03-2009   Billeder fra generalforsamlingen på Restaurant Håndværkeren
Generalforsamling   07/03-2011   Billeder fra årets generalforsamling
Generalforsamling   18/03-2013   En formand går af og et æresmedlem vælges
Generalforsamling   09/03-2015   En god aften på Håndværkeren
Generalforsamling   18/03-2019   Med præsentation af digitalt fugleskydningsspil
Gave til Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening   26/10-2015   I anledning af foreningens 175 års jubilæum
G. Wegener   1791   Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"
Fødselsdagshilsner til Holger Olsen   05/12-2015   Overbragte hilsner fra Facebookgruppen Roskilde før og nu
Fugleskydningsviser   25/08-1887   19 viser i et 30 siders hæfte, trykt af Julius Christjansens Bogtrykkeri
Fugleskydningspræmie   05/07-2016   Præmie for højre klo
Fugleskydningsoptog   03/07-1990   Med hjemmeværnsorkesteret ved rådhuset
Fugleskydningsmarchen   08/07-1986   Skydebrødrene er nået til rådhuset på Stændertorvet
Fugleskydningsmarch i jubilæumsåret   07/07-1987   Skydebrødrene på vej over Stændertorvet
Fugleskydningsmarch   26/06-1962   Den nye fane tages i brug for første gang
Fugleskydningsmarch   03/07-2007   Fuglekongens private billeder
Fugleskydningsfrokost   1985   Hotel Prindsen i 1980´erne
Fugleskydningsdagens morgen   07/07-1981   Fuglekongen og bestyrelsen med den nye skive
Fugleskydningsdagen i Prindsens gård   02/07-1935   En stolt fuglekonge Hans Peter Hansen præsentere sin skive
Fugleskydningsdagen   05/07-2016   Billeder taget af Henrik Brandt
Fugleskydningsdagen   05/07-2016   Fotografier taget af fuglekonge Pauli Hansen veninde Vibeke Davidsen
Fugleskydningsdagen   11/07-1911   Lejlighedssangen "Hilsen til Kong Georg"
Fugleskydningsdagen   08/07-1908   Lejlighedssang i dagens anledning
Fugleskydningen starter   04/07-1989   Den regerende fuglekonge afgiver det første skud
Fugleskydning i Trægaarden   02/07-1918   Før skydningen påbegyndes
Fugleskydning   05/07-2011   100 skydebrødre på en dejlig sommerdag
Fugleskydning   1997   Bestyrelsens indbydelse til skydebrødrene
Fugleskyding 2014   01/07-2014   Billeder fra dagens begivenheder
Fuglekongeskiven afsløres   28/05-2017   Bestyrelsen på besøg hos fuglekongen
Fuglekongens skive hænges op   03/07-1984   Verner Wedel overværer ophængningen af sin skive
Fuglekongens middag for bestyrelsen   15/06-2019   En god dag i byens midte
Fuglekongens middag   05/06-2016   Pauli Hansen byder på middag og præsenterer sin malede skive
Fuglekongens middag   28/05-2017   Bestyrelsens besøg på en smuk dag
Fuglekongens fødselsregistrering   1854  
Fuglekongens frokost for bestyrelsen   29/05-1995   Formand Poul-Bunk Jensen og sekretær Gunnar Løgstup Poulsen
Fuglekongens frokost   2007   Bestyrelsen præsenteres for den malede skive
Fuglekongens frokost   27/05-2018   Den færdige skive præsenteres.
Fuglekongens ejendom   1920   Et maleri fra ejendommen som den så ud længe før Kelps tid. Maleriet er fra 1874.
Fuglekongens ejendom   1823   Raadhustorvet nummer 47
Fuglekongens ejendom   1825   Johan Carl Albrecht ejendom er nummer 132 på kortet
Fuglekongens bolig   1815   Skomagergade 17 malet i 1874
Fuglekongens annonce og telefonbogsoptagelse   1963   Roskilde vejviser 1965-1966
Fuglekongen præsenterer skitsen til sin skive   03/02-2019   En festlig nytårskur hos formanden
Fuglekongen og hof   02/07-2013   Afterparty på Mulle & Rudi
Fuglekongen i gyngen   1971   Gerhard Iversen som 96-årig på legepladsen
Fuglekongen 2017 med fuglekongebånd   04/07-2017   Henrik Dyrvig - fuglekonge 2017
Fuglekongebrødet ankommer til Roskilde   04/07-2016   Klar til skydebrødrenes sult på fugleskydningsdagen
Fuglekongebrødet   04/07-2016   Sponsoraftale med Lauras Bakery
Frivillig Fredag   26/09-2014   Roskilde Kommunes årsfest
Frivillig fredag   25/09-2015   Festlig aften i Roskilde Kongrescenter
Fritz Brack   1937   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Fritz Brack   1937   Isenkræmmerforretningen Brack & Sønner i Bredgade
Friderich Gustavus   1819   Fuglekongens familie- og bopælsforhold i 1801
Frederik Wilhelm Frisenette   1856   Skive til "det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"
Frederik Ernst Wismann   1873   Wismanns Ligkistemagasin
Frederik Christian Steen   1868   Annonce for fuglekongens instrumentmagerforretning
Frederik Christian Steen   1868   Folketælling fra 1880
Frederik Christian Steen   1868   Fuglkongen boede og ejede Bredgade, matrikkel nummer 178 b, i dag Bredgade 9.
Frederik Christian Steen   1868   Boligannoncer fra fuglekongen
Frederik Christian Steen   1868   Fuglekongens dødsannonce
Frederik Christian Steen   1868   Fuglekongens ejendomskøb
Frederik Christian Steen   1868   Annonce for bøssemagervirksomhed
Frederik Christian Steen   1868   Den senere ejendom Bredgade 9
Frederik Andersen   1915   Ejendommen, Skomagergade 40
Frederik Andersen   1915   Flise nedlagt i gågaden i september 2009
Frederik Andersen   1915   Bageriet Skomagergade 40
Frans Nicolai Suell   1853   Fuglekongens kone og tvillingsøster
Frans Goldbach   2003   En juleannonce fra malermesteren
Frank Holmstrups besøg på Maleri-Konserveringsværkstedet   17/04-2015   Sponsorering af fem skiver
Frank Holmstrup   15/06-2019   Fuglekongen præsenterer sin skive for bestyrelsen
Frank Binderup   07/07-2009   Billeder fra årets fugleskydning 2009
Fra fugleskydningen   1980   Formanden Knud Jørgen Hansen tager sigte, fuglekongen P.M. Petersen er klar og Poul Hald har det store overblik
Fordsmand contra Frandsen   1898   Valg af leverandør
Forberedelse til årets byvandring   08/07-2019   Redaktionen skal berette om de mange fuglekonger på torvet
Folderen for Fuglekongebrødet   04/07-2016   Til kundere i Laura´s Bakery og skydebrødrene
Flensborgs postkort   1851   Beskrivelse af Jacob Brønniches skive
Flensborgs postkort   1846   Beskrivelse af Israel Jensens skive
Finn Borre   04/07-2017   Fuglekongen med skive
Festskrift og sange   25/08-1887   Noderne til sange i festskriftet udgivet til 100 års jubilæumsfesten den 25. august 1887 i Boserup Skov
Ferdinand Reimert   1892   Folketælling for fuglekongens husstand 1901
Ferdinand Reimert   1892   Fuglekongen og fruen
Fem skivers konservering tilendebragt   17/12-2013   Maleri-Konserveringsværkstedets færdiggørelse af et projekt
Fanen   28/08-1962   Selskabet fane blev indviet i forbindelse med 175 års jubilæet.
Fanefod skænket af Tuborgfondet   26/06-2012   Gave i anledning af selskabets 225 års jubilæum
Esben Johannsen   1951   Et billede af fuglekongen på sine lidt ældre dage
Esben Johannsen   10/07-1951   Fuglekongen og bestyrelsen på fugleskydningsdagen 1952
Erik Wibholm   05/07-1988   Fuglekongen, formanden Knud J. Hansen og kongeskytten Arne Sloth
Erik Wibholm   05/07-1988   Fugleskydningsdagen
Erik Gunner Hansen   02/07-2002   Fugleskydningsdagen
Emil Eriksen   1894   En kopi af den originale skive
Emil Eriksen   1905   Boserupbroen
Emil Eriksen   1905   Roskilde Tømmerhandel - fuglekongens arbejdsplads
Emil Eriksen   1894   Roskilde Tømmerhandel - fuglekongens arbejdsplads
Emil Eriksen   1905   En kopi af den originale skive
Emblemovedragelse   06/07-1999   En rigtig og to forkerte
Efterårets første skiveskydning   17/09-2015   Nogle hyggelige timer i Tjørnegårdskolens skydekælder
E.A. Sander   1898   Kongeskytten, N.J. Schmidt
E.A. Sander   1898   Den Typografiske Klub i Roskilde med E.A. Sander
E.A. Sander   1898   Fuglekongen som samler
Drikkebæger til formanden   1901   Drikkebæger til formanden skænket af en skydebror
Donationsstanderen   17/05-2016   Støtte til konserveringsprojektet fra SuperBrugsen Trekroner
Donation fra Spar Nord Bank   18/12-2012   25.000 kr. til konservering af selskabets skiver
Depositumbevis for seks sangbøger   31/03-1955   Deponeret i Roskilde og Omegns Museum
Den nye mulktbøsse   2002   Den nye mulktbøsse lavet af blikkenslagermester Erik Hansen. Bødekasse for manglende emblem.
Den nye mulktbøsse   1996   Den nye mulktbøsse lavet af blikkenslagermester Erik Hansen. Bødekasse for manglende emblem.
Den gamle sang   28/08-1937   Trykt på Roskilde Dagblads Trykkeri til 150 års jubilæet
Den Gamle Bagergård   1895   Da man æltede dej med fødderne
Den Gamle Bagergård   1899   Da man æltede dej med fødderne
Deltagelse i fugleskydning hos Helsingør kongelig privilegerede Skydeselskab   28/08-2004   Formand Jørgen Ypkendanz og skydeudvalgsformand Bennie Hansen på udebane
De nye sølvbægere   03/07-2012   Skænket af lokalhistoriekeren Lotte Fang
De gamle protokoller skænket til museet   11/03-1954   Protokoller fra 1790 til 1883 overdraget til Roskilde og Omegns Museum
Dannebrog hejses på fugleskydningsdagen   02/07-1985   Et højtideligt øjeblik i Håndværkerens have
Dannebro går til tops   07/07-1987   Fugleskydningsdagen på Håndværkeren
Dagens fuglekonge skyder   07/07-2015   Pauli Hansen uvidende om kåringen senere på dagen
Dagen derpå   03/07-2019   Pavillonen nedtages efter fugleskydningen
Christian Winther   1875   Christian Winthers forretning, Skomagergade 3
Christian Waldemar Julius Nielsen   1899   Annonce for Julius Nielsens konditori
Christian Waldemar Julius Nielsen   1899   Bagermester og konditor Julius Nielsens butik i Algade på åbningsdagen, den 1. maj 1898
Christian Waldemar Julius Nielsen   1899   Den gamle bagergård
Christian Waldemar Julius Nielsen   1899   Kongeskytten, N.J. Schmidt
Christian Waldemar Julius Nielsen   1899   Fuglekongens skive i Livjægerselskabet af 1817
Christian Petersen   1972   Fuglekongen og bestyrelsen ved fugleskydningsdagen 1973
Christian Petersen   1972   Fuglekongens bolig, smedjen i Svogerslev
Christian Løytved   1887   Fuglekongens blikkenslagerudsalg
Christian August Klüver   1835   Skovriderens embedsansøgning
Christian August Hansen   1913   Fuglekongen iført kongebånd med fruen ved sin side
Christian August Hansen   1929   Fuglekongen iført kongebånd med fruen ved sin side
Christian August Hansen   1929   Axel W. Larsens maleri med samme motiv som fuglekongeskiven
Christian August Hansen   1929   Domkirkestræde set fra modsat vinkel end skivens motiv
Christian August Hansen   1929   Fuglekongens ejendom
Christian August Hansen   1913   Fuglekongens ejendom
Christian Albrecht Jørgensen   1833   Fuglekongen var apoteker ved Roeskilde Aphotek, det senere Domapoteket i perioden 1830 - 1836
Chr. Sørensen   1935   Byparkstribunen, hvor musikdirektør Chr. Sørensen ofte dirigerede iført høj hat
Chr. Sørensen   1935   Fuglekongen hjem Karen Olsdatters Stræde 13
Chr. Jepsen Schmidt   1869   Kort med fuglekongens bolig
Chr. Jepsen Schmidt   1869   Fuglekongens bolig på Raadhustorvet 3
Chr. Jepsen Schmidt   1869   Facaden til fuglekongens forretning med bagerkringle over døren
Chr. Jepsen Schmidt   1869   Ejendom på fuglekongens skive.
Chr. Hansen   1949   Dagbladets redaktør Kristian Jespersen, der nægtede at påtage sig fuglekongetitlen i 1949.
Chr. Christensen   1945   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Chr. Christensen   1945   Fuglekongens forretningslokaler fotograferet i 2016
Certifikater   01/06-2015   Sponsor- og donationscertifikater til bidragsydere for skivernes konservering
CD med fotos fra 225 års jubilæumsfesten   28/08-2012   En erindringsgave fra selskabet
Carsten Helge Nielsen   2013   Skitsen til fuglekongens skive ophængt i eget hjem
Carl-Christian Enig   1991   Carl-Christian Enigs skive var oprindeligt fejldateret
Carl-Christian Enig   1991   Annoncer fra guldsmed Andersen & Enig
Carl-Christian Enig   02/07-1991   Den nye fuglekonge får overrakt sit kongebånd
Carl-Christian Enig   1991   Guldsmeden ved arbejdsbænken
Carl-Christian Enig   1991   Flise nedlagt i gågaden i september 2009
Carl-Christian Enig   02/07-1991   Afgående og tiltrædende fuglekonge samt kongeskytten
Carl-Christian Enig   1991   Forretningen Andersen & Enigs start
Carl-Christian Enig   1991   Faderens ombygning af forretningen i 1938
Carl-Christian Enig   1991   Roskilde juleske
Carl Schelhase   1911   Billeder fra skivens motiv - Roskilde Søbadeanstalt
Carl Schelhase   1911   Fuglekongens forretning, Algade 19
Carl Schelhase   1911   Annonce for fuglekongens forretning
Carl Rasmussen   1966   "Plovmanden" - pengesedlen der har inspireret til fuglekongens skive
Carl Rasmussen   1966   Selskabets gave til fuglekongen
Carl Rasmussen   28/06-1966   Fuglekongen og bestyrelsen på fugleskydningsdagen 1967
Carl Rasmussen   1966   Billeder fra fuglekongens hjem
Carl Hansens skive brugt 84 år senere   1930   Gave til skydeudvalg Bennie Hansens 70 års fødselsdag
Carl Frederik Pheiffer Hacke   1952   Carl Hacke underviste i en årække ved Roskilde Tekniske Skole
Carl Frederik Pfeiffer Hacke   1952   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Carl Ejvind Hartvig Johansen   1956   Fuglekongens forretning
Carl Ejvind Hartvig Johansen   1956   Til byfest i Roskilde i 1958 med temaet "Med høj hat og kyse”
Carl Ejvind Hartvig Johansen   1956   C.E. Johansen i uniform
Carl E. Johansen   10/07-1956   Fuglekongen og bestyrelsen på fugleskydningsdagen 1957
Carl Christian Hansen   1950   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Carl Andersen   1928   Annoncer fra fuglekongens forretning, Roskilde Kontantforretning, der lukkede i 2008
Carl Andersen   1928   Fuglekongens butik, Roskilde Kontantforretning
Cai Christensen   1959   Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65
Cai Christensen   1959   Fuglekongens gravsten
C.C. Hansen   1950   Hersegade 15
C.C. Hansen   1950   Fuglekongens klemmefabrik på RIngstedvej
C.C. Hansen   1950   Luftfoto over fuglekongens klemmefabrik
Byvandring   07/08-2019   Selskabets redaktion fremfører "Fuglekonger på Torvet"
Brystlommeemblem   17/12-2010   Bestyrelsens nye tiltag i 2010. Sælges til medlemmer for 150 kr.
Brev til hendes majestæt Dronningen   1987   Fremsendelse af bogen "Skydebrødrene gennem 200 år" og dronningens takkeskrivelse
Bordflag   28/08-1987   Gave fra selskabets æresmedlemmer
Bistrupgaard   1790   Stedet hvor underskriften af selskabets første vedtægter fandt sted
Billeder lagt på Roskilde Avis hjemmeside   03/07-2012   Fugleskydningsdagen fotograferet af Erling Pedersen
Besøg hos Maleri-Konserveringsværkstedet   21/06-2017   Peter Müller fra Brand af 1848 Fond ser nærmere på proceduren
Besøg fra Sverige   12/07-2019   Familien Borchs efterkommer besøger Roskilde
Besøg af Elisabeth og Franz Handl   27/07-2016   Ebbe Overgaard og Henrik Brandt tager imod en skydebror og en skydesøster fra Østrig
Bestyrelsesmøde   1992   Billeder fra et bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde   21/04-1996   Gunnar Løgstrup Poulsen, Poul Bunk-Jensen og Per Handberg.
Bestyrelsesmøde   17/08-2016   En aften i Bennie Hansens sommerhus i Gershøj
Bestyrelsen på sponsorbesøg   26/02-2017   Lauras Bakery byder på mundgodt
Bestyrelsen på fugleskydningsdagen   04/07-2017   Ved morgenkaffe hos fuglekongen
Bestyrelsen   1987   Selskabets bestyrelse i 200 års jubilæumsåret
Bestyrelsen   1962   Selskabets bestyrelse i 175 års jubilæumsåret 1962
Bestyrelsen   05/07-2011   Billedet er taget ved fuglekongens morgenbord på fugleskydningsdagen
Bennie Hansens optagelse i selskabet   30/06-1980   Skydeudvalgsformanden gennem mange år
Bennie Hansens emblem   07/07-2015   25 år som formand for skydeudvalget
Bennie "Birdland" "Billedbutik" Hansen   02/07-1991   Skydeudvalgsformanden modtager en præmie fra formand Poul Bunk-Jensen
Axel Stougaard-Pedersen   1957   Fuglekongens ejendom fotograferet i 2010
Axel Holger Hansen   1906   Fuglekongen og formanden på vej til fugleskydning den 10. juli 1907
Axel Holger Hansen   1906   Fuglekongens fødselsregistrering
Axel Holger Hansen   1906   Annoncer fra fuglekongens forretning
Axel Holger Hansen   1906   En ring fra fuglekongens forretning
Axel Holger Hansen   1906   Fuglekongens ejendom
Axel Holger Hansen   1906   Fuglekongens husstand i 1925
Arrangement på Roskilde Museum   25/04-2014   Selskabets sponsorer og donatorer til fremvisning af skiverne
Arnoldus Von Juel   1789   Bosniak-eskadronen
Arnold Hvalø Hansen   30/07-1964   Fuglekongen og bestyrelsen på fugleskydningsdagen 1965
Årets torskegilde   02/11-2011   Den nye vandrepokal og reversnålen uddeles
Årets torskegilde   06/11-2013   Præmieuddeling til skytter
Årets store dag   02/07-2019   Fugleskydning i køligt blæsevejr
Årets skydning ved Ryegaard Gods   21/08-1994   En hyggelig dag med skydebrødre og familie
Årets skydning ved Ryegaard Gods   1998   Det først år med regnvejr, hvorfor pavillon blev indført
Årets kontingent til fugelskydningsselskabet   02/04-1912   Kassebog fra guldsmedevirksomheden Andersen & Enig
Årets generalforsamling   13/03-2017   Opdatering af vedtægterne
Årets fugleskydningsoptog   05/07-2005   Billeder venligt stillet til rådighed af Erling J. Pedersen, Roskilde Avis
Årets fugleskydningsoptog   03/07-2007   Billeder venligt stillet til rådighed af Erling J. Pedersen, Roskilde Avis
Årets fugleskydningsoptog   01/07-2008   Billeder venligt stillet til rådighed af Erling J. Pedersen, Roskilde Avis
Årets fugleskydningsoptog   06/07-2010   Billeder venligt stillet til rådighed af Erling J. Pedersen, Roskilde Avis
Årets fugleskydning 2015   07/07-2015   Billeder fra årets fugleskydning
Årets fugleskydning   03/07-2012   Jubilæumsårets fugleskydning
Årets fugleskydning   02/07-2013   Morgenkaffe hos fuglekongen og dagens øvrige forløb
Årets fugleskydning   04/07-2017   En pæn sommerdag
Årets fugleskydning   03/07-2018   En dejlig sommerdag
Anthon Julius Nielsen   1895   Bagergårdens facade over en årrække
Anthon Julius Nielsen   1895   Fuglekongens dødsregistrering
Andreas Richard Arboe Theill   1858   Fuglekongens ejendom Taarnborg ved Korsør
Andreas Richard Arbo Theill   1858   Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"
Andreas Nicolai Gierlew   1788   Fuglekongen ejendomme og boligforhold
Andreas Gorm   1936   Billeder fra Gørlev Sukkerfabrik
Andreas Gorm   1936   Røde Port efter ombygningen - skivens motiv
Andreas Adolph Galberg   1874   Fuglekongens ejendom, Skomagergade 15, Gl. Postgaard
Andersen & Enigs 125 års jubilæum   1991   Vingave med fuglekonges skive som etiket
Anders Pilegaard Jessen   1840   Fuglekongens fødehjem, Pilegaard ved Vester Aaby på Fyn
Anders Peter Nielsen   1943   Billeder fra Charlottegaarden
Anders Peter Nielsen   1943   Postkort fra Charlottegården
Anders Peter Nielsen   1943   Fuglekongens bil
Anders Peter Nielsen   1943   Fuglekongen i kongens klæder
Anders Peter Nielsen   1943   Fuglekongen og fru Olga Kathrine
Anders Borch   1845   Købmandsgården Algade 12
Anders Borch   1845   Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"
Anders Borch   1845   Fuglekongens riffel, skænktet til selskabet
Anders Borch   1845   Den tilmurede adgang fra Håndværkeren til Gråbrødre kirkegård
Alfred Pedersen   1965   Fuglekongen og selskabet på fugleskydningsdagen 1966
Aksel Peter Andersen   1947   Billeder fra Østergaard, taget i 2010
Aksel Peter Andersen   1947   Fuglekongens ejendom, Østergaard 1966
Åbning af 1. etape af Roskilde Museums nye hovedudstilling   01/07-2017   Fuglekongeskiverne igen på plads på museet.
225 års jubilæumsfest   01/09-2012   Sange afsunget under festen
225 års jubilæumsfest   01/09-2012   Menukort
225 års jubilæumsfest   01/09-2012   En festlig aften på Hotel Comwell i Himmelev
225 års jubilæumsdagen   28/08-2012   Reception i Roskilde Museums gård
225 års jubilæum   28/08-2012   Hilsen til og fra Dronning Margrethe II i anledning af jubilæet
200 års jubilæumsreception   1987   Selskabets indbydelse til skydebrødre og andre
200 års jubilæumsfest på Osted Kro   28/08-1987   Deltagernes underskrift
200 års jubilæumsbogen   1987   Bogen færdiggøres
175 års jubilæum   28/08-1962   Menu til selskabets 175 års jublilæumsfest
16 fuglekonger til TV optagelse   02/02-2012   Kanal Roskildes udsendelser i anledning af selskabets 225 års jubilæum
13 fuglekonger samlet   1986   Kongemøde ved årets torskegilde
125 års jubilæum   28/08-1912   Fra Haraldsborg til Trægaarden - Et historisk tilbageblik
100 års jubilæumsskive   25/08-1887   Skydebrødrene ved Boserup Pavillonen foreviget på en skive.
100 års jubilæum   25/08-1887   Festskrift med sange udgivet til jubilæumsfesten
Valdemar Frandsen forretning   1933   Billedet er formegentligt taget omkring 50 år efter fuglekongens kåring
Peter Ferdinand Hansen   1870   Fuglekongens tømmerplads i Hersegade